петак, 18. март 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНАМА РЕШЕЊА ТЕСТОВА СА ОПШТИНСКОГ НИВОА ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Уз одобрење проф. др Зоне Мркаљ, председнице Друштва за српски језик и књижевност Србије, постављамо овде званично обавештење о допунама решења тестова са општинског нивоа такмичења Књижевна олимпијада за ученике средњих школа. Исто обавештење ће у понедељак бити постављено на сајт Друштва.

Свим окрузима, регионима,
задуженим подружницама и 
школским управама Републике Србије, 
надлежним за организацију 
нижих нивоа такмичења Књижевна олимпијада

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНАМА РЕШЕЊА ТЕСТОВА СА ОПШТИНСКОГ НИВОА ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Поштовани,

Упућујемо званично обавештење о допунама решења тестова са Општинског нивоа такмичења Књижевна олимпијада, за средње школе.

На основу појединих приговора и сугестија комисија које су ревидирале тестове у школама-домаћинима, а у жељи да не угрозимо могућност вредних ученика-такмичара и њихових наставника да остваре пласман на Општинском такмичењу, који им омогућује учествовање на Окружном, обавештавамо вас да се, као тачни, могу бодовати и следећи одговори.

Први разред

Нема допуна, али се, одлуком Друштва и након консултације са представницима подружница, праг пролазности ученика-такмичара у првом разреду средње школе спушта на 14 бодова.

Други разред

Питање бр. 11 се признаје ако је тачан одговор написан и бројевима, а не само словима (како је експлицитно тражено).

Питање бр. 19 се признаје и ако ученик наведе ономатопеју уз другу, тачно одабрану стилску фигуру.

Трећи разред

Питање бр. 8 се признаје (према бодовнику, уз други тачан одговор) ако је уместо одговора под а) александринац, написано дванаестерац (оба одговора важе).

Четврти разред

Питање бр. 11 се признаје и кад је дат одговор трагички јунак, поред предвиђених.

Питање бр. 12, под 1 се признаје и кад је као значење речи себар написано роб или сељак или сл. значења према Речнику.

Одлуком Друштва и након консултације са представницима подружница, праг пролазности ученика-такмичара у четвртом разреду средње школе спушта се на 14 бодова.

Важна напомена

Пошто се изврши пребодовање тестова, сви председници подружница (представници округа или школских управа) послаће Друштву за српски језик и књижевност Србије обавештења о оквирном броју такмичара по разредима, за свој регион. То треба да учине у периоду од 22.03. до 25.03, имејлом. 

На састанку подружница Друштва, одржаном 17.03.2016. у Београду, договорено је, уз претходну сагласност супервизора Књижевне олимпијаде, проф. др Зорице Несторовић, колега-координатора овог такмичења и председнице Друштва, проф. др Зоне Мркаљ, да се за прву и четврту годину праг пролазности снизи на 14 бодова.

За другу и трећу годину прво треба да се установи укупан број ученика који су освојили минимум 16 бодова (након ревизије), па ће се тек онда проценити да ли је неопходно да се праг пролазности спушта на 15 бодова у другом и трећем разреду. О снижавању критеријума пролазности за такмичаре у другој и трећој години (ако буде било потребе) обавештење ће бити послато у понедељак, 28.03.

Надам се да ћемо сви бити задовољни и насмејани на Окружном такмичењу 9. априла! Са искреном жељом да предупредим све будуће мањкавости у вези са организацијом такмичења, тежином захтева на тестовима, системом обавештавања округа и сл.

Срдачан поздрав!
Председник Друштва за српски језик и књижевност Србије,
Проф. др Зона Мркаљ


У Београду, 21.03. 2016. године