уторак, 27. децембар 2022.

Десети Светосавски литерарни конкурс

 Народна библиотека Смедерево
и
Друштво за српски језик 
       и књижевност за Подунавски округ

р а с п и с у ј у

10. Светосавски литерарни конкурс
за ученике основних и средњих школа Подунавског округа


Конкурс обухвата три категорије:


I категорија – ученици од првог до четвртог разреда


Тема: Моја порука Светом Сави


II категорија – ученици од  петог до осмог разреда


Тема: Прича о Сави – најдужа прича коју прича српски народ


III категорија – ученици средњих школа


Тема: Светосавље – путоказ у времену великих искушења


Књижевни радови могу бити у форми песме, кратке приче или есеја.

Конкурс   је   отворен   до   20.   јануара   2023.   године (најкасније  до петка, 20. јануара у 12.00 часова треба да пристигну радови). 

Прекуцане, лекторисане и шифром потписане ученичке радове треба послати на имејл Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ: drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com. 

Разрешење шифара треба послати на имејл: sjpodruznica@gmail.com (у документу послати на овај мејл следеће податке: шифра, име и презиме ученика, разред, школа, град, име и презиме наставника).

Позивамо ученике основних и средњих школа Подунавског округа да учешћем на конкурсу и својим литерарним стваралаштвом и ове године допринесу традицији неговања светосавља у нашем округу.Народна библиотека Смедерево           Друштво за српски језик и књижевност

                                                                        за Подунавски округ

            директор                  председник

         Марина Лазовић   Миљана Кравић


10. Светосавски литерарни конкурс (слика дописа)


субота, 26. новембар 2022.

Обука Друштва за српски језик и књижевност Србије у Смедереву

Добро креиран облик стручног усавршавања, који даје наставницима српског језика и књижевности низ конкретних савета и предлога за побољшање наставе, окупио је 26. новембра у Смедереву већину чланова нашег струковног удружења. Обуку „Превазилажење проблема у настави српског језика у различитим модулима“, програм од јавног интереса, које решењем одобрава министар просвете, Друштво за српски језик и књижевност Србије је поред Београда реализовало у још неколико градова, а да се Смедерево није случајно нашло међу одабранима, доказује првенствено велика мотивисаност наставника за учењем, њихови похвални коментари о изванредним предавањима, као и квалитетна организација обуке по којој је наша подружница већ дуго надалеко препознатљива.

Правећи осврт на идеје лингвиста Прашког лингвистичког круга, Александра Белића, Богдана Поповића и других угледних српских научника, проф. др Александар Милановић изразио је мишљење да је српски језик пренормиран. Што више нормирамо, мање правила знамо, пречеста прописана дублетност слаби језичко осећање, а додатни проблем су архаизми и неологизми који су сведок тога да се језик стално мења. 

Зналачки анализирајући проблеме у настави који настају тамо где норма није испратила живи језик, проф. Милановић дао је наставницима препоруке о начинима кретања кроз многе примере у сивој зони језичке културе. Уз упућивање на релевантну литературу, наставници су добили вредан савет – наши ученици не морају да знају обиље података о норми нити их треба превише оптерећивати објашњењима свих језичких недоумица и главоломки поред сувише обимних програма наставе и учења.


Ката Симић Мишић, руководилац Центра за испите Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, упознала је учеснике обуке детаљније са ПИСА истраживањем у домену читалачке писмености подробно им појашњавајући методе и облике питања који се користе у овој међународној процени ученичких постигнућа. Читалачка писменост обухвата шири круг компетенција које омогућавају разумевање, коришћење, вредновање, промишљање и уживљавање у текстове да би се постигли лични циљеви, развила знања и потенцијали за активно учествовање у друштву, а према последњем извештају из 2018. године, наши ученици су испод просека у овој области. Српски петнаестогодишњаци не умеју да раздвоје битно од небитног у тексту, информације уочавају само ако су експлицитно представљене, могу да препознају намере аутора једино уколико им је блиска тематика, успевају да успоставе једноставне корелације, али нису у стању да доносе сложеније закључке. Природа читања се знатно променила под утицајем развоја технологије, а од наставника се очекује да, упркос преобимним садржајима наставних програма, пронађу начин како да код деце развију вештину читања и разумевања прочитаног.

