четвртак, 3. новембар 2016.Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
3. децембар 2016. године, 10.00 часова


НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ И КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИХ ДОСТИГНУЋА
(Каталошки број: 710; компетенција: К1; приоритети: 1; 16 бодова)


Котизација

600,00 динара - за чланове Подружнице 
2.000,00 динара - за остале наставнике

Рачун Подружнице: 205-196797-39
Сврха уплате: котизација за семинар
Прималац: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Рок за уплату котизације: 17. новембар 2016.

Пријављивање за семинар: на имејл sjpodruznica@gmail.com најкасније до 17. новембра. 
У пријави треба навести следеће податке: име и презиме наставника, јмбг, школа и место.

ВАЖНА НАПОМЕНА

ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ ПРЕДНОСТ ИМАЈУ ЧЛАНОВИ ПОДРУЖНИЦЕ!
Молимо заинтересоване за семинар да испоштују рок за пријаву и уплату котизације (најкасније до 17. новембра). 
Филолошко-уметнички факултет мора да има тачне податке о броју учесника до наведеног датума како би се испоштовао законски рок за пријаву семинара Заводу (ЗУОВ).

ЈЕДИНО УПЛАТОМ КОТИЗАЦИЈЕ ГАРАНТУЈЕТЕ СВОЈЕ ПРИСУСТВО НА СЕМИНАРУ!


Управа Подружнице и РЦ Смедерево

Литерарни конкурс "Траговима великана"


Народна библиотека Смедерево

и

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ 


поводом

oбележавањa значајних књижевних годишњица

(400 година од смрти Вилијама Шекспира, 140 година од рођења Борисава Станковића, 100 година од смрти Петра Кочића, 210 година од рођења и 
160 година од смрти Јована Стерије Поповића)


расписују литерарни конкурс
за ученике основних и средњих школа Подунавског округа


Траговима великана
(конкурс за најлепшу приповетку или драмски текст)


Услови конкурса

Конкурс обухвата две категорије: I категорија – ученици од петог до осмог разреда; II категорија – ученици средњих школа.

Књижевни радови могу бити у форми приповетке или драмског текста.

Тема је слободна.

Рок за слање радова је 30. новембар 2016. године.


Четири примерка прекуцаних и лекторисаних ученичких радова треба потписати шифром. Разрешење шифре са подацима о ученику (име и презиме ученика, разред, школа, град, име и презиме наставника) треба спаковати у посебну коверту и заједно са радовима послати препоручено на следећу адресу:

Народна библиотека Смедерево
Карађорђева 5
11300 Смедерево
(телефон: 026 4622270)

Народна библиотека „Милутин Срећковић“
10. октобра 16 
11420 Смедеревска Паланка
(телефон: 026 318346)

Библиотека „Радоје Домановић“
Косовска 17
11320 Велика Плана
(телефон: 026 516256)

 Најбољи радови биће награђени дипломама, књигама и малим техничким производима.

Позивамо све ученике да својим литерарним стваралаштвом допринесу обележавању значајних јубилеја српске и светске књижевности.


Народна библиотека Смедерево 
директор
Марина Лазовић

Подружница Подунавског округа
председник 
Миљана Кравић

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ: ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС "ТРАГОВИМА ВЕЛИКАНА"

СПОНЗОР НАГРАДА: "Tomi trade d.o.o."

уторак, 1. новембар 2016.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ – награда за најуспешније писмене задатке

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАДУЖБИНА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”


ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ
– награда за најуспешније писмене задатке –


Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и дубље проучавање књижевне уметности. Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима. Ученици који у завршном разреду освоје једно од прва три места ослобађају се писменог испита из књижевности на катедрама за српску књижевност (филолошких, филозофских и учитељских факултета) и на правним факултетима.
Према Пропозицијама, ово такмичење није обавезно за све школе, нити за све разреде, ни за сва одељења у школи, па ни за све ученике у једном одељењу. Задаци се раде као други школски писмени задатак искључиво на утврђене теме, у свескама за писмене задатке које професор прегледа, исправља, оцењује, образлаже оцену и потписује пуним именом и презименом. Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду. 
Стручни активи бирају два рада из школе и шаљу их Републичкој комисији (чланови: проф. др Љиљана Бајић, проф. др Радивоје Микић, проф. др Зона Мркаљ, председник: проф. др Зорица Несторовић, секретар: мр Верица Ракоњац Павловић).


Рок за слање радова је 22. децембар 2016. године (четвртак). 

Радове треба слати у оригиналним свескама за израду писмених задатака које се користе у наставном процесу, поштом, на адресу Друштва за српски језик и књижевност Србије:


Друштво за српски језик и књижевност Србије
(Такмичење за најбољи писмени задатак (2016)
Студентски трг 3
11000 Београд 


Овогодишње такмичење ученика средњих школа из књижевности посвећено је обележавању следећих јубилеја:

125 година од рођења Иве Андрића;
100 година од смрти Владислава Петковића Диса;
100 година од смрти Милутина Бојића;
50 година од смрти Владана Деснице;
40 година од смрти Милоша Црњанског.
Такмичење обухвата израду другог школског писменог задатка на једну од следећих тема:

1. Функција приче у Проклетој авлији Иве Андрића
2. Визија људског живота у поезији Владислава Петковића Диса
3. Историјско и песничко у Плавој гробници Милутина Бојића
4. Судбина уметника у роману Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице
5. Слика националне судбине у Сеобама Милоша Црњанског

Изводе из пропозиција такмичења и теме можете преузети и ОВДЕ