среда, 15. новембар 2017.

Семинар Друштва за српски језик и књижевност Србије у Смедереву

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Каталошки број: 704 Kомпетенција: К1
Трајање: 1 дан (8 бодова) Приоритети: 2  
Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
23. децембар 2017. године, 10.00 часова

Поштоване колеге,

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ ће у суботу, 23. децембра 2017. године, у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Србије и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организовати семинар Ка савременој настави српског језика и књижевности II (каталошки број: 704, бодова: 8, компетенције: К1; приоритети: 2).
Реализатори семинара су еминентни професори са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду. 
За сада је извесно да ће нам у госте доћи проф. др Зона Мркаљ, председница Друштва за српски језик и књижевност Србије, а очекују се потврде још два-три предавача.
Пријављивање за семинар

Заинтересовани наставници треба да се пријаве путем електронске поште Подружнице sjpodruznica@gmail.com наводећи име и презиме, ЈМБГ, школу и град (дакле, не пријављују се Регионалном центру Смедерево, него искључиво Подружници на наведени начин).

Котизација: 500,00 динара (за чланове Подружнице)
1.200,00 динара (за остале наставнике)
РОК ЗА ПРИЈАВУ ПУТЕМ ИМЕЈЛА: 5. ДЕЦЕМБАР 2017.
РОК ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ: 15. ДЕЦЕМБАР.
Рачун Подружнице: 205-196797-39
Сврха уплате: Котизација за семинар 
Прималац: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Важне напомене

- Молимо вас да испоштујете рок за пријаву на семинар и уплату котизације како бисмо могли на време да пошаљемо податке о броју пријављених полазника реализаторима семинара. ЈЕДИНО УПЛАТОМ КОТИЗАЦИЈЕ ДО ПРЕДВИЂЕНОГ РОКА ГАРАНТУЈЕТЕ СВОЈЕ ПРИСУСТВО НА СЕМИНАРУ!
- ПОЖУРИТЕ СА ПРИЈАВОМ! БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН! 
- Информације о садржајима семинара и сатници биће вам накнадно прослеђене.

Важно обавештење

Истога дана ће се пре почетка семинара одржати Скупштина Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ на којој ће се гласати о Статуту и пререгистрацији нашег стручног друштва, бираће се ново руководство, а досадашња Управа Подружнице поднеће извештај о двогодишњем раду.

уторак, 14. новембар 2017.

Укључите се у израду задатака за Књижевну олимпијаду

Поштоване колеге,
Преносимо обавештење Друштва у целини:

Позивамо вас да учествујете у унапређењу такмичења Књижевна олимпијада. Желимо да вам омогућимо да активно учествујете у изради тестова које ће ученици решавати на свим нивоима такмичења Књижевна олимпијада. Са тим циљем смо направили формулар на нашем сајту преко кога ћете моћи, надамо се једноставно, да пошаљете своје задатке без обзира на то где радите и да ли сте тренутно у радном односу. Вођени смо идејом да ћете ви, који сваки дан радите са ученицима, моћи најбоље да формулишете задатке који ће представљати добар и одмерен изазов за такмичаре.

Како бисмо што лакше могли да прилагођавамо формулар за слање задатака, у њему постоји поље Напомене/коментари у коме ћете моћи да нам дате било какву сугестију у вези са структуром самог формулара. Надамо се да ћемо кроз овај процес добити и добар алат преко кога ћете моћи да учествујете у стварању бољег такмичења.

Увид у задатке ће имати састављачи тестова и они ће изабрати између пристиглих задатака оне који ће се наћи у тестовима.

Надамо се да ћемо кроз сарадњу унапредити такмичење и да ће ученици са још већим ентузијазмом учествовати у њему.

Линк ка сајту Друштва ОВДЕ

У име Друштва за српски језик и књижевност Србије
срдачан поздрав!

понедељак, 06. новембар 2017.

Литерарне и лингвистичке секције, конкурс за најбоље часописе

Друштво за српски језик и књижевност Србије подсећа
заинтересоване ученике и наставнике да, према утврђеним роковима (објављеним у Информатору са 58. Републичког зимског семинара, 2017), могу слати радове најуспешнијих литерарних и лингвистичких секција, као и школске часописе (објављене у основним и средњим школама). Додела награда најбољима биће у фебруару, у оквиру 59. Републичког зимског семинара.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ - награда за најуспешније писмене задатке


Друштво за српски језик и књижевност Србије, бавећи се унапређивањем књижевне и језичке културе, спроводи такмичење из књижевности у изради најбољег школског писменог задатка. Уводећи ово такмичење у школе, Друштво је сматрало да у тематику такмичења, поред књижевних тема, треба увести и оне којима се обележавају годишњице и јубилеји значајних писаца и културних догађаја који ће својом актуелношћу подстицати развијање и богаћење изражајних могућности ученика. Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и дубље проучавање књижевне уметности.

Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима.