Проф. др Милан Алексић је сагледао пажљиво читање као основу за тумачења дела у настави. Кроз навођење примера из Андрићевих приповедака и романа откривена су ситна, скривена места на којима нобеловац мајсторским поступцима представља своја размишљања о животу, појавама и људима. 

У књижевним критикама много је погрешних тумачења настало на основу непознавања значења речи и површних интерпретација текста. Долажење до смисла дела, прелазак са спољашњег на унутрашњи приступ могућ је уколико се тексту приступа студиозно и са промишљањем, те је проф. Алексић сугерисао наставницима како да ученицима помогну у анализи вишеслојности и разумевању подтекста до којег се допире пажљивим читањем.

Проф. др Зона Мркаљ, врсни методичар наставе српског језика и књижевности, кроз систематично конципирано предавање дала је изузетно корисне савете за развијање читалачких компетенција код ученика. Упознајући најпре опширније наставнике са предвиђеним документима стандарда за крај другог и трећег циклуса образовања и васпитања, у којима се први пут наводи да се ученици обучавају за приступање тумачењу различитих неуметничких текстова укључујући нелинеарне текстове, дигиталне изворе и медијске садржаје, проф. Мркаљ је истакла да су битне ученичке вештине, а не познавање и репродукција чињеница. Од кључне је важности да ученике научимо како да уче, а технике учења тичу се и техника читања.

Исти ученици у истом тексту не разумеју исте ствари, јер постоји рационално-интелектуални тип ученика, који критички приступа тексту, логички размишља, вешт је са речима и уме да аргументује своје мишљење, и функционално-прагматични ученик, који тражи у тексту искључиво корисне информације. У настави се зато морају применити различити приступи, а притом наставник има слободу да процени и одабере садржаје из програма наставе и учења који ће му највише омогућити остваривање жељених исхода. 

Презентована есејска питања, захтеви препознавања значења речи на основу контекста, проналажења информација, успостављања правилног распореда реченица представљају смислене предлоге професорке Мркаљ уз које ће наставници моћи лакше да уведу увежбавање активности читања у часове редовне, допунске и додатне наставе.


петак, 18. новембар 2022.

Књижевни сусрет са Весном Капор

Вече 18. новембра, када је одржан књижевни сусрет са Весном Капор, добитницом награде „Меша Селимовић“ у 2021. години за роман „Небо тако дубоко“, било је натопљено искреним емоцијама. 

Након представљања целокупног стваралаштва ауторке мр Татјана Лазаревић Милошевић беседила је о награђеној књизи о људској боли, потресној лирској причи о стварној јунакињи Тари Сеници, повести о губитку и смрти. Правећи путању ка Меши Селимовићу као сабеседнику у времену, чија је мисао да је емоција јача од факта и разума, једина универзална и вечна, књижевница Весна Капор је истакла да је роман овенчан наградом настао из потребе да се допре до другог, да се у овом веку пустошне буке осети срце другог човека.Књижевница Весна Капор, мр Татјана Лазаревић Милошевић
и Милица Марковић, модератор програма у Народној библиотеци Смедеревосреда, 9. новембар 2022.

Најава књижевног сусрета са Весном Капор

 Народна библиотека Смедерево

и

   Друштво за српски језик и

књижевност за Подунавски округ 

о р  г  а  н  и  з  у  ј  у 

Књижевни сусрет са Весном Капор


У склопу обележавања књижевне годишњице, 40 година од смрти Меше Селимовића, Народна библиотека Смедерево и Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ угостиће књижевницу Весну Капор, добитницу награде ,,Меша Селимовић“ за најбољу домаћу књигу објављену у 2021. години (роман „Небо тако дубоко“).

О стваралаштву Весне Капор говориће мр Татјана Лазаревић Милошевић, професор српског језика и књижевности Гимназије у Смедереву.

Модератор књижевне вечери је Сања Дробњаковић.

