уторак, 10. новембар 2020.

110 година Друштва за српски језик и књижевност Србије

 

На иницијативу Александра Белића, Павла Поповића и Јована Скерлића, 10. новембра 1910. године основано је Друштво за српски језик и књижевност Србије.

Његовим радом, који је прекидан само за време ратова (1914-1919. и 1941-1946) руководили су председници: Јован Скерлић, Павле Поповић, Александар Белић, Михаило Стевановић, Драгољуб Павловић, Димитрије Вученов, Ђорђе Бајић, Слободан Марковић, Живојин Станојчић, Јован Деретић, Радоје Симић, Васо Милинчевић, Петар Пешут, Љубомир Поповић, Милорад Дешић, Душан Иванић, Вељко Брборић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић и Зона Мркаљ.

Сада је председник  Друштва Весна Ломпар, а заменик је Славко Петаковић.

Часопис Друштва ,,Књижевност и језик у школи" покренут је 1953, а први број је изашао 1954. године. Од 1956. године часопис носи данашњи назив (,,Књижевност и језик"). 

Средњошколски часопис ,,Свет речи" (за српски језик и књижевност) излази од 1997. године.

Друштво има своју библиотеку која је намењена наставницима и професорима који се баве проучавањем и наставом српског језика и књижевности и тако доприноси истраживачкој и стваралачкој настави српског језика и књижевности.

Значајан је податак да је Друштво један од организатора традиционалног Републичког зимског семинара наставника српског језика и књижевности у основним и средњим школама (до сада је одржан 61 семинар).

Од 1990. године одржава се Такмичење из српског језика и језичке културе, затим Такмичење ученика средњих школа из књижевности (такмичење за најуспешнији писмени задатак), Такмичење литерарних секција основних и средњих школа Србије и Такмичење лингвистичких секција основних и средњих школа Србије, као и Такмичење за најбоље основношколске и средњошколске листове и часописе. Од 2013. године Друштво за српски језик и књижевност Србије организује и Такмичење из књижевности (,,Књижевна олимпијада") за ученике основних и средњих школа.


Подружница Подунавског округа радује се и поносна је што последњих осам година својим радом и активностима доприноси афирмацији и потврђивању богате и светле традиције Друштва за српски језик и књижевност Србије, традиције која се негује већ 110 година!


ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ у школској 2020/21. години (награда за најуспешније писмене задатке)

Друштво за српски језик и књижевност Србије, бавећи се унапређивањем књижевне и језичке културе, спроводи такмичење из књижевности у изради најбољег школског писменог задатка. Уводећи ово такмичење у школе, Друштво је сматрало да у тематику такмичења, поред књижевних тема, треба увести и оне којима се обележавају годишњице и јубилеји значајних писаца и културних догађаја који ће својом актуелношћу подстицати развијање и богаћење изражајних могућности ученика. Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и дубље проучавање књижевне уметности.

Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима.

Теме се утврђују у сарадњи са Катедром за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду, задаци се пишу на редовним часовима, а најбоље задатке из школа прегледа Републичка комисија у чијем су саставу професори Филолошког факултета и сарадници Друштва.

Према Пропозицијама, ово такмичење није обавезно за све школе, нити за све разреде, ни за сва одељења у школи, па ни за све ученике у једном одељењу. Задаци се раде као други школски писмени задатак искључиво на утврђене теме, у свескама за писмене задатке које професор прегледа, исправља, оцењује, образлаже оцену и потписује пуним именом и презименом. Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду. Стручни активи бирају два рада из школе и шаљу их Републичкој комисији до 15. децембра текуће године.


Ове године такмичење је посвећено обележавању два јубилеја: 200 година од рођења Фјодора Михаиловича Достојевског и 100 година од рођења Добрице Ћосића, а ученици ће имати прилике да одаберу и једну од две шире постављене теме, посвећене народној књижевности или лирској песми, одабраној по сопственом нахођењу.

Такмичење обухвата израду другог школског писменог задатка на једну од следећих тема.

1. Народна књижевност као вечита инспирација литерарних стваралаца

2. Речено и неречено у једној лирској песми

3. „Ништа на свету није теже од искрености и нема ништа лакше од ласкања” (Достојевски)

4. ,,Корени" Добрице Ћосића