Теме се утврђују у сарадњи са Катедром за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду, задаци се пишу на редовним часовима, а најбоље задатке из школа прегледа Републичка комисија у чијем су саставу професори Филолошког факултета и сарадници Друштва.

Према Пропозицијама, ово такмичење није обавезно за све школе, нити за све разреде, ни за сва одељења у школи, па ни за све ученике у једном одељењу. Задаци се раде као други школски писмени задатак искључиво на утврђене теме, у свескама за писмене задатке које професор прегледа, исправља, оцењује, образлаже оцену и потписује пуним именом и презименом. Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду. Стручни активи бирају два рада из школе и шаљу их Републичкој комисији до 15. децембра текуће године.

И овогодишње такмичење посвећено је обележавању важних датума.

Такмичење обухвата израду другог школског писменог задатка на једну од следећих тема:

1. Лик Светог Саве у народном предању
2. Народни живот и обичаји у Вуковом „Српском рјечнику”
3. Историјско и лирско у „Сеобама” Милоша Црњанског
4. Слика света у поезији Десанке Максимовић

Предлажући теме за овогодишњи конкурс, Друштво се руководило и обележавањем годишњица из наше књижевне и културне историје које су везане за наставни програм предмета Српски језик и књижевност у средњој школи. Приликом формулисања тема задужени за ово такмичење имали су на уму да оне буду јасне и прецизне и да ученици средњих школа могу на њих дати одговор. Наставници одабирају коју ће тему понудити ученицима у ком разреду.


У име Друштва срдачан поздрав!

Конкурс Друштва за најбољу методичку припрему

Друштво за српски језик и књижевност Србије расписало је наградни конкурс за најбољу методичку припрему часа српског језика или књижевности. Награда носи име нашег великог професора и утемељитеља Методике наставе књижевности и српског језика на Филолошком факултету у Београду, Милије Николића.

Поред уобичајених параметара које развијена припрема за час садржи, дозвољено је додавати и различите прилоге (у зависности од наставне јединице која се обрађује).

Критеријуми који ће бити полазиште за процену квалитета припреме односиће се и на оригинални приступ и решења поставке часа. Вредноваће се стручност, креативност, примереност узрасту и допринос припреме методици као науци о настави.

Један наставник на конкурс може послати само једну припрему.

Обим припреме може бити од 12 до 15 страница (не рачунајући прилоге који, уколико се додају, могу имати обим до 5 страница). Фонт који се користи је Times New Roman, величина слова 12 (осим у напоменама, кад је 10). Припрема сме да садржи илустрације које је обавезно потписати, уколико су преузете (величина фонта 11). Препоручује се да припрема на крају садржи и литературу. Овај део уредити према критеријумима за уређење литературе у часопису „Књижевност и језик”. За припрему не постоји формулар. Сваки наставник има право да на свој начин обликује и графички уреди методичку припрему с којом конкурише.

Рок за слање припрема је 15. децембар 2017. године.

Додељиваће се три награде за најбоље припреме намењене основној школи и три награде за најбоље припреме намењене средњим стручним школама и гимназијама.

У комисији за одабир најквалитетнијих припрема налазиће се професори Методике наставе српског језика и књижевности са Филолошког факултета Универзитета у Београду.


субота, 04. новембар 2017.

Семинар ,,Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи"

Једна од сталних активности Подружнице Подунавског округа јесте стручно и методичко усавршавање наставника кроз реализацију акредитованих семинара. 
Велико интересовање за семинар Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи, који је организовала Подружница Подунавског округа у сарадњи са Форумом педагога и РЦ Смедерево, поново је доказало колика је мотивисаност за рад наставника Српског језика из Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, као и њихова жеља за перманентим учењем.

Гошће Подружнице Подунавског округа биле су проф. др Оливера Радуловић, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, и мср Јелена Журић, уредник за српски језик у ИП ,,Едука" у Београду.
Пленумским предавањима и радионицама, у интерактивној и подстицајној атмосфери група наставника основних школа и група наставника средњих школа имале су прилику да продубе своја знања за интердисциплинарно проучавање књижевног дела и корелацију наставе књижевности са ликовном, музичком, позоришном и филмском уметношћу.

У завршном делу семинара, кроз презентовање интердисциплинарних обрада наставних јединица и дискусију, показана је креативност наставника, њихово залагање, као и предност привлачног, занимљивог и ефективног интердисциплинарног приступа настави који доприноси обогаћивању садржаја и већој функционалности у образовно-васпитном процесу. 


Примарни циљ семинара у потпуности је остварен - наставници основних и средњих школа унапредили су вештине за успостављање корелација и могућности примене сродних наставних садржаја у настави књижевности, разменили искуства из праксе и развили компетенције за поучавање и учење. За две недеље семинар ће бити реализован и за трећу групу наставника.

уторак, 31. октобар 2017.