 

Књижевни сусрет одржаће се у петак, 18. новембра 2022. године на Позајмном одељењу Народне библиотеке Смедерево, са почетком у 19.00 часова.

 

Организатори позивају наставнике, ученике и све друге љубитеље књижевности да присуствују овом лепом књижевном догађају.

 

Народна библиотека                                      Друштво за српски језик

        Смедерево                                   и књижевност за Подунавски округ

         директор                                                        председник

  Марина Лазовић                                             Миљана Кравић

понедељак, 31. октобар 2022.

,,Превазилажење проблема у настави српског језика у различитим модулима" - обука од јавног интереса Друштва за српски језик и књижевност Србије у Смедереву

 


Друштво за српски језик и књижевност Србије, у сарадњи са својом подружницом, Друштвом за српски језик и књижевност за Подунавски округ и уз подршку Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организоваће 26. новембра 2022. године у Смедереву обуку Превазилажење проблема у настави српског језика у различитим модулима. Друштво за српски језик и књижевност Србије реализоваће ову обуку у Београду и у још четири града у Србији међу којима је и Смедерево.

Ово је програм од јавног интереса који посебним решењем одобрава министар просвете (бр. обуке: 5351; програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем број: 610-00-00644/6/2022-07).

Језичка култура и функционална писменост представљају приоритетне теме програма.

Предавачи на обуци: проф. др Зона Мркаљ, проф. др Александар Милановић, проф. др Милан Алексић, представници Друштва за српски језик и књижевност Србије и Ката Симић Мишић, саветник за развој испитних програма и припрему испитних инструмената Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.


Пријављивање за обуку

Учесници треба да се јаве свом стручном друштву на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО УТОРКА, 15. НОВЕМБРА.

У пријави треба навести следеће податке: 1. име и презиме наставника; 2. датум и место рођења наставника; 3. назив школе; 4. место установе.

УКОЛИКО ПРИЈАВА НЕ САДРЖИ СВЕ НАВЕДЕНЕ ПОДАТКЕ, СМАТРАЋЕ СЕ НЕПОТПУНОМ.

Информације о садржајима семинара и сатници биће накнадно прослеђене пријављеним наставницима.

ВАЖНА НАПОМЕНА: обука је акредитована за одређен број учесника – уколико број заинтересованих наставника буде већи од дозвољеног броја, приликом прављења коначног списка учесника гледаће се редослед пријава.четвртак, 20. октобар 2022.

Састанак Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије и председника подружница


У четвртак, 20 октобра 2022. године на Филолошком факултету у Београду одржан је састанак Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије и председника подружница. Седници је председавала проф. др Весна Ломпар, председница Друштва, са проф. др Славком Петаковићем, замеником председника Друштва. Нашу подружницу представљала је председница Миљана Кравић.


Након подношења извештаја о раду организације у протеклом периоду направљен је договор о даљим активностима Друштва и подружница. 

У пријатној атмосфери дискутовало се о многим значајним актуелностима у вези са нашим предметом, о планираним семинарима и такмичењима.


Управа Друштва са председницима подружница


среда, 12. октобар 2022.

Чланица нашег струковног удружења добитница награде на Међународном фестивалу поезије ,,Смедеревска песничка јесен"

Песникиња Татјана Лазаревић Милошевић, професор српског језика и књижевности у Гимназији у Смедереву и чланица нашег струковног удружења, овогодишња је добитница Повеље „Нашег гласа", једне од фестивалских награда на Међународном фестивалу поезије ,,Смедеревска песничка јесен". Ова награда се додељује за изузетан допринос завичајном песништву.

Упућујемо искрене честитке драгој колегиници на коју смо поносни!
понедељак, 26. септембар 2022.

Проф. др Александар Јерков беседио о Мешином ,,Дервишу" у Смедереву

Са жељом да утичу на развијање наклоности према књижевности међу ученицима, наставницима и другим групама грађана, Народна библиотека Смедерево и Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ обележили су значајну књижевну годишњицу – 40 година од смрти Меше Селимовића, писца по чијим се делима може мудрије живети него по најбољим поукама филозофа или религије.

