Контакт

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округАдреса: Краља Петра I 18/7, 11300 Смедерево

Електронска пошта: sjpodruznica@gmail.coм
Рачун Подружнице: 205-196797-39