Поглед из XXI века на Ива Андрића

Поводом обележавања значајне годишњице српске књижевности гост Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ и Народне библиотеке Смедерево био је проф. др Александар Јерков, књижевни критичар, антологичар, теоретичар и историчар књижевности, професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду и управник Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.
,,Поглед из XXI века на Ива Андрића" - није то било само предавање професора Јеркова о српском нобеловцу, обликовано кроз сагледавање актуелног тренутка, испуњеног демотивацијом и дезоријентисаношћу, тако различитог од сржи којом су проткане врхунске андрићевске књижевне вредности.

Била је то зналачка беседа генија нашег доба, јединственог и непоновљивог, ,,покретана љубављу и вођена ширином и ведрином слободног људског духа", чије су невидљиве а снажне нити у препуној Концертној сали Центра за културу Смедерево спојиле две стотине душа у једно биће, пленећи својом чудесном лепотом и непресушним надахнућем.

Поучни савет професора Јеркова многобројним професорима српског језика и књижевности и окупљеној омладини био је да чувамо Андрића и његове књижевне изврсности као ретку драгоценост, као штит у борби против тривијалности које нас окружују.

Говорећи о Андрићу, професор Јерков је у времену безнађа и свеопштег бесмисла заварао мрак песимизма осветливши га надом да ћемо постати бољи од нас самих и да ћемо, следећи Андрићеве знакове поред пута, успети да променимо своје судбине.

уторак, 24. октобар 2017.

Семинар за нову (трећу) групу наставника

Због великог интересовања Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ, у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Форумом педагога из Београда, организоваће ПОНОВО једнодневни семинар Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи (каталошки број: 722; компетенције: K2; приоритети: 3). 

Семинар ће се реализовати 25. новембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево, са почетком у 10.00 часова. Обухватиће групу од 30 учесника (наставници из основних и средњих школа).

Заинтересовани наставници треба да се пријаве путем електронске поште Подружнице sjpodruznica@gmail.com наводећи име и презиме, ЈМБГ, школу и град. 

Котизација: 300,00 динара (за чланове Подружнице)
Рок за пријаву путем имејла и уплату котизације: 10. новембар 2017. (или до попуњавања групе од 30 наставника)
Рачун Подружнице: 205-196797-39
Сврха уплате: Котизација за семинар 
Прималац: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

- Због ограниченог броја места семинар је ЗАТВОРЕНОГ ТИПА, ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ПОДРУЖНИЦЕ који редовно плаћају чланарину. 

- Котизација је обавезна за све учеснике и износи 300,00 (три стотине динара).

- ЈЕДИНО УПЛАТОМ КОТИЗАЦИЈЕ ДО ПРЕДВИЂЕНОГ РОКА НАСТАВНИК ГАРАНТУЈЕ СВОЈЕ ПРИСУСТВО НА СЕМИНАРУ!

среда, 18. октобар 2017.

Пријава за семинар ,,Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи"

Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи
(каталошки број: 722; компетенције: K2; приоритети: 3)Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ, у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Форумом педагога из Београда, организоваће једнодневни семинар Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи (каталошки број: 722; компетенције: K2; приоритети: 3). 
Аутори и реализатори семинара су: проф. др Оливера Радуловић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност, предмет Методика наставе српског језика и књижевности; Јелена Журић, мастер професор српског језика и књижевности, уредник за српски језик у ИП „Едука“ у Београду и др Јелена Ангеловски, професор српског језика и књижевности.

Семинар ће се реализовати 4. и 5. новембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево, са почетком у 10.00 часова, и то на следећи начин:

4. новембар (субота) – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (група од 30 наставника);
5. новембар (недеља) – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (група од 30 наставника).

Заинтересовани наставници треба да се пријаве путем електронске поште Подружнице sjpodruznica@gmail.com наводећи име и презиме, ЈМБГ, школу и град. Уколико наставник ради и у основној и у средњој школи, треба да назначи за коју се групу пријављује.

Котизација: 300,00 динара (за чланове Подружнице)
Рок за пријаву путем имејла и уплату котизације: 24. октобар 2017. (или до попуњавања групе од 30 наставника)
Рачун Подружнице: 205-196797-39
Сврха уплате: Котизација за семинар 
Прималац: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

(НАСТАВНИК ТРЕБА ОБАВЕЗНО ДА СЕ ПРИЈАВИ ИМЕЈЛОМ, А НЕ САМО ДА УПЛАТИ КОТИЗАЦИЈУ НА РАЧУН ПОДРУЖНИЦЕ НЕ ПРИЈАВИВШИ СЕ ПРЕТХОДНО!)

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

- Због ограниченог броја места семинар је ЗАТВОРЕНОГ ТИПА, ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ПОДРУЖНИЦЕ који редовно плаћају чланарину. 
- Котизација је обавезна за све учеснике и износи 300,00 (три стотине динара).
- Једино уплатом котизације до предвиђеног рока гарантујете своје присуство на семинару.
- Будући да је Завод за унапређивање образовања и васпитања строго наредио да се при организацији семинара поштују правила, односно да на акредитованом семинару не може бити више од предвиђеног броја учесника, нисмо, нажалост, у могућности да као раније организујемо семинар са великим бројем учесника. Зато ПОЖУРИТЕ СА ПРИЈАВОМ, ЈЕР ЈЕ ПРЕТПОСТАВКА ДА ЋЕ СЕ ГРУПЕ БРЗО ПОПУНИТИ (у року од свега неколико дана).
- Молим вас да испоштујете рок за пријаву на семинар и уплату котизације како бисмо могли на време да пошаљемо податке о броју пријављених полазника реализаторима семинара.

