недеља, 26. фебруар 2017.

Градско/Општинско такмичење ученика средњих школа из српског језика и језичке културе

Општински/градски ранг такмичења из српског језика и језичке културе за ученике средњих школа одржаће се у недељу, 5. марта 2017. године, са почетком у 10.00 часова.

Такмичење ће се реализовати у Гимназији у Смедереву, Паланачкој гимназији (Смедеревска Паланка) и Гимназији у Великој Плани, а за реализацију такмичења задужена је Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ и школа-домаћин.

Средње школе чији ће ученици учествовати на такмичењу пријаве треба да пошаљу школи-домаћину најкасније до 2. марта 2017. године (четвртак).

Потребно је написати следеће податке: име и презиме ученика, разред, школа, име предметног наставника (уписати име наставника поред сваког ученика). Посебно треба у пријави за такмичење нагласити који ученик има право директног учешћа на општинском такмичењу због прошлогодишњег учешћа на окружном нивоу такмичења.

Молимо вас да испоштујете правила која се односе на број пријављених ученика на овом нивоу такмичења (НАЈВИШЕ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ - ЈЕДАН УЧЕНИК).

Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу. Ученици који су учествовали на Републичком такмичењу стичу право директног учешћа на окружном такмичењу (они не раде тест на општинском такмичењу, али је школа дужна да организаторима – подружници и школи-домаћину достави податке о њима пре окружног ранга такмичења).

Молимо вас да испоштујете рок за пријављивање ученика, јер се пријаве које стигну након предвиђеног рока неће прихватити.

Према Закону о заштити података о личности неопходно је да сваки пунолетни учесник такмичења потпише одговарајућу изјаву којом одобрава коришћење својих личних података. Уколико се ради о малолетним лицима, Изјаву потписују родитељи малолетног лица. Дакле, сваки учесник општинских такмичења, односно родитељ ученика, мора да потпише Изјаву и достави је на дан такмичења Комисији Подружнице за организовање такмичења.

У име организатора такмичења свим учесницима, ученицима и њиховим наставницима, желимо много среће и добре такмичарске резултате.

Општинско такмичење ученика основних школа из књижевности (Књижевна олимпијада)

Општински/градски ранг такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике основних школа одржаће се у суботу 4. марта 2017. године.

За реализацију такмичења задужена је Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ и школа-домаћин. Такмичење ће реализовати у следећим школама:

- ОШ "Димитрије Давидовић" Смедерево;
- ОШ "Вук Караџић" Смедеревска Паланка;
- ОШ "Надежда Петровић" Велика Плана.

Школе чији ће ученици седмог и осмог разреда учествовати на такмичењу дужне су да пријаву пошаљу школама домаћинима најкасније до 28. фебруара 2017. године (уторак).

Потребно је написати следеће податке: име и презиме ученика, разред, школа, име предметног наставника (уписати име наставника поред сваког ученика). Посебно треба у пријави за такмичење нагласити који ученик има право директног учешћа на општинском такмичењу због прошлогодишњег учешћа на окружном нивоу такмичења.

Молимо вас да испоштујете правила која се односе на број пријављених ученика на овом нивоу такмичења (НАЈВИШЕ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ - ЈЕДАН УЧЕНИК).

Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу. Ученици који су учествовали на Републичком такмичењу стичу право директног учешћа на окружном такмичењу (они не раде тест на општинском такмичењу, али је школа дужна да организаторима – подружници и школи-домаћину достави податке о њима пре окружног ранга такмичења).

Молимо вас и да испоштујете рок за пријављивање ученика, јер се пријаве које стигну након предвиђеног рока неће прихватити.

Према Закону о заштити података о личности неопходно је да сваки пунолетни учесник такмичења потпише одговарајућу изјаву којом одобрава коришћење својих личних података. Уколико се ради о малолетним лицима, Изјаву потписују родитељи малолетног лица. 

Дакле, сваки учесник општинских такмичења, односно родитељ ученика, мора да потпише Изјаву и достави је на дан такмичења Комисији Подружнице за организовање такмичења (у зависности од градова - колегиници Људмили Вуковић, Светлани Стевановић или Милени Кањевац).

