понедељак, 27. новембар 2017.

Трећа обука о интердисциплинарном приступу тумачењу књижевног дела у настави

И трећа група састављена од 30 наставника основних и средњих школа Подунавског округа прошла је обуку о интердисциплинарном тумачењу књижевног дела у настави Српског језика имајући прилику да, кроз стицање нових знања и размену искустава из праксе, усаврши своје компетенције за поучавање и учење.На почетку семинара Ивана Милошевић
поздравила је наставнике у име Форума педагога, упознавши их ближе са активностима ове организације и издањима ИП ,,Едука" која прате развој савремене педагошке науке и представљају подршку иновационим процесима у образовању, након чега је Миљана Кравић, председник Подружнице Подунавског округа, пренела колегама своја позитивна искуства о приручницима ,,Едуке" за наставнике, интерактивној збирци тестова из српског језика и едицији ,,Педагошка раскршћа".

Проф. др Оливера Радуловић, предавач на Филозофском факултету у Новом Саду, и мср Јелена Журић, уредник за српски језик у ИП ,,Едука", занимљивим и корисним предавањима о интердисциплинарности у настави и многобројним примерима из праксе, као и својом непосредношћу и приступом реализацији семинара, успеле су да створе атмосферу подстицајну за рад, па се мотивисаност колега, њихова креативност у креирању наставних садржаја и добро расположење наставило и у радионици и дискусији у завршном делу семинара.

Овај семинар претходних недеља окупио је у РЦ Смедерево чак 90 наставника са територије Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, а разноврсност садржаја, обиље презентација, радионице на којима наставници интерактивно обликују нове наставне материјале и дискусије у којима су наставници имали прилику да размене искуства из наставне праксе свакако ће допринети обогаћивању наставног процеса и квалитетнијем тумачењу књижевног дела са ученицима кроз интегративни приступ и повезивање садржаја, што ће даље омогућити не само преношење знања ученика из једне области у другу и сагледавање књижевних дела у њиховој целовитости него и унапређење наставе Српског језика и књижевности. Подружница Подунавског округа зато топло препоручује ову обуку свим колегама.


среда, 15. новембар 2017.

Семинар Друштва за српски језик и књижевност Србије у Смедереву

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Каталошки број: 704 Kомпетенција: К1
Трајање: 1 дан (8 бодова) Приоритети: 2  
Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
23. децембар 2017. године, 10.00 часова

Поштоване колеге,

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ ће у суботу, 23. децембра 2017. године, у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Србије и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организовати семинар Ка савременој настави српског језика и књижевности II (каталошки број: 704, бодова: 8, компетенције: К1; приоритети: 2).
Реализатори семинара су еминентни професори са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду. 
За сада је извесно да ће нам у госте доћи проф. др Зона Мркаљ, председница Друштва за српски језик и књижевност Србије, а очекују се потврде још два-три предавача.
Пријављивање за семинар

Заинтересовани наставници треба да се пријаве путем електронске поште Подружнице sjpodruznica@gmail.com наводећи име и презиме, ЈМБГ, школу и град (дакле, не пријављују се Регионалном центру Смедерево, него искључиво Подружници на наведени начин).

Котизација: 500,00 динара (за чланове Подружнице)
1.200,00 динара (за остале наставнике)
РОК ЗА ПРИЈАВУ ПУТЕМ ИМЕЈЛА: 5. ДЕЦЕМБАР 2017.
РОК ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ: 15. ДЕЦЕМБАР.
Рачун Подружнице: 205-196797-39
Сврха уплате: Котизација за семинар 
Прималац: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Важне напомене

- Молимо вас да испоштујете рок за пријаву на семинар и уплату котизације како бисмо могли на време да пошаљемо податке о броју пријављених полазника реализаторима семинара. ЈЕДИНО УПЛАТОМ КОТИЗАЦИЈЕ ДО ПРЕДВИЂЕНОГ РОКА ГАРАНТУЈЕТЕ СВОЈЕ ПРИСУСТВО НА СЕМИНАРУ!
- ПОЖУРИТЕ СА ПРИЈАВОМ! БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН! 
- Информације о садржајима семинара и сатници биће вам накнадно прослеђене.