Миљана Кравић,
председник Подружнице
Подунавског округа

четвртак, 12. октобар 2017.

Обележавање 125 година од рођења Ива Андрића

Народна библиотека Смедерево
и
    Подружница  Друштва за српски језик и књижевност Србије     
за Подунавски округ

      о б е л е ж а в а ј у


125 година од рођења Ива Андрића

  Поводом ове значајне годишњице српске књижевности гост Народне библиотеке Смедерево биће проф. др Александар Јерков, књижевни критичар, антологичар, теоретичар и историчар књижевности, професор на Филолошком факултету у Београду и директор Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.

Тема предавања проф. Јеркова: Поглед из 21. века на Ива Андрића.

Програм ће се одржати у понедељак, 30. октобра 2017. године у Народној библиотеци Смедерево, са почетком у 19.00 часова.

Позивамо све заинтересоване наставнике, ученике и друге да присуствују овом програму.

недеља, 04. јун 2017.

Језик и писмо, књига и знање - за светлост вечну и трајање (скуп Подружнице поводом завршетка такмичарског циклуса школске 2016/2017. године)


Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ по четврти пут организовала је, уз велику подршку Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, свечани скуп поводом завршетка такмичарског циклуса. Симболичан назив  Језик и писмо, књига и знање за светлост вечну и трајање садржао је у себи примарни циљ ове дивне активности која унапређује образовно-васпитни процес у нашем округу - жељу за афирмисањем знања, залагања и мотивисаности које су у такмичарској борби показали најуспешнији ученици и наставници. 
По златној традицији, коју Подружница Подунавског округа гради већ годинама, представљајући узор свим стручним друштвима у Србији, након републичких такмичења у Сремским Карловцима и Тршићу награђени су вредним књигама и дипломама ученици основних и средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на окружном нивоу такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и на окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе. Јавно су похваљени и наставници који су ученике вредно припремали за такмичења учећи их да воле књижевност и да негују српски језик, правопис и језичку културу.


Миљана Кравић, председник Подружнице Подунавског округа, изразила је велико задовољство што се из године у годину велики број ученика опредељује за такмичења Друштва за српски језик и књижевност Србије и остварује на њима одличне резултате. Већина такмичара има већ вишегодишње такмичарско искуство и сваке године задичи школе новим првим наградама. ,,Та наша златна деца најбољи су промотери Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, понос Подунавског округа и заслужују све похвале, као и професори који их вредно припремају за такмичења не посустајући у ентузијазму који их покреће.


Мр Боривоје Јаношевић, директор РЦ Смедерево, у име Центра поклонио је збирке песама ученицима који су освојили награде на републичким такмичењима. Наиме, песме је писао његов некадашњи гимназијски професор Тоза Николић, те је и порука директора Јаношевића омладини била да су професори они који мењају свет образујући и васпитавајући генерације ученика - овај мали дар намењен је ученицима како би се заувек сећали својих професора који су их научили да негују српски језик и књижевност.

Ове године Подунавски округ имао је на републичком нивоу такмичења чак 12 награда - 9 на Књижевној олимпијади (7 награда ученика средњих школа, 2 награде ученика основних школа) и 3 награде у Тршићу (2 награде ученика средњих школа и 1 награда у категорији ученика основних школа). Скуп Подружнице Подунавског округа својим музичким бравурама отворио је Глигорије Радовановић, ученик шестог разреда МШ ,,Коста Манојловић" у Смедереву, док су ученици ОШ ,,Бранко Радичевић" из Лугавчине представом ,,Ивкова слава" по тексту Стевана Сремца, песмом, игром и одличном глумом, развеселили окупљене ученике и наставнике. Миљана Кравић уручила је у име Подужнице Бори Милошевићу, директору школе, захвалницу за дугогодишњу сарадњу и помоћ у презентацији најбољих резултата наставе српског језика и књижевности.


На овај начин, у свечаној атмосфери, обојеној радошћу и поносом, завршен је такмичарски циклус Друштва за српски језик и књижевност Србије у Подунавском округу, са жељом да се следеће године окупимо на истом месту у још већем броју.

понедељак, 29. мај 2017.

У Тршићу поново прва места за наше ученике

Прошлог викенда наши ученици постигли су још један у низу фантастичних успеха - са 27. Републичког такмичења из српског језика и језичке културе, које се традиционално одржава у Тршићу, родном месту Вука Стефановића Караџића, реформатора српског језика, писма и правописа, смедеревске ученице вратиле су се са трима првим наградама.

