уторак, 01. новембар 2016.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ – награда за најуспешније писмене задатке

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАДУЖБИНА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”


ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ
– награда за најуспешније писмене задатке –


Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и дубље проучавање књижевне уметности. Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима. Ученици који у завршном разреду освоје једно од прва три места ослобађају се писменог испита из књижевности на катедрама за српску књижевност (филолошких, филозофских и учитељских факултета) и на правним факултетима.
Према Пропозицијама, ово такмичење није обавезно за све школе, нити за све разреде, ни за сва одељења у школи, па ни за све ученике у једном одељењу. Задаци се раде као други школски писмени задатак искључиво на утврђене теме, у свескама за писмене задатке које професор прегледа, исправља, оцењује, образлаже оцену и потписује пуним именом и презименом. Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду. 
Стручни активи бирају два рада из школе и шаљу их Републичкој комисији (чланови: проф. др Љиљана Бајић, проф. др Радивоје Микић, проф. др Зона Мркаљ, председник: проф. др Зорица Несторовић, секретар: мр Верица Ракоњац Павловић).


Рок за слање радова је 22. децембар 2016. године (четвртак). 

Радове треба слати у оригиналним свескама за израду писмених задатака које се користе у наставном процесу, поштом, на адресу Друштва за српски језик и књижевност Србије:


Друштво за српски језик и књижевност Србије
(Такмичење за најбољи писмени задатак (2016)
Студентски трг 3
11000 Београд 


Овогодишње такмичење ученика средњих школа из књижевности посвећено је обележавању следећих јубилеја:

125 година од рођења Иве Андрића;
100 година од смрти Владислава Петковића Диса;
100 година од смрти Милутина Бојића;
50 година од смрти Владана Деснице;
40 година од смрти Милоша Црњанског.
Такмичење обухвата израду другог школског писменог задатка на једну од следећих тема:

1. Функција приче у Проклетој авлији Иве Андрића
2. Визија људског живота у поезији Владислава Петковића Диса
3. Историјско и песничко у Плавој гробници Милутина Бојића
4. Судбина уметника у роману Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице
5. Слика националне судбине у Сеобама Милоша Црњанског

Изводе из пропозиција такмичења и теме можете преузети и ОВДЕ