четвртак, 28. април 2022.

Републичка такмичења - спискови пласираних ученика основних и средњих школа

Ревизионе комисије Друштва за српски језик и књижевност Србије прегледале су све тестове са окружних такмичења, а потом су на сајту Друштва објављени коначни спискови пласираних ученика који се позивају на републичка такмичења:

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" - КОНАЧНИ СПИСКОВИ ПЛАСИРАНИХ УЧЕНИКА

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ - КОНАЧНИ СПИСКОВИ ПЛАСИРАНИХ УЧЕНИКА

(Преузето са сајта Друштва за српски језик и књижевност Србије)

Подсећамо, Друштво је донело одлуку да се праг пролазности за републички ниво такмичења из књижевности спусти на 17 бодова за 2. и 4. разред. 

За републички ниво такмичења из српског језика и језичке културе одлучено је да се спусти праг пролазности у осмом разреду на 17 бодова, у трећој години средње школе на 15 и четвртој години на 16. У седмом разреду, првој и другој години средње школе праг пролазности остаје 18 бодова.

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржаће се у Тршићу у недељу, 15. маја 2022. године (средње школе) и понедељак, 16. маја 2022. године (основне школе). Оба дана такмичење почиње у 10.00 часова.

Републичко такмичење из књижевности Књижевна олимпијада одржаће се у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима у суботу, 28. маја 2022. године (основне школе) и недељу, 29. маја 2022. године (средње школе). Оба дана такмичење почиње у 10.00 часова.

Свим пласираним основцима и средњошколцима Подунавског округа, али и целе Србије желимо много среће и успеха на републичким такмичењима!

понедељак, 18. април 2022.

Семинар Филозофског факултета у Нишу са успехом реализован у Смедереву


Трећег априлског викенда у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево многобројни чланови Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ имали су прилику да на најбољи начин поспеше своје компетенције за уже стручну област на семинару „Савремени приступи у настави српског језика и књижевности“ Филозофског факултета у Нишу.
Семинар је организовало наше струковно удружење у сарадњи са РЦ Смедерево, а у оквиру својих годишњих програмских активности.


Одлично обликовања предавања, разноврсне теме из области лингвистике и књижевности, пријатна радна атмосфера, одушевљење и много позитивних утисака обележили су ово дивно окупљање наставника српског језика и књижевности основних и средњих школа Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане.
Предавања обухваћена обуком у Смедереву потврђују богатство тема и приступа, као и аспект њихове примењивости у наставној пракси.                                                                             
Проф. др Горан Максимовић перфектно је беседио о поетичким идентитетима српске књижевности 18. и 19. века, проф. др Снежана Милосављевић Милић отклонила је многе недоумице у вези са књижевнотеоријским појмовима у наставном контексту, проф. др Данијела Поповић Николић упознала је ближе наставнике са некадашњим и савременим приступима проучавању корпуса епских песама док је доц. др Александар Новаковић открио методичке концепте наставе српског као страног језика на почетку 21. века.Изузетно предавање проф. др Снежане Божић приказало је методичке моделе обраде романа, проф. др Јелена Јовановић је надахнуто презентовала изазове и решења периодизације српске књижевности 20. и 21. века, а др Александра Јанић је говорила о специфичностима и употреби модалних глагола у српском језику.Мср Сузана Петровић је са колегама из Подунавског округа разменила искуства из наставне праксе о избору, употреби и прилагођавању уџбеника, дидактичко-методичког материјала и других извора знања. Др Ивана Митић је пружила наставницима нова знања о усвајању морфосинтаксичких карактеристика српског као нематерњег језика у мултиетничком окружењу да би завршетак семинара протекао на најлепши начин уз предавање проф. др Бранимира Станковића о кинестетичкој, музичкој и интраперсоналној интелигенцији у настави.
Много позитивних коментара, одличне оцене у евалуационим упитницима, а првенствено непосредност и ведрина предавача са Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу учинили су да овај радни викенд члановима Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ остане у најлепшој успомени. 
Стога само остаје да, на крају овог коментара, искрено препоручимо колегама из других градова и округа да што пре у својим срединама угосте тим реализатора семинара ,,Савремени приступи у настави српског језика и књижевности“. Ми се већ унапред радујемо неким будућим лепим струковним дружењима са професорима србистике Универзитета у Нишу.Праг пролазности за Републичко такмичење из српског језика и језичке културе

Обавештење Друштва за српски језик и књижевност Србије о прагу пролазности на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе:

Увидом у пристигле резултате са окружних такмичења из српског језика и језичке културе, Ревизиона комисија је одлучила да спусти праг пролазности за Републички ниво такмичења у осмом разреду на 17 бодова, у трећој години средње школе на 15 и четвртој години на 16 бодова. У седмом разреду, првој и другој години средње школе праг пролазности остаје 18 бодова.

Списак пласираних ученика биће објављен након Ревизионе комисије, најкасније 27. априла 2022. године. 

Молимо округе који нису доставили дешифроване тестове и спискове да то учине најкасније до 20. 4. 2022.  На списку не може бити ученика чије тестове Ревизиона комисија није могла да прегледа, у складу са Правилником.

Датуми републичких такмичења

Обавештење Друштва за српски језик и књижевност Србије о датумима републичких такмичења:

С обзиром на то да је дошло до померања Републичког такмичења из српског језика и језичке културе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије упутило нам је званични допис о терминима. До промене је дошло због полагања пријемних испита.

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржаће се у Тршићу 15. маја за средње школе и 16. маја за основне школе, са почетком у 10.00 сати.


Републичко такмичење из књижевности Књижевна олимпијада одржаће се у Сремским Карловцима 28. маја за основне школе и 29. маја за средње школе, са почетком у 10.00 сати.