Три младе грације Смедерева и Подунавског округа које су у Тршићу заблистале својим знањем су:


Александра Цветковић, ученица другог разреда Гимназије у Смедереву (проф. Александра Милошевић Јовановић) - освојено ПРВО место (свих 20 бодова);

Александра Радојковић, ученица другог разреда Гимназије у Смедереву (проф. Маријана Николић) - освојено ТРЕЋЕ место;

Милена Степић, ученица осмог разреда ОШ „Др Јован Цвијић“ (наставник Ненад Војиновић) - освојено ДРУГО место.

Уз награђене ученице и наставнике похваљујемо и друге учеснике овогодишњег државног такмичења: Софију Поповић, ученицу осмог разреда ОШ "Др Јован Цвијић" у Смедереву, Анђелу Цветковић, ученицу осмог разреда ОШ "Иво Андрић" у Радинцу (наставник Весна Крчмаревић), Бисерку Јаковљевић, ученицу ОШ "Радица Ранковић" у Лозовику (настанвик Виолета Јаковљевић), као и средњошколке Милицу Голе, ученицу другог разреда Гиманзије у Смедереву (наставник Александра Милошевић Јовановић) и Јовану Симић, ученицу трећег разреда Гимназије у Смедереву.

Сви наши такмичари су дивна и паметна деца и омладина којом треба да се поносе наставници, родитељи и други. На такмичењу некада није од пресудне важности само знање, него и срећа, али важније од свега је да је свака од тих малих паметних глава показала невероватну мотивисаност, залагање, жељу и доказала да воли српски језик и књижевност. 

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ ће наредног викенда у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево по четврти пут организовати поводом завршетка такмичарског циклуса скуп ученика најуспешнијих на окружним и републичким такмичењима из књижевности (Књижевна олимпијада) и такмичењима из српског језика и језичке културе, на којем ће јавно бити похваљено и награђено преко 150 ученика и наставника, најбољих у Подунавском округу. Назив скупа је Језик и писмо, књига и знање за светлост вечну и трајање, што симболично указује на значај очувања матерњег језика као дела националног идентитета, као и на вредност знања које је непроцењиве вредности.уторак, 23. мај 2017.

Распоред ученика Подунавског округа на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе

Овде можете преузети распореде ученика основних и средњих школа Подунавског округа по учионицама на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе које ће се одржати 27. и 28. маја 2017. године у Тршићу.

Тршић, распоред ученика основних школа Подунавског округа

Тршић, распоред ученика средњих школа Подунавског округа

уторак, 16. мај 2017.

Поклапање термина републичких такмичења

У Тршићу 28. маја ће се одржати Републичко такмичење из српског језика и језичке културе за ученике основне школе.

Међу пласираним такмичарима налази се и незнатан број оних који ће истог дана од 13 ч. учествовати на Републичком такмичењу из биологије.

Због тога је САМО тим такмичарима омогућено да се  (са почетком израде теста у 11 ч.) такмиче у Београду, на Биолошком факултету,  у учионици 70 Института за физиологију.

Те такмичаре (целовит списак ћемо добити) дочекаће у 10.30 ч. доц. др Ана Батас, заменик председника Друштва за српски језик и књижевност Србије, испред учионице број 70 на другом спрату зграде у Улици Студенстки трг 3 у Београду.

Тих неколико ученика  радиће тест од 11 до 12.30 ч, тј. у истом временском интервалу кад и такмичари у Тршићу. Након израде теста , Ана Батас и њени сарадници, тестове ће прегледати и јавити резултате ученика Централној комисији у Тршићу. Уколико неко од ових такмичара освоји награду и диплому, то ће моћи да преузме у просторијама Друштва за српски језик и књижевност Србије од среде, 30. маја или ће им награде бити послате поштом.

О резултатима ће сви учесници бити обавештени преко сајта Друштва.

(Преузето са сајта Друштва http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/)

СПУШТАЊЕ ПРАГА ПРОЛАЗНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

На основу одлуке Управе Друштва на састанку одржаном 11. маја од 12 ч. у Вуковој задужбини, одлучено је да се на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе за ученике средњих школа спусти праг пролазности за трећи и четврти разред на 17 бодова.

Након што Републичка комисија уради коначну ревизију тестова проследиће подружницама и школским управама коначне спискове ученика који ће учествовати на такмичењу у Тршићу (очекујемо спискове најкасније до понедељка).

Подсећамо вас да је на захтев Министарства дошло до ротације термина, па ће се средњошколци такмичити у суботу, 27. маја, а основци у недељу, 28. маја. Сатницу такмичења Друштво ће проследити неколико дана раније.