У Центру за културу Смедерево 26. септембра проф. др Александар Јерков, књижевни критичар, антологичар, теоретичар и историчар књижевности, редовни професор на Филолошком факултету у Београду и директор Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, својим предавањем „Лаж и трагедија у Мешином „Дервишу“ (а и Пекићевом „Како упокојити вампира“) вешто је направио комплексан осврт на низ књижевних и филозофских концепција ствараоца који је, следећи исламско наслеђе и недвосмислено јасно изражену вољу да себе препозна као Србина мухамеданске вере, жив у културноисторијским расправама постјугословенског друштва.

Говорећи о роману „Дервиш и смрт“, једној врсти лирске епопеје у којој је суочавање са сопственим животом, проф. Јерков осветлио је питање трагедије кроз разумевање српске имагинације од епске песме „Зидање Скадра“ до Пекићеве прозе и широк лук историје идеја од Хегела, преко Фридриха Диренмата, Рудолфа Штајнера, све до Џудит Батлер да би на крају спретно уочио – делима треба дозволити да воде дијалог једна са другима, треба им допустити да нас просветле. Књижевност је оно најбоље што је изнедрио српски народ, јер садржи мудрост сазнања светског историјског духа.Проф. др Александар Јерков са члановима Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ и представницима Народне библиотеке Смедерево


Фотографије са трибине поводом обележавања 40 година од смрти Меше Селимовића (гост: проф. др Александар Јерков) - 26. 9. 2022.


понедељак, 19. септембар 2022.

Обележавање 40 година од смрти Меше Селимовића (најава предавања проф. др Александра Јеркова у Смедереву)

  Са циљем популаризације књижевности, у склопу својих редовних активности Народна библиотека Смедерево и Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ обележавају 40 година од смрти великог југословенског књижевника Мехмеда (Меше) Селимовића.

Поводом тога гост трибинског програма биће проф. др Александар Јерков, књижевни критичар, антологичар, теоретичар и историчар књижевности, редовни професор на Филолошком факултету у Београду и директор Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.

Тема предавања:

Лаж и трагедија у Мешином Дервишу (а и Пекићевом Како упокојити вампира).

Предавање ће проф. Јерков одржати у понедељак, 26. септембра 2022. године у Концертној дворани Центра за културу у Смедереву, са почетком у 19.00 часова.

Уз ученике, наставнике и директоре школа позивамо и све друге заинтересоване љубитеље књижевности, Мешиног и Пекићевог стваралаштва да присуствују трибини.

Добро нам дошли!

недеља, 18. септембар 2022.

Обука професора Милорада Дашића и Ненада Гугла по други пут у Смедереву

У суботу, 17. септембра 2022. године Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево започели су јесење семинарске активности обуком ,,Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада и међупредметна сарадња". 
На захтев наставника, одушевљених претходном реализацијом семинара, наши гости били су мр Милорад Дашић и мср Ненад Гугл који су својим занимљивим начинима презентовања садржаја, ведрином и сталном интеракцијом са учесницима поново успели да освоје симпатије публике.

Подсећајући на то да су комуникацијске вештине прве и основне за посао наставника и наводећи бројне примере из праксе, мр Милорад Дашић разменио је мишљења са учесницима обуке о учењу по моделу, одликама савременог учења, проблемима организације наставе кроз тимски рад и међупредметној сарадњи као најсложенијем облику стицања знања. Према његовом мишљењу, вербална агресија је присутна свугде у јавном дискурсу, погубно је и дејство медија, али упркос лошим утицајима, сваки појединац треба да се труди да негује конструктивну комуникацију и културу дијалога.

Говорећи о појму конфликта са психолошког и филозофског становишта, мср Ненад Гугл уверљиво је на примерима образложио како често међу људима уместо сарадње постоји надметање и негативна синергија. Човек троши време и енергију да оптужи или да се одбрани уместо да конфликт искористи за напредовање и да у њему види прилику за трансформисање сопствене личности. Поткрепљујући своју атрактивну беседу сликовитим многобројним примерима из књижевности, Гугл је посаветовао наставнике да у тумачењу књижевних дела не стрепе од аналогија и повезивања најразличитијих садржаја, макар и по цену промашаја будући да се једино таквим приступом богати личност ученика и развија њихово креативно и критичко мишљење.

