уторак, 04. март 2014.

Изјава ученика о праву коришћења личних података

Према Закону о заштити података о личности неопходно је да сваки пунолетни учесник такмичења потпише одговарајућу изјаву којом одобрава коришћење својих личних података. Уколико се ради о малолетним лицима, Изјаву потписују родитељи малолетног лица.

Неопходно је да се овај део у организацији такмичења спроведе. За републички ниво Такмичења из српског језика и језичке културе или Књижевне олимпијаде образац Изјаве прописује Друштво за српски језик и књижевност Србије, а за општински и окружни ниво поменутих такмичења облик Изјаве прописује организатор такмичења, односно у нашем округу Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије  за Подунавски округ.

Подружница је проследила свим школама у Подунавском округу образац изјаве. Сваки наставник чији ученик учествује на такмичењу у обавези је да понесе потписане изјаве ученика/родитеља и достави задуженом лицу.

Колеге којима треба доставити изјаве на дан такмичења:

- Сања Марковић, председник Комисије за организацију и спровођење такмичења у основним школама (Смедерево);
- Светлана Стевановић, члан Комисије за организацију и спровођење такмичења у основним школама (Смедеревска Паланка);
- Мирјана Стојадиновић, члан Комисије за организацију и спровођење такмичења у основним школама (Велика Плана);
- Татјана Лазаревић Милошевић, председник Комисије за организацију и спровођење такмичења у средњим школама:
- Бојана Ђорђевић, члан Комисије за организацију и спровођење такмичења у средњим школама (Смедеревска Паланка);
- Јелена Златкова, члан Комисије за организацију и спровођење такмичења у средњим школама (Велика Плана).