Књижевна олимпијада, републички ниво такмичења - резултати и постигнућа ученика Подунавског округа

Овде можете преузети резултате петог Републичког такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада), одржаног 13. и 14. маја у Сремским Карловцима.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - РЕЗУЛТАТИ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - РЕЗУЛТАТИ

На следећем линку можете преузети документ у којем су табеларно приказани резултати ученика Подунавског округа на Републичком такмичењу:

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА НА КЊИЖЕВНОЈ ОЛИМПИЈАДИ

Када је реч о резултатима ученика основних школа, Подунавски округ се ове године обрадовао двема републичким наградама које су освојиле:

Оливера Максимовић, ученица седмог разреда ОШ "Бранислав Нушић" у Смедереву, наставник: Миланка Симић - освојено 3. место

и

Катарина Радисављевић, ученица осмог разреда ОШ "Карађорђе" у Великој Плани, наставник: Горана Милосављевић - освојено 3. место.

Наши остали основци, учесници такмичења, нису се најбоље снашли са тешким такмичарским питањима, али су за похвалу њихово залагање, труд, упорност и љубав према књижевности. Често није довољно само знање на такмичењу, него буде од пресудног значаја и срећа... Лепо је освојити награде, али важније од свега је учествовање на такмичењима и борба за стицање знања и напредовање, тако да су сви учесници победници. :-) Поносни смо на нашу златну омладину! <3 

Гимназијалци Подунавског округа на петом Републичком такмичењу ученика средњих школа из књижевности (Књижевна олимпијада) у Сремским Карловцима доминирали су својим знањем, мотивисаношћу и спретношћу у решавању такмичарских питања и обрадовали нас великим бројем награда! 
Подсетимо још једном - Подунавски округ имао је једанаест представника на престижном државном такмичењу у конкуренцији средњих школа, а освојено је чак СЕДАМ награда!

Наши шампиони су:

- Маша Павловић, ученица првог разреда Гимназије у Смедереву, проф. Светлана Нешић - освојено ДРУГО место;

- Анђела Јоксимовић, ученица првог разреда Гимназије у Смедереву, проф. Татјана Лазаревић Милошевић - освојено ТРЕЋЕ место;

- Анђела Будимкић, ученица другог разреда Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци, проф. Бојана Ђорђевић - освојено ТРЕЋЕ место;

- Александра Вулићевић, ученица другог разреда Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци, проф. Бојана Ђорђевић - освојено ТРЕЋЕ место;

- Никола Станојевић, ученик четвртог разреда Гимназије у Смедереву, проф. Драгана Миленковић - освојено ПРВО место;

- Нина Ристић, ученица четвртог разреда Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци, проф. Марија Поповић - освојено ПРВО место;

- Ивана Талијан, ученица четвртог разреда Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци, проф. Марија Поповић - освојено ТРЕЋЕ место.

Упућујемо најискреније честитке награђенима и похвале свим осталим учесниима, као и свим наставницима које су ову дивну, вредну и талентовану децу припремали за такмичарске борбе.


Фотографије из Сремских Карловаца ускоро...

четвртак, 11. мај 2017.

Програм 5. Републичког такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада)

5. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА,
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
Сремски Карловци, 13. мај и 14. мај 2017. годинеПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА (САТНИЦА) СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
13. и 14. мај 2017. године

8:30 – 9:45

Долазак учесника у Сремске Карловце
(НАПОМЕНА: Професори који су одређени за рад у комисијама за дежурство / прегледање / ревизију / дешифровање, пријављују се од 9:00 до 9:30 часова у зборници Карловачке гиманзије, где ће добити конкретна упутства о раду.)

9.00 – 9.30

Смештај издавача и њихових издања на клупе (припремљене штандове, њих 4) у холу гимназије

10:00 – 10:30

Свечано отварање такмичења

10:30 – 10:45

Улазак ученика у учионице(према списковима раније добијеним преко школских управа и подружница и датом распореду по учионицама)

11:00 – 12:30

Попуњавање теста
(НАПОМЕНА: У свакој учионици дежура по један наставник кога одабере Карловачка гимназија и по један наставник кога одреди Друштво за српски језик и књижевност Србије. Дежурни су обавезни да сачине записник о дежурству у свакој учионици.)

12:30 – 13:00

Дежурни предају тестове у зборници Гимназије Ужина за ученике и чланове комисија

13:00 – 15:30

(Условно) Наставници/пратиоци и ученици имају организован обилазак Сремских Карловаца: „Путевима српског језика и књижевности”. Подељени су у неколико група. Свака група је названа по једном од писаца: нпр. Мануил Козачински, Доситеј Обрадовић, Лукијан Мушицки, Јован Стерија Поповић, Сима Милутиновић Сарајлија, Вук Стефановић Караџић, Бранко Радичевић, Милош Црњански...

Наставници се распоређују као пратиоци сваке групе. Овај обилазак организује Карловачка гимназија.

13:00 – 16.30

Комисије прегледају тестове, припремају Билтен, дипломе и награде за награђене ученике и наставнике.

17:00

Саопштавање резултата Петогрепубличког такмичења изкњижевности Књижевна олимпијада, додела диплома и награда такмичарима и наставницима који су освојили 1, 2. и 3. место.

