субота, 16. децембар 2023.

11. Светосавски литерарни конкурс Библиотеке и ДруштваНародна библиотека Смедерево

и

Друштво за српски језик

и књижевност за Подунавски округ

р а с п и с у ј у

11. Светосавски литерарни конкурс

за ученике основних и средњих школа Подунавског округа


Конкурс обухвата три категорије:

I категорија – ученици од првог до четвртог разреда

Тема:

То дете беше Растко, син Немањин – Свети Сава 

                                                  (Војислав Ј. Илић)

II категорија – ученици од петог до осмог разреда

Тема:

Споменик вечити, целом Српству мио

који никад време не може да збрише

                                                (Светолик Р. Милосављевић)

III категорија – ученици средњих школа

Тема:

Пружи нам, Свети, нит, само једну, светлости своје: 

да прогледамо и препознамо ко смо

                                                 (Светлана Велмар Јанковић)


Књижевни радови могу бити у форми песме, кратке приче или есеја.

Конкурс је отворен до петка, 19. јануара 2023. године (најкасније до 12.00 часова тог дана треба да пристигну радови).

Прекуцане, лекторисане и шифром потписане ученичке радове треба послати на имејл Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ: drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com.

Разрешење шифара треба послати на имејл: sjpodruznica@gmail.com (у документу послати на овај мејл следеће податке: шифра, име и презиме ученика, разред, школа, град, име и презиме наставника).

Позивамо ученике основних и средњих школа Подунавског округа да својим литерарним стваралаштвом и ове године допринесу неговању светосавске традиције у нашем округу.


Директор Народне библиотеке Смедерево

Марина Лазовић


Председник Друштва

за српски језик и књижевност

за Подунавски округ

Миљана Кравић


ОБАВЕШТЕЊЕ О 11. СВЕТОСАВСКОМ ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУпонедељак, 11. децембар 2023.

Семинар ,,Савремени изазови наставе српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу"

Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, у сарадњи са Издавачком кућом Klett и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организовало је 9. децембра семинар ,,Савремени изазови наставе српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу". 

Одлична обука, чији је аутор др Наташа Кљајић, а реализатори др Валентина Вукмировић Стефановић и педагошки саветник  Катарина Дмитровић, протекла је у подстицајној радној атмосфери и интерактивној размени искустава из наставне праксе, те је на крају вреднована најбољим оценама учесника, наставника Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане.

Семинар, намењен наставницима разредне наставе и наставницима српског језика и књижевности у основној школи, гимназијама и средњим стручним школама и обогаћен многобројним практичним примерима, обухватио је више тема корисних за наставну праксу, те се говорило о повезивању разредне и предметне наставе српског језика и књижевности у основној школи, корелацијама, индивидуализацији и диференцираној настави у различитим наставним моделима, традиционалним и савременим методичким поступцима у настави.

Радионичарски рад на крају продуктивног дана захтевао је креирање практичних решења у реализацији различитих модела наставе, а учесници обуке, распоређени по добро организованим групама, ефикасно су решили све предвиђене задатке. 

Велике похвале заслужују срдачне реализаторке семинара које су доказале да спадају у групу просветних радника дубоко посвећених професији, оних који заслужују бескрајно поштовање. 

Са задовољством овај семинар препоручујемо наставницима из других градова јер верујемо да ће, попут наставника Подунавског округа, дан стручног усавршавања провести у добром расположењу уз најлепше доживљаје сусрета са колегама.СЕМИНАР ,,САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ШКОЛСКОМ И ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ" (СМЕДЕРЕВО, 9. 12. 2023) - ФОТОГРАФИЈЕ

понедељак, 2. октобар 2023.

У Смедереву одржан семинар о писменом задатку

 

Добро обликован семинар, који су последње септембарске суботе у Смедереву организовали Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, а реализовале Тина Капларевић, доктор филолошких наука, и Јелена Илић, дипломирани филолог, колегинице и искусни практичари из Медицинске школе у Пожаревцу, помогао је наставницима основних и средњих школа Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане да поспеше своје компетенције показујући им како да нерешив проблем писменог задатка у настави српског језика и књижевности ипак лако може постати решив задатак.

Уводне активности обуке биле су посвећене подсећању на законске прописе, методичке препоруке и практичне потребе ученика. У интерактивној атмосфери дискутовало се о недостацима програма наставе и учења који су непрегледни, обимни, нефлексибилни и неприлагођени индивидуалним потребама појединаца, као и о стандардима ученичких постигнућа који су, према мишљењу већине наставника, често непрецизни, нејасни и превазилазе захтеве већ прилично оптерећених и опширних наставних програма.