Упркос суморном и кишовитом времену, творци и реализатори овог изузетног семинара, потрудили су се да велики број учесника, наставника српског језика и књижевности из основних и средњих школа Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, проведе дан у подстицајној радној атмосфери и добром расположењу. Много конкретних примера из праксе, представљених на занимљив начин, живе дискусије, корисни предлози и савети, сараднички однос предавача и учесника резултирали су на крају дана одличним оценама обуке.


СЕМИНАР О РАЗВИЈАЊУ КОМУНИКАЦИЈСКИХ ВЕШТИНА НАСТАВНИКА, ТИМСКОМ РАДУ И МЕЂУПРЕДМЕТНОЈ САРАДЊИ (СМЕДЕРЕВО, 17. 9. 2022)

уторак, 23. август 2022.

Септембарски семинар за чланове Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ

Развијање комуникацијских вештина наставника, 

могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево

Субота, 17. септембар 2022. године, 10.00 часова


Каталошки број: 157        

Kомпетенција: К4

 Приоритети: П3

Трајање: 1 дан (8 бодова)       

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ организоваће 17. септембра 2022. године семинар Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња.

Информације о семинару


Семинар ће бити ЗАТВОРЕНОГ ОБЛИКА И БЕСПЛАТАН (ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ). 

Пријављивање за семинар

Учесници треба да се јаве свом стручном друштву на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА, 5. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ. У пријави треба навести следеће податке: име и презиме наставника, датум и место рођења, школа и место установе.
Информације о садржајима семинара и сатници биће накнадно прослеђене наставницима.уторак, 14. јун 2022.

Драгуљи нашег времена – чувари српског језика и књижевности

У свечаној атмосфери, испуњеној радошћу и поносом, Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ организовало је у суботу, 11. јуна 2022. године, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево, испуњеном до последњег места ученицима, наставницима и родитељима, традиционални свечани скуп „Драгуљи нашег времена – чувари српског језика и књижевности“ поводом завршетка такмичарског циклуса школске 2021/2022. године.

На скупу, који ово струковно удружење наставника Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, организује по осми пут, дипломама и вредним књигама награђени су ученици основних и средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на окружном нивоу такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и на окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе. Такође, на скупу су награђени и наставници који су ученике вредно припремали за такмичења учећи их да воле књижевност и да негују српски језик, правопис и језичку културу.


„Примарни циљ оваквих сусрета најуспешнијих увек је исти – да се и ове школске године афирмишу најквалитетнији резултати наставе српског језика и књижевности и да се јавно похвали знање, рад, залагање и ентузијазам које су ученици и наставници Подунавског округа исказали на такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије у овогодишњем такмичарском циклусу упркос изузетно тешким околностима за наставу и такмичарске припреме током протеклог двогодишњег периода. На тај начин, у стресним друштвеним околностима у којима деца одрастају и сазревају, када, нажалост, девијантне појаве надјачавају истинске вредности, ми шаљемо јавности једну лепу поруку – да је знање ипак најјаче оружје и да треба волети и неговати српски језик као срж националног и културног идентитета. Данас награђујемо 94 ученика, 59 основаца и 35 средњошколаца, као и 60 наставника српског језика и књижевности, али важнији од броја награда јесу уложени труд, упорност и мотивација исказани у такмичарској борби, жеља да се научи више од предвиђеног програма наставе и учења. Ова деца су заиста драгуљи нашег времена и заслужују највећу пажњу и подршку“, изјавила је у поздравној речи Миљана Кравић, председница Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ.

Дипломе и књиге награђеним ученицима основних школа доделио је Драган Петковић, директор Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву која је традиционално сваке године најбољи домаћин свих градских и окружних такмичења Друштва за српски језик и књижевност.

Најбољи такмичари основних школа даривани су романом „Љубав има укус еурокрема“, новим изузетним књижевним остварењем за децу истакнутог смедеревског писца Радисава Милића. Најуспешнији средњошколци на поклон су добили ,,Језичке недоумице: заблуде и митови, ново занимљиво штиво лингвисте Павла Ћосића док је монументална монографија „Кључ од Косова“ проф. др Бошка Сувајџића дело којим су награђени наставници.