Важно обавештење

Истога дана ће се пре почетка семинара одржати Скупштина Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ на којој ће се гласати о Статуту и пререгистрацији нашег стручног друштва, бираће се ново руководство, а досадашња Управа Подружнице поднеће извештај о двогодишњем раду.

уторак, 14. новембар 2017.

Укључите се у израду задатака за Књижевну олимпијаду

Поштоване колеге,
Преносимо обавештење Друштва у целини:

Позивамо вас да учествујете у унапређењу такмичења Књижевна олимпијада. Желимо да вам омогућимо да активно учествујете у изради тестова које ће ученици решавати на свим нивоима такмичења Књижевна олимпијада. Са тим циљем смо направили формулар на нашем сајту преко кога ћете моћи, надамо се једноставно, да пошаљете своје задатке без обзира на то где радите и да ли сте тренутно у радном односу. Вођени смо идејом да ћете ви, који сваки дан радите са ученицима, моћи најбоље да формулишете задатке који ће представљати добар и одмерен изазов за такмичаре.

Како бисмо што лакше могли да прилагођавамо формулар за слање задатака, у њему постоји поље Напомене/коментари у коме ћете моћи да нам дате било какву сугестију у вези са структуром самог формулара. Надамо се да ћемо кроз овај процес добити и добар алат преко кога ћете моћи да учествујете у стварању бољег такмичења.

Увид у задатке ће имати састављачи тестова и они ће изабрати између пристиглих задатака оне који ће се наћи у тестовима.

Надамо се да ћемо кроз сарадњу унапредити такмичење и да ће ученици са још већим ентузијазмом учествовати у њему.

Линк ка сајту Друштва ОВДЕ

У име Друштва за српски језик и књижевност Србије
срдачан поздрав!

понедељак, 6. новембар 2017.

Литерарне и лингвистичке секције, конкурс за најбоље часописе

Друштво за српски језик и књижевност Србије подсећа
заинтересоване ученике и наставнике да, према утврђеним роковима (објављеним у Информатору са 58. Републичког зимског семинара, 2017), могу слати радове најуспешнијих литерарних и лингвистичких секција, као и школске часописе (објављене у основним и средњим школама). Додела награда најбољима биће у фебруару, у оквиру 59. Републичког зимског семинара.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ - награда за најуспешније писмене задатке


Друштво за српски језик и књижевност Србије, бавећи се унапређивањем књижевне и језичке културе, спроводи такмичење из књижевности у изради најбољег школског писменог задатка. Уводећи ово такмичење у школе, Друштво је сматрало да у тематику такмичења, поред књижевних тема, треба увести и оне којима се обележавају годишњице и јубилеји значајних писаца и културних догађаја који ће својом актуелношћу подстицати развијање и богаћење изражајних могућности ученика. Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и дубље проучавање књижевне уметности.

Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима.

Теме се утврђују у сарадњи са Катедром за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду, задаци се пишу на редовним часовима, а најбоље задатке из школа прегледа Републичка комисија у чијем су саставу професори Филолошког факултета и сарадници Друштва.

Према Пропозицијама, ово такмичење није обавезно за све школе, нити за све разреде, ни за сва одељења у школи, па ни за све ученике у једном одељењу. Задаци се раде као други школски писмени задатак искључиво на утврђене теме, у свескама за писмене задатке које професор прегледа, исправља, оцењује, образлаже оцену и потписује пуним именом и презименом. Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду. Стручни активи бирају два рада из школе и шаљу их Републичкој комисији до 15. децембра текуће године.

И овогодишње такмичење посвећено је обележавању важних датума.

