О нама


Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ је, након деценијске паузе, марта 2013. године обновила свој рад, са жељом да се успостави боља сарадња и комуникација између професора српског језика и књижевности у Подунавском округу, утиче на побољшање образовно-васпитног процеса и развијање љубави према језику и књижевности код ученика.

Циљеви и задаци Подружнице су:

истраживање и изучавање општих и посебних питања о српском језику и књижевности, као и наставе тог предмета у свим врстама школа у којима се предаје;
стручно и методичко усавршавање наставних кадрова у Подунавском округу;
подстицање на рад наставника и  њихов професионални развитак;
унапређивање образовно-васпитног процеса и неговање љубави према језику и књижевности код ученика основних и средњих школа у Подунавском округу;
популарисање резултата науке и наставе српског језика и књижевности у Подунавском округу;
упућивање чланова Подружнице на научну, стручну и методичку литературу из области језика и књижевности;
успостављање сарадње са Друштвом за српски језик и књижевност Србије, Школском управом Пожаревац, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Народном библиотеком Смедерево и њеним огранцима, као и са другим значајним институцијама и асоцијацијама у области науке, просвете и културе у циљу унапређивања језичке и књижевне културе.

Подружница своје циљеве и задатке остварује:

одржавањем састанака на којима се расправља о актуелним питањима и проблемима везаним за наставу српског језика и књижевности;
самосталним или у сарадњи са другим установама организовањем семинара, предавања, трибина, курсева или других облика едукације;
учешћем у изради различитих облика едукативних садржаја;
организовањем општинских и окружних такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења из књижевности, „Књижевне олимпијаде“, као и учешћем у организовању општинске и окружне рецитаторске смотре;
реализацијом различитих активности у области језика и књижевности, које подразумевају активно учешће ученика основних и средњих школа;
афирмацијом најбољих резултата у настави кроз адекватно награђивање ученика и наставника који остварују значајне резултате на такмичењима;
организовањем стручних екскурзија за чланове Подружнице.

Раду струковног удружења прикључило се у претходном периоду 117 наставника са територије Подунавског округа (Смедерево: 68 наставника, Смедеревска Паланка: 26 наставника, Велика Плана: 23 наставника). Месечном чланарином која се одбија од личног дохотка наставника обезбеђују се финансијска средства за реализацију свих активности Подружнице.


Према Статуту Друштва за српски језик и књижевност Србије руководство подружница, огранака Друштва, бира се на период од две године на скупштинама подружница, непосредним гласањем чланова.


У периоду од марта 2013. године, када је обновљен рад Подружнице Подунавског округа, до марта 2015. године руководство нашег струковног удружења чине следећи наставници:

Управни одбор

1. Миљана Кравић (ОШ „Светитељ Сава“ Друговац, Смедерево), председник подружнице;
2. Слађана Јелић (ОШ „Радомир Лазић“ Азања, Смедеревска Паланка), заменик председника подружнице;
3. Марија Живановић (ОШ „Вук Караџић“ Крњево, Велика Плана), секретар подружнице;
4. Људмила Вуковић (ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево), члан Управног одбора;
5. Милица Маричић (Машинско-електротехничка школа „Гоша“ Смедеревска Паланка), члан Управног одбора;
6. Витеза Дабижљевић (Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“ Велика Плана), члан Управног одбора. 

Надзорни одбор Подружнице

1. Марија Огаревић (ОШ „Доситеј Обрадовић“ Смедерево);
2. Нада Вулићевић (ОШ „Вук Караџић“ Смедеревска Паланка); 
3. Јелица Милићевић (Техничка школа „Никола Тесла“ Велика Плана).

Благајник

Татијана Јовановић (Економско-трговинска школа Смедерево) – у међувремену дала оставку

Комисија за стручно усавршавање наставника

1. Лидија Ивановић (Техничка школа Смедерево);
2. Милица Шуклетовић (ОШ „Лазар Станојевић“ Ратари, Смедеревска Паланка);
3. Синиша Павловић (Техничка школа „Никола Тесла“ Велика Плана).

Комисија за организовање и спровођење такмичења у основним школама

1. Сања Марковић (ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево);
2. Зорка Радовић (ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска Паланка);
3. Виолета Јаковљевић (ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик, Велика Плана).

Комисија за организовање и спровођење такмичења у средњим школама

1. Татјана Лазаревић Милошевић (Гимназија Смедерево);
2. Бојана Ђорђевић („Паланачка гимназија“ Смедеревска Паланка);
3. Јелена Бркић Златкова (Гимназија Велика Плана).

Комисија за организовање стручних екскурзија и посета

1. Нада Петровић (ОШ „Доситеј Обрадовић“ Враново, Смедерево);
2. Марина Михајловић (ОШ „Херој Радмила Шишковић“ Смедервска Паланка) – у међувремену се ишчланила из удружења;
3. Синиша Павловић (Техничка школа „Никола Тесла“ Велика Плана).

(Сви предложени делегати једногласно су изабрани на Изборној седници Подружнице, одржаној 9. марта 2013. године.)

Председник, заменик председника и секретар представљаће Подружницу Подунавског округа у Скупштини Друштва за српски језик и књижевност Србије.


На Изборној скупштини Подружнице Подунавског округа, одржаној 28. фебруара 2015. године, сви предложени кандидати су једногласно изабрани. У периоду од марта 2015. године до марта 2017. године руководство нашег струковног удружења чине следећи наставници:


Управни одбор

1. Миљана Кравић (ОШ „Светитељ Сава“ Друговац, Смедерево), председник подружнице;
2. Слађана Јелић (ОШ „Радомир Лазић“ Азања, Смедеревска Паланка), заменик председника подружнице;
3. Јелена Златкова (Гимназија, Велика Плана), секретар подружнице;
4. Татјана Лазаревић Милошевић (Гимназија, Смедерево), члан Управног одбора;
5. Милица Маричић (Машинско-електротехничка школа „Гоша“ Смедеревска Паланка), члан Управног одбора;
6. Марија Јагличић (ОШ "Вук Караџић“ Крњево), члан Управног одбора.


Надзорни одбор Подружнице

1. Оливера Ђерић (ТТПШ "Деспот Ђурађ", Смедерево);
2. Нада Вулићевић (ОШ „Вук Караџић“ Смедеревска Паланка);
3. Николета Николић (Економско-угоститељска школа "Вук Караџић", Велика Плана).


Комисија за организовање и спровођење такмичења у основним школама

1. Људмила Вуковић (ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево);
2. Светлана Стевановић (ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска Паланка);
3. Милена Кањевац (ОШ „Вук Караџић" Крњево/ Велика Плана).

Комисија за организовање и спровођење такмичења у средњим школама

1. Ивица Бојичић (Гимназија Смедерево);
2. Бојана Ђорђевић („Паланачка гимназија“ Смедеревска Паланка);
3. Весна Стојковић (Гимназија Велика Плана).