У име организатора такмичења свим учесницима, ученицима и њиховим наставницима, желимо много среће и добре такмичарске резултате.

недеља, 19. фебруар 2017.

Школе-домаћини и комисије за спровођење такмичења

ШКОЛЕ КОЈЕ СУ ДОМАЋИНИ ОПШТИНСКИХ/ГРАДСКИХ ТАКМИЧЕЊА

- Књижевна олимпијада за ученике основних школа:

1. ОШ "Димитрије Давидовић" Смедерево;
2. ОШ "Ђорђе Јовановић" Селевац (Смедеревска Паланка);
3. ОШ "Надежда Петровић" Велика Плана.

- Књижевна олимпијада за ученике средњих школа:

1. Техничка школа Смедерево;
2. Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка;
3. Гимназија Велика Плана.

- Такмичење из српског језика и језичке културе за ученике основних школа:

1. ОШ "Димитрије Давидовић" Смедерево;
2. ОШ "Херој Иван Мукер" Смедеревска Паланка;
3. ОШ "Надежда Петровић" Велика Плана.

- Такмичење из српског језика и језичке културе за ученике средњих школа:

1. Гимназија Смедерево;
2. Паланачка гимназија Смедеревска Паланка;
3. Гимназија Велика Плана.

КОМИСИЈЕ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ

За организацију и спровођење такмичења у основним школама школске 2016/2017. године задужене су:

1. Људмила Вуковић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево 
2. Светлана Стевановић, ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска Паланка
3. Милена Кањевац, ОШ „Вук Караџић“ Крњево

За организацију и спровођење такмичења у средњим школама школске 2015/2016. године задужени су:

1. Ивица Бојичић, Гимназија Смедерево
2. Бојана Ђорђевић, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка
3. Весна Стојковић, Гимназија Велика Плана

Изводи из правилника о такмичењима и пословника о спровођењу такмичења

Будући да нам се ближи почетак такмичарског циклуса школске 2016/2017. године, није лоше да се подсетимо одређених правила које прописују правилници о такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије, као и пословника о спровођењу такмичења Подружнице Подунавског округа.


Извод из Правилника о такмичењима 
Друштва за српски језик и књижевност Србије
и Пословника о спровођењу такмичења Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ


Наведена правила важе за оба такмичења која Друштво за српски језик и књижевност Србије, односно подружнице као представници Друштва организују – за такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) и за такмичење из српског језика и језичке културе.УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА


Да би ученик учествовао на вишем степену такмичења, мора да учествује на претходном нивоу и покаже одређене резултате.

Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу. Ученици који су учествовали на Републичком такмичењу стичу право директног учешћа на окружном такмичењу. (Ти ученици не улазе у утврђен број ученика за једну школу, односно општину и округ – они не раде тест на општинском такмичењу, али је школа дужна да организаторима – подружници и школи-домаћину достави податке о њима пре окружног ранга такмичења.)БРОЈ УЧЕНИКА - УЧЕСНИКА


Број ученика – учесника на општинском такмичењу у сваком разреду сразмеран је броју одељења у школама (НАЈВИШЕ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ – ЈЕДАН УЧЕНИК).

Могуће је да број ученика који учествује на општинском такмичењу буде мањи од дозвољеног броја, али НЕ СМЕ број учесника бити већи (будући да мора да постоји равноправан однос за све школе и да превелики број учесника прави проблем у организацији такмичења).

Дакле, уколико школа има укупно нпр. 24 одељења (од петог до осмог разреда), допуштено је да на општинско такмичење пошаље укупно највише 24 ученика, при чему ученици који имају право директног учешћа на општинском такмичењу (они који су прошле године учествовали на окружном такмичењу) не улазе у тај број.

Уколико нека школа на општински ранг такмичења пошаље већи број учесника од предвиђеног броја, директори школа које су домаћини такмичења и представници Комисије за такмичења дужни су да реагују подсећајући учеснике на пропозиције такмичења.
 


ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА


На нивоу општинског и окружног такмичења резултате вреднује стручна комисија коју образује стручно друштво – подружница.

На нивоима општинског и окружног такмичења прво место освајају ученици са 20 и 19, друго место са 18 и 17 и треће место са 16 поена.

