понедељак, 2. октобар 2023.

У Смедереву одржан семинар о писменом задатку

 

Добро обликован семинар, који су последње септембарске суботе у Смедереву организовали Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, а реализовале Тина Капларевић, доктор филолошких наука, и Јелена Илић, дипломирани филолог, колегинице и искусни практичари из Медицинске школе у Пожаревцу, помогао је наставницима основних и средњих школа Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане да поспеше своје компетенције показујући им како да нерешив проблем писменог задатка у настави српског језика и књижевности ипак лако може постати решив задатак.

Уводне активности обуке биле су посвећене подсећању на законске прописе, методичке препоруке и практичне потребе ученика. У интерактивној атмосфери дискутовало се о недостацима програма наставе и учења који су непрегледни, обимни, нефлексибилни и неприлагођени индивидуалним потребама појединаца, као и о стандардима ученичких постигнућа који су, према мишљењу већине наставника, често непрецизни, нејасни и превазилазе захтеве већ прилично оптерећених и опширних наставних програма.

Утемељено на знањима и закључцима из области когнитивне психологије, наставницима је потом показано како да стратегијама и техникама из сродних дисциплина достигну ефикасну и ефективну наставу писменог изражавања. 

Посебне тематске деонице обуке биле су посвећене интегрисаном процесно-жанровском приступу проучавању и учењу писменог изражавања који обухвата пет корака: припрему, увежбавање елемената одређене врсте текста, планирање, израду и ревизију, а поједине недоумице наставника отклоњене су исправном тврдњом да не постоје методичке ни законске препреке да се на писменом задатку, осим „састава“, проверавају и други жанрови.

Будући да на истом узрасту немају сви ученици исте интелектуалне могућности, брзину учења, начин учења, мотивацију, интересовања, ставове и достигнућа, посебан део семинара био је посвећен важним постулатима савремене наставе – диференцијацији и индивидуализацији на часовима припреме и исправке. Реализаторке семинара су скренуле пажњу колегама да је примарни циљ научити ученике учењу, односно писању, формирати код њих позитивну мотивацију за писање и ослободити потенцијалне способности сваког појединог ученика.

Завршни део обуке је као тему обухватио вредновање и оцењивање писмених задатака које често наставницима задаје највише мука јер треба избећи субјективност и произвољност као отежавајуће факторе. Поред радионице на којима су учесници имали задатак да исправе и оцене (формативно и сумативно) ученички састав, реализаторке семинара Тина Капларевић и Јелена Илић понудиле су готов кључ за решавање проблема дајући јасне и систематично приказане предлоге критеријума за вредновање и оцењивање садржаја, композиције, стила и језика у ученичким писменим задацима. 
У дискусији о начинима унутарпредметне корелације наставе изражавања са наставом језика и књижевности дошло се до закључка да писање не треба да буде изолована вежба, већ да мора бити део наставних јединица на којима се обрађује неко књижевно дело или нека наставна јединица из језика. 

Стручно конципирана обука, која представља одличан спој теоријских знања и конкретних радионица и вежбања, заслужила је на крају дана одличне оцене и похвалне коментаре учесника. Једна од благодети семинарских окупљања наставника јесте размена искустава из праксе, а данашњи сусрет наставника Подунавског округа, протекао у доброј атмосфери и квалитетним дискусијама поводом сваке теме обуке, управо је то и доказао.