НАПОМЕНА:
У случају кише, проглашење победника биће у свечаној сали Гимназије, према следећем редоследу: 17.00 први разред; 17.15 трећи разред; 17.30 други и четврти разред.

САТНИЦА ВАЖИ ЗА ОБА ДАНА.


Сатницу такмичења можете преузети ОВДЕ

уторак, 02. мај 2017.

Традиционални скуп Подружнице Подунавског округа поводом завршетка такмичарског циклуса


ЈЕЗИК И ПИСМО, КЊИГА И ЗНАЊЕ
ЗА СВЕТЛОСТ ВЕЧНУ И ТРАЈАЊЕ

Субота, 3. јун 2017. године, 12.00 часова
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево


У суботу, 3. јуна 2017. године Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ организоваће по четврти пут, уз подршку Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, традиционални свечани скуп поводом завршетка такмичарског циклуса. Ове године скуп има назив Језик и писмо, књига и знање за светлост вечну и трајање.
Том приликом Подружница Подунавског округа наградиће дипломама и вредним књигама ученике основних и средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на окружном нивоу такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и на окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе. Такође, биће похваљени и наставници који су ученике вредно припремали за такмичења учећи их да воле књижевност и да негују српски језик, правопис и језичку културу.
На овај начин Подружница жели да афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика и књижевности, односно да јавно похвали знање, залагање, ентузијазам и борбеност коју су ученици исказали на такмичењима.

Програм скупа 
Језик и писмо, књига и знање за светлост вечну и трајање

12.00–12.15

О такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије 
(Миљана Кравић, председница Подружнице Подунавског округа)

12.15 – 13.15                                                                                                     

Додела награда ученицима и похвала наставницима
13.15–13.30                                                                                                          

Пауза за освежење

13.30–14.15                                                                                                              

Позоришна представа за децу
(ученици ОШ "Бранко Радичевић" Лугавчина)субота, 29. април 2017.

Такмичење ученика средњих школа из српског језика и језичке културе, окружни ранг (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове са Окружног такмичења ученика средњих школа из српског језика и језичке културе (школска 2016/2017. година).


Резултати Окружног такмичења ученика средњих школа из српског језика и језичке културе

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења ученика средњих школа из српског језика и језичке културе, одржаног 29. априла 2017. године у Гимназији у Смедереву.


Захваљујемо се школи-домаћину на гостопримству и доброј организацији. Честитамо од срца награђеним средњошколцима, а ученицима који су остварили пласман на Републичко такмичење желимо много среће и успеха 27. маја у Тршићу.

среда, 26. април 2017.

Ротирање термина такмичења из српског језика и језичке културе за ученике основних и средњих школа 2017.

Информација преузета са сајта Друштва:

Објављујемо вам на увид писмо које смо добили из Министарства просвете о ротирању такмичарских дана за Републичко такмичење из српског језика и језичке културе у Тршићу.

Ово обавештење  вам упућујемо и пре званичног дописа министра, да бисте могли благовремено да резервишете преноћиште у Тршићу.

Дакле, ученици средњих школа такмичиће се у суботу 27. маја, а основних у недељу 28. маја.

Праг пролазности на републички ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике средњих школа 2017.

Обавештавамо да је праг пролазности за Књижевну олимпијаду за средње школе за 4. разред 17 бодова.

(Информација преузета са сајта Друштва http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/)

уторак, 11. април 2017.

Спуштен праг пролазности на републички ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике седмог разреда

Како су у Друштво за српски језик и књижевност Србије тек данас пристигли резултати Окружног такмичења Књижевна олимпијада за основне школе, на основу увида у достављене резултате, а без коначне ревизије, на Републичко такмичење Књижевна олимпијада за основне школе иду ученици 7. разреда који су на Окружном нивоу такмичења освојили 20, 19, 18 и 17 бодова.Ученици 8. разреда су на нивоу целе Србије успешније урадили тест, те се на Републичко такмичење позивају сви они који су освојили 20, 19 и 18 бодова.

Ревизиона комисија ће прегледати тачност бодовања и истовремено реаговати када је потребно да се уваже послати приговори.

(Обавештење преузето са сајта Друштва http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/)

понедељак, 10. април 2017.

Резултати за шести разред након приговора

Поштоване колеге,

На следећем линку се налазе резултати Окружног такмичења ученика шестог разреда из српског језика и језичке културе, направљени након поновног прегледа свих тестова.Након уложеног приговора ОШ "Свети Сава" у Смедереву школи-домаћину и Подружници Подунавског округа урађен је поновни преглед свих тестова за шести разред и уочена је велика грешка - Комисија за дешифровање тестова, у саставу Соња Которчевић и Ивана Бацкић, погрешила је приликом уноса података о ученицима у табелу, па је код Марије Поповић, ученице ОШ "Свети Сава" у Смедереву уписано 11 бодова уместо освојених 17 бодова (друго место), а код Катарине Глишић, ученице ОШ "Иво Андрић" у Радинцу уписано је 17 уместо освојених 11 бодова.

