недеља, 10. март 2013.

Састанак Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Иако Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ постоји дуги низ година, последњих година се њена активност свела на минимум, чак и мање од тога.
Састанак у нашем Центру био је један од корака у циљу успостављања боље сарадње и комуникације међу наставницима матерњег језика у Подунавском округу. Кроз рад Подружнице, наставници Српског језика учествовали би у креирању образовне политике, у јавним расправама о актуелним темама везаним за наставни предмет али би радили и на побољшању личне едукације и унапређењу образовног процеса.
Састанку је присуствовало око педесет наставника матерњег језика са територије Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане. У складу са Статутом Друштва за српски језик и књижевност Србије и поштујући принцип равноправне заступљености из свих трију општина, једногласно су изабрани чланови радних тела Подружнице.
Председник Подружнице Друштва је Миљана Кравић (Смедерево), која је заједно са колегиницом Татјаном Лазаревић Милошевић и покренула иницијативу за окупљање наставника, потпредседник је Слађана Јелић (Смедеревска Паланка), секретар је Марија Живановић (Велика Плана), а чланови Управе су још и Татјана Јовановић (благајник), Људмила Вуковић, Милица Маричић и Витеза Дабижљевић. Надзорни одбор чине Марија Огаревић, Нада Вулићевић и Јелица Милићевић. Изабране су и комисије за стручно и методичко усавршавање наставника, за организовање и спровођење такмичења у основним и средњим школама, за учествовање у раду славистичких конгреса, посета и екскурзија.
Договорено је да чланарина буде стотину динара на месечном нивоу, с тим да се први износ уплати за период од јануара до јуна текуће године.
У пријатној атмосфери наставници су дали своје предлоге за будуће активности Подружнице и продискутовали о актуелним проблемима са којима се суочавају у пракси. Закључено је да је покретање рада оваквог удружења наставника веома корисно у кризним временима у којима се мало води рачуна о очувању матерњег језика и изражена је нада да ће се већ на следећем састанку, који је планиран за месец дана, у рад укључити велики број наставника Подунавског округа.
Директор Центра Боривоје Јаношевић поздравио је реактивирање рада Подружнице и, у име Регионалног Центра, понудио помоћ у спровођењу даљих активности.