Утемељено на знањима и закључцима из области когнитивне психологије, наставницима је потом показано како да стратегијама и техникама из сродних дисциплина достигну ефикасну и ефективну наставу писменог изражавања. 

Посебне тематске деонице обуке биле су посвећене интегрисаном процесно-жанровском приступу проучавању и учењу писменог изражавања који обухвата пет корака: припрему, увежбавање елемената одређене врсте текста, планирање, израду и ревизију, а поједине недоумице наставника отклоњене су исправном тврдњом да не постоје методичке ни законске препреке да се на писменом задатку, осим „састава“, проверавају и други жанрови.

Будући да на истом узрасту немају сви ученици исте интелектуалне могућности, брзину учења, начин учења, мотивацију, интересовања, ставове и достигнућа, посебан део семинара био је посвећен важним постулатима савремене наставе – диференцијацији и индивидуализацији на часовима припреме и исправке. Реализаторке семинара су скренуле пажњу колегама да је примарни циљ научити ученике учењу, односно писању, формирати код њих позитивну мотивацију за писање и ослободити потенцијалне способности сваког појединог ученика.

Завршни део обуке је као тему обухватио вредновање и оцењивање писмених задатака које често наставницима задаје највише мука јер треба избећи субјективност и произвољност као отежавајуће факторе. Поред радионице на којима су учесници имали задатак да исправе и оцене (формативно и сумативно) ученички састав, реализаторке семинара Тина Капларевић и Јелена Илић понудиле су готов кључ за решавање проблема дајући јасне и систематично приказане предлоге критеријума за вредновање и оцењивање садржаја, композиције, стила и језика у ученичким писменим задацима. 
У дискусији о начинима унутарпредметне корелације наставе изражавања са наставом језика и књижевности дошло се до закључка да писање не треба да буде изолована вежба, већ да мора бити део наставних јединица на којима се обрађује неко књижевно дело или нека наставна јединица из језика. 

Стручно конципирана обука, која представља одличан спој теоријских знања и конкретних радионица и вежбања, заслужила је на крају дана одличне оцене и похвалне коментаре учесника. Једна од благодети семинарских окупљања наставника јесте размена искустава из праксе, а данашњи сусрет наставника Подунавског округа, протекао у доброј атмосфери и квалитетним дискусијама поводом сваке теме обуке, управо је то и доказао.
понедељак, 4. септембар 2023.

Семинар ,,Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем"

 

Каталошки број: 935        

Kомпетенција: К1

 Приоритети: П3

Трајање: 1 дан (8 бодова)       


Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Србије и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организоваће 30. септембра 2023. године у Смедереву семинар Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем. 

Семинар ће бити ЗАТВОРЕНОГ ОБЛИКА И БЕСПЛАТАН (ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ).

Пријављивање за обуку

Учесници треба да се јаве свом стручном друштву на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА, 18. СЕПТЕМБРА.

У пријави треба навести следеће податке: 

1. име и презиме наставника; 

2. датум и место рођења наставника; 

3. назив школе; 

4. место установе.

НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ БЕЗ СВИХ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ.

Информације о садржајима семинара, предавачима и сатници биће накнадно прослеђене пријављеним наставницима.

ВАЖНА НАПОМЕНА: број места је ограничен – уколико број заинтересованих наставника буде већи од дозвољеног броја, приликом прављења коначног списка учесника гледаће се редослед пријава. 


ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕМИНАРУ

Организатор програма:
Друштво за српски језик и књижевност Србије

Аутори и реализатори:
Тина Капларевић, доктор филолошких наука, Медицинска школа, Пожаревац; Ђорђе Јанковић, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Ђуровић, дипломирани педагог, Медицинска школа, Пожаревац; Јелена Илић, дипломирани филолог, Медицинска школа, Пожаревац; Даринка Филиповић, мастер, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд

Област: Српски језик и књижевност

Компетенције: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљеви: унапређивање квалитета наставе писменог изражавања (ПИ) усавршавањем компетенција наставника у складу са сврхом и задацима наставе језичке културе у оквиру предмета Српски језик и књижевност и потребама, узрастом и интересовањима савременог ученика

Специфични циљеви: извођење ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања у складу са методичким препорукама, законским прописима и потребама ученика. Подстицање наставника на примену иновативног приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљавање за примену процесно-жанровског приступа у обликовању писменог састава кроз одговарајуће фазе рада. Оснаживање наставника за примену диференциране и индивидуализоване наставе ПИ. Критичко разматрање предлога критеријума за вредновање писменог задатка, објективних и усаглашених с исходима и општим стандардима постигнућа. Унапређивање вредновања и оцењивања у настави ПИ у функцији даљег учења – давањем повратне информације. Успостављање корелације наставних јединица из области језика и књижевности (и других предмета) са ПИ.