У име ОШ "Димитрије Давидовић", школе-домаћина и у име Подружнице упућујем искрено извињење због пропуста који је направљен. Нажалост, уз сав уложен труд и залагање колега из школе-домаћина и комисија Подружнице, понеки наставник увек начини пропуст, али срећом грешке увек могу да се исправе, што је и овог пута учињено.

С поштовањем,
Миљана Кравић,
председник Подружнице
Друштва за српски језик
и књижевност Србије
за Подунавски округ

недеља, 09. април 2017.

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе за основне школе (ТЕСТОВИ И РЕШЕЊА)

Окружно такмичење ученика основних школа из српског језика и језичке културе (РЕЗУЛТАТИ)

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења  ученика основних школа из српског језика и језичке културе, одржаног 9. априла 2017. године у ОШ "Димитрије Давидовић" у Смедереву.


Упућујемо искрене честитке награђенима, похваљујемо све учеснике и њихове наставнике за исказану љубав према српском језику и језичкој култури, борбеност и такмичарски дух, а основцима који ће представљати Подунавски округ на Републичком такмичењу желимо много среће и успеха.

Захваљујемо се свим колегама који су учествовали у раду комисија радећи вредно и предано. Посебну захвалност упућујемо колегама из школе-домаћина ОШ "Димитрије Давидовић" у Смедереву за изузетну професионалност, ажурност и срдачност показану при организацији такмичења ученика основних школа.

Подсећамо да ће се Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржати 27. и 28. маја у Тршићу (првог дана се такмиче основци, другог средњошколци).


Књижевна олимпијада - окружни ниво такмичења (тестови и решења)

субота, 08. април 2017.

Резултати Окружног такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за средње школе

Овде можете ореузети резултате Окружног такмичења ученика средњих школа из књижевности (Књижевна олимпијада), одржаног 8. априла 2017. године у Техничкој школи у Смедереву.Искрене честитке награђеним средњошколцима Подунавског округа, који су данас на такмичењу заблистали пуним сјајем, уз наду да ће средином маја у Сремским Карловцима поновити ове одличне резултате. Похвале свим учесницима за исказану велику мотивисаност, као и професорима који су у младе душе усадили љубав према књижевности. 

субота, 01. април 2017.

Књижевна олимпијада - окружни ниво такмичења ученика основних школа (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове са окружног нивоа такмичења Књижевна олимпијада за ученике основних школа (школска 2016/2017. година).

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА, ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА - СЕДМИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА, ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА - ОСМИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)


Резултати Окружног такмичења ученика основних школа из књижевности (Књижевна олимпијада)

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења ученика основних школа из књижевности (Књижевна олимпијада).
Честитамо награђеним ученицима, захваљујемо се наставницима који су учествовали у раду комисија, као и ОШ "Димитрије Давидовић" у Смедереву, школи-домаћину, на изузетној организацији такмичења.


недеља, 26. март 2017.

Обавештење поводом прага пролазности за ученике 4. разреда средњих школа – Српски језик и језичка култура

Праг пролазности са општинског на окружни ниво такмичења из српског језика и језичке културе средњих школа за 4. разред спуштен је на 15 бодова.

(Обавештење преузетно са сајта Друштва http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/

уторак, 21. март 2017.

Обавештење поводом прага пролазности за ученике основних школа – Српски језик и језичка култура

Друштво за српски језик и књижевност Србије уважило је предлоге подружница о спуштању прага пролазности на Општинском такмичењу ученика основних школа из српског језика и језичке културе будући да су тестови садржали више недоумица. Захваљујемо се на разумевању Републичкој комисији такмичења из српског језика и језичке културе, а посебно проф. др Зони Мркаљ, председници Друштва.

Обавештавамо вас да је праг пролазности са општинског на окружни ниво такмичења из српског језика и језичке културе основних школа за 6. разред спуштен на 15 бодова, а за 7. и 8. разред на 14 бодова.

Окружно такмичење ученика Подунавског округа одржаће се 9. априла 2017. у ОШ "Димитрије Давидовић" у Смедереву, са почетком у 10.00 часова.

понедељак, 20. март 2017.

Обавештење поводом прага пролазности за ученике средњих школа – Књижевна олимпијада

Обавештавамо вас да је праг пролазности са општинског на окружни ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике гимназија и средњих стручних школа за други и четврти разред спуштен на 15 бодова.

(Извор: http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/)

недеља, 19. март 2017.

Резултати Градског/Општинског такмичења ученика средњих школа из књижевности (Књижевна олимпијада)

Овде можете преузети резултате Градског/Општинског такмичења ученика средњих школа из књижевности (Књижевна олимпијада):Резултати Градског/Општинског такмичења ученика основних школа из српског језика и језичке културе

Овде можете преузети резултате Градског/Општинског такмичења ученика основних школа Подунавског округа из српског језика и језичке културе.


субота, 18. март 2017.