Домаћини скупа уручили су захвалнице основним и средњим школама са којима заједно организују такмичења у нашем округу, а захвалница је уручена и Аници Милојковић за даривање књига из заоставштине Милосава Славка Пешића, истакнутог смедеревског књижевника, критичара и новинара. Захвалност је исказана и представницима медија који континуирано прате све активности Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ.Скуп такмичара су својим глумачким умећем улепшали мали глумци, чланови драмске секције ОШ „Олга Милошевић“ из Смедеревске Паланке, изводећи представу „Чаробна башта“ која је ове године на фестивалу школских позоришта ,,Театар од снова" у Лугавчини добила награду за најбољу представу у целини. Рађена је према адаптираном тексту Григора Витеза, у режији Марије Јагличић, наставнице српског језика и књижевности уз подршку Сање Дојчиновић, персоналног асистента.


Награђени ученици основних школа
ФОТОГРАФИЈЕ СА СКУПА ТАКМИЧАРА (11. 6. 2022)

ПРЕДСТАВА ,,ЧАРОБНА БАШТА" (ОШ ,,ОЛГА МИЛОШЕВИЋ", СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА)


четвртак, 2. јун 2022.

Традиционални свечани скуп поводом завршетка такмичарског циклусаПоводом завршетка такмичарског циклуса школске 2021/2022. године Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ организоваће у суботу, 11. јуна 2022. године, са почетком у 12.00 часова, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево традиционални свечани скуп на којем ће наградити дипломама и вредним књигама ученике основних и средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на окружном нивоу такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и на окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе. Такође, на скупу ће бити похваљени наставници који су ученике вредно припремали за такмичења учећи их да воле књижевност и да негују српски језик, правопис и језичку културу, а чланови Друштва биће даровани и пригодним књигама.

Традиционални скуп, који овог јуна организујемо по осми пут, има симболичан назив Драгуљи нашег времена – чувари српског језика и књижевности.

Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, као струковно удружење наставника Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, жели да и ове године афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика и књижевности и да јавно похвали знање, рад, залагање и ентузијазам које су ученици и наставници Подунавског округа исказали на такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије у овогодишњем такмичарском циклусу - упркос изузетно тешким околностима за наставу и такмичарске припреме током протеклог двогодишњег периода.

Чаробна башта, представа драмске секције ОШ ,,Олга Милошевић" из Смедеревске Паланке, улепшаће свечани скуп најуспешнијих ученика и наставника. Представа Олгине чаробне баште ове године је на фестивалу школских позоришта ,,Театар од снова" у Лугавчини добила награду за најбољу представу у целини. Рађена је према адаптираном тексту Григора Витеза, у режији Марије Јагличић, наставнице српског језика и књижевности, уз подршку Сање Дојчиновић, персоналног асистента. 

Добро дошли, расположени и насмејани, на скуп верних чувара српског језика и књижевности! 


Програм скупа 

Драгуљи нашег времена – чувари српског језика и књижевности


12.00─12.15 Поздравна реч домаћина 

(Миљана Кравић, председник Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ)

12.15─13.00   

Додела награда најуспешнијим ученицима и наставницима

13.00─13.20  

Пауза за освежење

13.20─13.45   

Позоришна представа Чаробна башта

Драмска секција ОШ „Олга Милошевић“, Смедеревска Паланка

Награда за најбољу представу у целини 2022. године на фестивалу школских позоришта „Театар од снова“ у Лугавчини. По адаптацији текста Григора Витеза. 

Глумци: Јована и Јован Лах, Давид Јагодић, Милан Павловић, Лара Аранђеловић, Душан Милинчић, Теодора и Николина Шапић, Миљана Спасић. 

Режија: Марија Јагличић, наставник српског језика и књижевности, уз подршку Сање Дојчиновић, персоналног асистента.
Ипак једна награда у Тршићу!