На нивоу Републичког такмичења прво место добија ученик са 20 бодова. Уколико нема ученика који је освојио 20 бодова, прво место припада ученику који је освојио 19 бодова. У односу на почетни број бодова рангирају се друго и треће место.

За најбоље резултате у рангу ученици на свим нивоима такмичења освајају I, II и III место и награђују се дипломама (евентуално и књигама – у складу са могућностима организатора). 

Дипломе потписују организатори такмичења: на републичком нивоу Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Друштво за српски језик и књижевност Србије и Вукова задужбина, односно на општинском и окружном нивоу такмичења одељење Министарства (школска управа) и подружнице Друштва (док су школе у којима се такмичење одржава само реализатори).

Ученици који су у завршном разреду освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу ослобађају се пријемног испита из српског језика на факултетима где се полаже српски језик.ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ


На свим нивоима такмичења организатор је дужан да на јавном месту, доступном ученицима и наставницима, изложи тестове и решења. 
После саопштења резултата ученик има право на писмени приговор, односно жалбу. Приговор званично прослеђује школа председнику комисије на одговарајућем нивоу такмичења у року од седам дана од саопштења.

Уколико се на општинском и окружном нивоу такмичења организатори, школе-домаћини и подружнице, другачије договоре, могуће је да се приговори достављају и истог дана када се такмичење реализује (или у року од три дана по завршетку такмичења).
КОМИСИЈЕ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ

За организацију и спровођење такмичења у основним школама школске 2016/2017. године задужене су:

1. Људмила Вуковић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево 
2. Светлана Стевановић, ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска Паланка
3. Милена Кањевац, ОШ „Вук Караџић“ Крњево

За организацију и спровођење такмичења у средњим школама школске 2015/2016. године задужени су:
1. Ивица Бојичић, Гимназија Смедерево
2. Бојана Ђорђевић, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка
3. Весна Стојковић, Гимназија Велика ПланаУПУТСТВО ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ КОМИСИЈА


Наставници који су представници Подружнице Подунавског округа на такмичењима у обавези су да воде рачуна о броју пријављених ученика – учесника на такмичењу, да формирају стручне комисије (састављене од најмање три члана) које вреднују резултате (за сваки разред потребно је формирати посебну комисију), да воде рачуна о објективном начину прегледања тестова, као и да одмах након завршетка такмичења истог дана доставе табеларно приказане И ПРЕКУЦАНЕ резултате Управи Подружнице на имејл sjpodruznica@gmail.com.


УПУТСТВО ЗА ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА КОЈЕ СУ ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА

Директори школа које су домаћини такмичења дужни су да сарађују са представницима Подружнице Подунавског округа, да воде рачуна о броју пријављених ученика, да три дана пре почетка такмичења доставе Управи Подружнице спискове пријављених учесника на имејл sjpodruznica@gmail.com, као и да током такмичења обезбеде члановима стручних комисија и представницима Подружнице адекватан простор за прегледање тестова, решавање приговора, ажурирање података о резултатима који се достављају истог дана Управи Подружнице.

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ТАКМИЧЕЊИМА И ПОСЛОВНИКА О СПРОВОЂЕЊУ ТАКМИЧЕЊА


                                                 Миљана Кравић,
                                        председник Подружнице
                                        Друштва за српски језик и књижевност Србије
                                        за Подунавски округ

Ученици који имају право директног пласмана у окружни/општински ранг такмичења (такмичарски циклус школске 2016/2017. године)

Овде можете преузети спискове ученика основних и средњих школа Подунавског округа који имају право директног пласмана у окружни/општински ранг такмичења (такмичарски циклус школске 2016/2017. године):


Подсетимо, према правилницима о такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу. Ученици који су учествовали на Републичком такмичењу стичу право директног учешћа на окружном такмичењу. (Ти ученици не улазе у утврђен број ученика за једну школу, односно општину и округ – они не раде тест на општинском такмичењу, али је школа дужна да организаторима – подружници и школи-домаћину достави податке о њима пре окружног ранга такмичења.)

субота, 11. фебруар 2017.

