Књижевна олимпијада - СШ


Школска 2023/2024. година


Општинско такмичењеОкружно такмичењеШколска 2022/2023. година
Школска 2021/2022. година


Општинско такмичењеОкружно такмичењеРепубличко такмичењеШколска 2020/2021. година


Општинско такмичењеОкружно такмичењеРепубличко такмичење


Напомена: школске 2020/2021. године такмичили су се само ученици 3. и 4. разреда.


Школска 2019/2020. година


Општинско такмичење


Напомена: окружни и републички ниво такмичења Књижевна олимпијада нису одржани школске 2019/2020. због пандемије.


Школска 2018/2019. година
Школска 2017/2018. година


Општинско такмичење


Окружно такмичење


Републичко такмичењеШколска 2016/2017. година


Општинско такмичење


Окружно такмичење


Републичко такмичењеШколска 2015/2016. година


Општинско такмичење


Окружно такмичење


Републичко такмичењеШколска 2014/2015. година


Општинско такмичењеОкружно такмичење


Републичко такмичењеШколска 2013/2014. година


Општинско такмичење


Окружно такмичење


Републичко такмичење