Данас нас је обрадовала једна лепа вест - из Друштва за српски језик и књижевност Србије стигао је одговор на приговор Гимназији у Великој Плани и професорки Весни Стојковић. Приговор на једно питање је прихваћен, тако да Милан Паприкић, ученик 3. разреда, сада има 17 бодова и освојено треће место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе.

Иако је изостало фотографисање у Тршићу, накнадно упућујемо честитке Милану и колегиници Весни Стојковић. Браво за награду, браво за упорност!

среда, 1. јун 2022.

Постигнућа ученика основних и средњих школа Подунавског округа на републичким такмичењима

 На овогодишњим републичким такмичењима учествовало је укупно 24 ученика основних и средњих школа Подунавског округа:

- 16 ученика представљало је наш округ на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе у Тршићу (6 ученика основних школа и 10 ученика средњих школа);

- 8 ученика представљало је наш округ на Републичком такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада) у Сремским Карловцима (5 ученика основних школа и 3 ученика средњих школа).

У Вуковом завичају су, нажалост, награде изостале док су освојене две треће награде на републичкој Књижевној олимпијади:

- Лара Златковић, ученица 7. разреда ОШ ,,Иво Андрић" у Радинцу - 3. место (наставник: Миљана Кравић).

- Алекса Спасић, ученик 2. разреда Гимназије у Смедереву - 3. место (наставник: Светлана Нешић).

Уз важну напомену да су од награда на такмичењима важнији ентузијазам, мотивација и љубав коју наши дивни, вредни ученици исказују у борби за стицање знања и неговање истинских вредности, упућујемо похвале свим учесницима овогодишњих републичких надметања и њиховим наставницима.

Након двогодишњег изузетно тешког периода у настави, због своје истрајности и залагања СВИ СТЕ ШАМПИОНИ ВРЕДНИ ДИВЉЕЊА!

четвртак, 28. април 2022.

Посета промоцији монографије „Кључ од Косова“

Народна библиотека Смедерево је поводом обележавања 176 година свог постојања и рада 28. априла угостила проф. др Бошка Сувајџића. Промоцији његове монографије „Кључ од Косова“ присуствовали су чланови нашег струковног удружења.

Кроз занимљиво, инспиративно предавање о косовској епици, легенди и историји професор и песник Сувајџић подсетио нас је онога што смо, растрзани, збуњени и дезоријентисани, заборавили и потиснули – Косово је језгро нашег идентитета и културе, наша духовна тапија, срж нашег бића и вертикала српског народа.

Републичка такмичења - спискови пласираних ученика основних и средњих школа

Ревизионе комисије Друштва за српски језик и књижевност Србије прегледале су све тестове са окружних такмичења, а потом су на сајту Друштва објављени коначни спискови пласираних ученика који се позивају на републичка такмичења:

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" - КОНАЧНИ СПИСКОВИ ПЛАСИРАНИХ УЧЕНИКА

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ - КОНАЧНИ СПИСКОВИ ПЛАСИРАНИХ УЧЕНИКА

(Преузето са сајта Друштва за српски језик и књижевност Србије)

Подсећамо, Друштво је донело одлуку да се праг пролазности за републички ниво такмичења из књижевности спусти на 17 бодова за 2. и 4. разред. 

За републички ниво такмичења из српског језика и језичке културе одлучено је да се спусти праг пролазности у осмом разреду на 17 бодова, у трећој години средње школе на 15 и четвртој години на 16. У седмом разреду, првој и другој години средње школе праг пролазности остаје 18 бодова.

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржаће се у Тршићу у недељу, 15. маја 2022. године (средње школе) и понедељак, 16. маја 2022. године (основне школе). Оба дана такмичење почиње у 10.00 часова.

Републичко такмичење из књижевности Књижевна олимпијада одржаће се у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима у суботу, 28. маја 2022. године (основне школе) и недељу, 29. маја 2022. године (средње школе). Оба дана такмичење почиње у 10.00 часова.

Свим пласираним основцима и средњошколцима Подунавског округа, али и целе Србије желимо много среће и успеха на републичким такмичењима!

понедељак, 18. април 2022.