Пропуст у Летопису Друштва, извињење Друштва и допис Подружнице Друштву


Текст о Подружници Подунавског округа аутора Миљане Кравић, председника Подружнице, и Татјане Лазаревић Милошевић, члана Управе Подружнице, због нечијих пропуста објављен је у непотпуном облику и преправљан је без допуштења аутора. 
Требало је да текст припремљен за први број Летописа Друштва презентује рад Подружнице Подунавског округа у периоду 2013 – 2016. године, али уз то да у Летопису недостају фотографије наших многобројних активности, недостаје и део текста о 2013. години, половина 2014. године, цела 2015. година и део 2016. године. 

Објављени су делови текста који се односе на организацију такмичења, али зато читалац Летописа неће сазнати ништа о нашим разноврсним активностима којима смо, кроз одличну сарадњу са институцијама просвете и културе у Смедереву, унапредили образовно-васпитни процес, афирмисали ученичке резултате и резултате наставе и науке и утицали на неговање српског језика и књижевности не само код ученика и наставника него и код ширег грађанства. 

У првом Летопису Друштва неће остати забележена ниједна реч о нашим многобројним реализованим литерарним и мултимедијалним конкурсима, традиционалним скуповима поводом завршетка такмичарског циклуса, на којима смо награђивали најуспешније ученике и наставнике, обележавању значајних књижевних јубилеја (150 година од рођења Бранислава Нушића, 80 година од рођења Данила Киша), као ни о реализацији семинара: Ка савременој настави српског језика и књижевности, Српски правопис у наставној пракси, Казивање уметничког текста – поезија и проза, Настава српског језика у контексту савремених лингвистичких и књижевнотеоријских достигнућа. Читалац Летописа неће бити у прилици да сазна ни за нашу хуманитарну акцију у којој смо крајем 2015. године за свега три месеца сакупили преко 12 000 књига и обновили изгорелу школску библиотеку ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву.

Захваљујемо се проф. др Зони Мркаљ, председници Друштва и уреднику Летописа, на брзој реакцији и на јавном извињењу на сајту Друштва. Као и са претходним председницима Друштва – и са професорком Мркаљ имамо изузетну сарадњу. Ипак, то не умањује наше разочарање. (Извињење друштва можете погледати ОВДЕ).

Грешка до које је дошло не може се исправити, али се може бар мало ублажити. 
Зато смо се Управи Друштва обратили дописом - будући да на годишњој Скупштини Друштва неће бити представника Подунавског округа, захтевамо следеће:

- да се на годишњој Скупштини Друштва прочита наш допис;
- да се испита како је до ове велике грешке дошло;
- да се записнички констатује све о насталом проблему;
- да се текст о Подружници Подунавског округа у целини објави у часопису "Књижевност и језик" (одељак Хроника) или у наредном Летопису Друштва за српски језик и књижевност Србије.

Да, јасно нам је да ко ради, тај и греши. Ништа ново и необично, али остаје нам горак укус и разочарање. Четири године боримо се за квалитет, професионално и одговорно приступамо послу, а својим активностима смо, без лажне скромности, поставили нове параметре и показали да програмски садржаји у раду Друштва/подружница не морају да се сведу само на организовање такмичења и семинара (они се ваљда подразумевају у раду), него могу да буду разноврсни и да допринесу популаризацији српског језика и књижевности, као и резултата наставе и науке.

Никад нам није био циљ да се хвалимо пред другима, него су нам намере увек биле племените - није циљ да само један град ради ваљано, док је у другима мртво море; циљ је да свака подружница Друштва, свака општина, сваки град ради добро борећи се за квалитет, интересе струке и чување српског језика и књижевности, јер ће само на тај начин и Друштво испунити и оправдати сврху свог постојања.

Не постоји само Београд и Нови Сад. Неки дивни људи, стручњаци, ентузијасти померају границе својим залагањем у Бору, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Суботици, Лесковцу... Свугде у Србији. И њих треба јавно похвалити, јер својим радом остављају траг у времену, залажући се за очување српског језика, националног блага, за афирмисање резултата наставе и науке - и то не само код својих ученика него и код шире популације.То је циљ који у свом раду следи Подружница Подунавског округа. Зато искрено жалимо што се баш код нашег текста у Летопису Друштва десише огромни пропусти.