недеља, 24. август 2014.

субота, 16. август 2014.

Направљен договор о јесењим активностима Подружнице


Бојана Лутовац (записничар), Слађана Јелић (заменик председника
Подружнице, Милица Маричић (члан Управног одбора), Нада
Вулићевић (члан Надзорног одбора), Марија Живановић (секретар
Подружнице)
Управа Друштва за српски језик и књижевност Подунавског округа данашњим окупљањем у Регионалном центру отворила је нови циклус образовно-васпитног рада школске 2014/2015. године договоривши се о предстојећим јесењим активностима које треба да наставе добру традицију и оправдају квалитет и професионалност, препознатљив синоним за удружење професора српског језика и књижевности.

Након анализе такмичења и закључка да су ученици основних и средњих школа Подунавског округа прошле школске године остварили одличне резултате на републичким такмичењима, на састанку се полемисало и о јунском завршном испиту из српског језика. Упркос подацима да су ученици већине основних школа Подунавског округа остварили успех изнад републичког просека (11,5 поена, односно, помножено одговорајућим коефицијентом - 9,22 поена) и чињеници да су питања овогодишњег теста била више усклађена са наставним плановима и програмима у односу на претходне године, наставници сматрају да би требало упутити сугестију Друштву за српски језик и књижевност Србије, Министарству просвете и Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези са прецизношћу и формулацијом питања и решења, како се наредних година не би понављале исте грешке које узрокују двосмислена тумачења и ремете квалитет реализације испита.

Сања Марковић и Миљана Кравић су, као представници Друштва за српски језик и књижевност Србије, биле део тима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања учествујући у пројекту Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања. На основу досадашњег искуства у примени стандарда направљен је предлог ревидираних образовних стандарда уз њихово усклађивање са концепцијом стандарда за крај средњег образовања. За сваку је похвалу што се валидација нових стандарда врши према проценама наставника и њиховим предлозима за унапређивање, јер они најбоље и знају са каквим се методолошким и другим проблемима срећу у свакодневној пракси.

Део Управе Подружнице
      Управа Подружнице је на данашњем састанку донела одлуку о расписивању наградног литерарног конкурса поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, чиме ће се наставити успостављена успешна сарадња са Народном библиотеком Смедерево. Такође, разговарало се о активностима поводом обележавања 150 година од рођења Бранислава Нушића у октобру и обележавања 150 година од смрти Вука Стеефановића Караџића у децембру, које би требало, уколико се постигне договор, да Подружница реализује кроз сарадњу са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању, Народном библиотеком и Центром за културу у Смедереву. Оквирно су планирана предавања еминентних универзитетских професора и колега из подунавских школа, представа Омладинског позоришта Техничке школе у Смедереву, изложбе ученичких радова, правописне радионице, посета ученика Вуковој задужбини и Музеју Вука и Доситеја и друго. 

Констатовано је да свака активност удружења наставника српског језика и књижевности треба да има помало мисионарску конотацију, односно да не сме служити само стручном усавршавању наставника него да мора допринети и унапређивању језичке културе и естетског укуса, као и развијању националне свести код шире популације.

С обзиром да тренутна финансијска средства Подружнице, која се обезбеђују чланарином наставника, не допуштају настављање добре праксе и реализацију предвиђених активности удружења, на крају данашњег састанка Управа Подружнице једногласно је донела одлуку о повећању месечне чланарине. Закључено је да, упркос најави смањења плата запослених у образовању, износ од две стотине динара месечно, који би се, као и до сада, одбијао од личног дохотка сваког члана Подружнице, не представља велики издатак, али зато омогућава вишеструку добит када је реч о квалитету рада и значају активности нашег струковног удружења. 

         Управа Подружнице се нада да ће колеге на прави начин разумети овакву одлуку.