Семинар Филозофског факултета у Нишу са успехом реализован у Смедереву


Трећег априлског викенда у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево многобројни чланови Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ имали су прилику да на најбољи начин поспеше своје компетенције за уже стручну област на семинару „Савремени приступи у настави српског језика и књижевности“ Филозофског факултета у Нишу.
Семинар је организовало наше струковно удружење у сарадњи са РЦ Смедерево, а у оквиру својих годишњих програмских активности.


Одлично обликовања предавања, разноврсне теме из области лингвистике и књижевности, пријатна радна атмосфера, одушевљење и много позитивних утисака обележили су ово дивно окупљање наставника српског језика и књижевности основних и средњих школа Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане.
Предавања обухваћена обуком у Смедереву потврђују богатство тема и приступа, као и аспект њихове примењивости у наставној пракси.                                                                             
Проф. др Горан Максимовић перфектно је беседио о поетичким идентитетима српске књижевности 18. и 19. века, проф. др Снежана Милосављевић Милић отклонила је многе недоумице у вези са књижевнотеоријским појмовима у наставном контексту, проф. др Данијела Поповић Николић упознала је ближе наставнике са некадашњим и савременим приступима проучавању корпуса епских песама док је доц. др Александар Новаковић открио методичке концепте наставе српског као страног језика на почетку 21. века.Изузетно предавање проф. др Снежане Божић приказало је методичке моделе обраде романа, проф. др Јелена Јовановић је надахнуто презентовала изазове и решења периодизације српске књижевности 20. и 21. века, а др Александра Јанић је говорила о специфичностима и употреби модалних глагола у српском језику.Мср Сузана Петровић је са колегама из Подунавског округа разменила искуства из наставне праксе о избору, употреби и прилагођавању уџбеника, дидактичко-методичког материјала и других извора знања. Др Ивана Митић је пружила наставницима нова знања о усвајању морфосинтаксичких карактеристика српског као нематерњег језика у мултиетничком окружењу да би завршетак семинара протекао на најлепши начин уз предавање проф. др Бранимира Станковића о кинестетичкој, музичкој и интраперсоналној интелигенцији у настави.
Много позитивних коментара, одличне оцене у евалуационим упитницима, а првенствено непосредност и ведрина предавача са Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу учинили су да овај радни викенд члановима Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ остане у најлепшој успомени. 
Стога само остаје да, на крају овог коментара, искрено препоручимо колегама из других градова и округа да што пре у својим срединама угосте тим реализатора семинара ,,Савремени приступи у настави српског језика и књижевности“. Ми се већ унапред радујемо неким будућим лепим струковним дружењима са професорима србистике Универзитета у Нишу.Праг пролазности за Републичко такмичење из српског језика и језичке културе

Обавештење Друштва за српски језик и књижевност Србије о прагу пролазности на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе:

Увидом у пристигле резултате са окружних такмичења из српског језика и језичке културе, Ревизиона комисија је одлучила да спусти праг пролазности за Републички ниво такмичења у осмом разреду на 17 бодова, у трећој години средње школе на 15 и четвртој години на 16 бодова. У седмом разреду, првој и другој години средње школе праг пролазности остаје 18 бодова.

Списак пласираних ученика биће објављен након Ревизионе комисије, најкасније 27. априла 2022. године. 

Молимо округе који нису доставили дешифроване тестове и спискове да то учине најкасније до 20. 4. 2022.  На списку не може бити ученика чије тестове Ревизиона комисија није могла да прегледа, у складу са Правилником.

Датуми републичких такмичења

Обавештење Друштва за српски језик и књижевност Србије о датумима републичких такмичења:

С обзиром на то да је дошло до померања Републичког такмичења из српског језика и језичке културе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије упутило нам је званични допис о терминима. До промене је дошло због полагања пријемних испита.

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржаће се у Тршићу 15. маја за средње школе и 16. маја за основне школе, са почетком у 10.00 сати.


Републичко такмичење из књижевности Књижевна олимпијада одржаће се у Сремским Карловцима 28. маја за основне школе и 29. маја за средње школе, са почетком у 10.00 сати.