Такмичење обухвата израду другог школског писменог задатка на једну од следећих тема:

1. Лик Светог Саве у народном предању
2. Народни живот и обичаји у Вуковом „Српском рјечнику”
3. Историјско и лирско у „Сеобама” Милоша Црњанског
4. Слика света у поезији Десанке Максимовић

Предлажући теме за овогодишњи конкурс, Друштво се руководило и обележавањем годишњица из наше књижевне и културне историје које су везане за наставни програм предмета Српски језик и књижевност у средњој школи. Приликом формулисања тема задужени за ово такмичење имали су на уму да оне буду јасне и прецизне и да ученици средњих школа могу на њих дати одговор. Наставници одабирају коју ће тему понудити ученицима у ком разреду.


У име Друштва срдачан поздрав!

Конкурс Друштва за најбољу методичку припрему

Друштво за српски језик и књижевност Србије расписало је наградни конкурс за најбољу методичку припрему часа српског језика или књижевности. Награда носи име нашег великог професора и утемељитеља Методике наставе књижевности и српског језика на Филолошком факултету у Београду, Милије Николића.

Поред уобичајених параметара које развијена припрема за час садржи, дозвољено је додавати и различите прилоге (у зависности од наставне јединице која се обрађује).

Критеријуми који ће бити полазиште за процену квалитета припреме односиће се и на оригинални приступ и решења поставке часа. Вредноваће се стручност, креативност, примереност узрасту и допринос припреме методици као науци о настави.

Један наставник на конкурс може послати само једну припрему.

Обим припреме може бити од 12 до 15 страница (не рачунајући прилоге који, уколико се додају, могу имати обим до 5 страница). Фонт који се користи је Times New Roman, величина слова 12 (осим у напоменама, кад је 10). Припрема сме да садржи илустрације које је обавезно потписати, уколико су преузете (величина фонта 11). Препоручује се да припрема на крају садржи и литературу. Овај део уредити према критеријумима за уређење литературе у часопису „Књижевност и језик”. За припрему не постоји формулар. Сваки наставник има право да на свој начин обликује и графички уреди методичку припрему с којом конкурише.

Рок за слање припрема је 15. децембар 2017. године.

Додељиваће се три награде за најбоље припреме намењене основној школи и три награде за најбоље припреме намењене средњим стручним школама и гимназијама.

У комисији за одабир најквалитетнијих припрема налазиће се професори Методике наставе српског језика и књижевности са Филолошког факултета Универзитета у Београду.


субота, 4. новембар 2017.

Семинар ,,Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи"

Једна од сталних активности Подружнице Подунавског округа јесте стручно и методичко усавршавање наставника кроз реализацију акредитованих семинара. 
Велико интересовање за семинар Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи, који је организовала Подружница Подунавског округа у сарадњи са Форумом педагога и РЦ Смедерево, поново је доказало колика је мотивисаност за рад наставника Српског језика из Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, као и њихова жеља за перманентим учењем.

Гошће Подружнице Подунавског округа биле су проф. др Оливера Радуловић, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, и мср Јелена Журић, уредник за српски језик у ИП ,,Едука" у Београду.
Пленумским предавањима и радионицама, у интерактивној и подстицајној атмосфери група наставника основних школа и група наставника средњих школа имале су прилику да продубе своја знања за интердисциплинарно проучавање књижевног дела и корелацију наставе књижевности са ликовном, музичком, позоришном и филмском уметношћу.

У завршном делу семинара, кроз презентовање интердисциплинарних обрада наставних јединица и дискусију, показана је креативност наставника, њихово залагање, као и предност привлачног, занимљивог и ефективног интердисциплинарног приступа настави који доприноси обогаћивању садржаја и већој функционалности у образовно-васпитном процесу. 


Примарни циљ семинара у потпуности је остварен - наставници основних и средњих школа унапредили су вештине за успостављање корелација и могућности примене сродних наставних садржаја у настави књижевности, разменили искуства из праксе и развили компетенције за поучавање и учење. За две недеље семинар ће бити реализован и за трећу групу наставника.