Очекивани исходи обуке: наставници су оспособљени за стварање стратегија и избор техника писања из сродних дисциплина према узрасту и интересовању ученика. Обучени су за примену процесно-жанровског приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљени су да планирају и реализују диференцирану и индивидуализовану наставу ПИ. Примењују ефективне мотивационе стратегије и решавају појединачне проблемске ситуације из праксе коришћењем различитих врста оцењивања у складу са узрасним, развојним и личним карактеристикама савременог ученика. Објективније вреднују саставе ученика, у складу са јасно дефинисаним критеријумима. Обучени су да у циљу развијања ПИ и комуникацијских вештина ученика повезују градиво из различитих области истог или више предмета.

Теме:
1. Настава писменог изражавања – законски прописи, методичке препоруке и практичне потребе ученика
2. До ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања стратегијама и техникама из сродних дисциплина
3. Процесно-жанровски приступ поучавању и учењу писменог изражавања
4. Диференцијација и индивидуализација у реализацији часова припреме и исправке писменог задатка
5. Вредновање и оцењивање писменог задатка
6. Корелација наставе писменог изражавања са наставом језика и књижевности

Циљна група:
наставник разредне наставе;
наставник предметне наставе – основна школа;
наставник предметне наставе – гимназија;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;
наставник у школи за образовање одраслих;
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

понедељак, 12. јун 2023.

ЗНАЊЕМ ЗА БОЉЕ СУТРА - свечани скуп најуспешнијих такмичара и наставника


Поводом завршетка такмичарског циклуса школске 2022/2023. године Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ организоваће у суботу, 17. јуна 2023. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево традиционални свечани скуп на којем ће наградити дипломама и књигама ученике основних и средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на окружном нивоу такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и на окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе. Такође, на скупу ће бити похваљени наставници који су ученике вредно припремали за такмичења учећи их да воле књижевност и да негују српски језик, правопис и језичку културу, а чланови Друштва биће награђени и пригодним књигама.

Скупом најуспешнијих ученика и наставника Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, као струковно удружење наставника Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, жели и ове године да афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика и књижевности и да јавно, по девети пут, похвали знање, рад, залагање и ентузијазам које су ученици и наставници Подунавског округа исказали на такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије у овогодишњем такмичарском циклусу.

Добро дошли на скуп верних чувара српског језика и књижевности! Да заједно јавности пренесемо важну поруку - да лучоноше знања осветљавају мрак данашњице показујући пут до бољег друштва!


среда, 31. мај 2023.

32. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе - постигнућа ученика основних и средњих школа Подунавског округа, резултати такмичења и тестови

У Тршићу је 27. и 28. маја одржано 32. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе. Подунавски округ је представљало 20 ученика (10 ученика основних школа и 10 ученика средњих школа) који су нас и првог и другог такмичарског дана обрадовали освојивши укупно 8 награда (1 награда за основце и чак 7 награда за средњошколце). 

Упућујемо искрене честитке награђеним ученицама: 

 АНА СТЕВАНОВИЋ, ученица 8. разреда ОШ ,,Иво Лола Рибар“, Скобаљ (наставник: Јелена Милојевић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

 ЈАНА МАРИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Светлана Нешић) – ПРВО МЕСТО;

ЛАРА СТАНИМИРОВИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Татјана Лазаревић Милошевић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

САНДРА БАСАРИЋ, ученица 2. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Марија Поповић) – ПРВО МЕСТО;

АНА ПАНТОВИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Драгана Миленковић) – ДРУГО МЕСТО;

МАРТА ЖИВИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Драгана Миленковић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

ЈЕЛЕНА ЗДРАВКОВИЋ, ученица 2. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Марија Поповић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

МЕЛАНИЈА КРСТИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Ивица Бојичић) – ТРЕЋЕ МЕСТО.

Велике похвале заслужују и наши остали учесници који су у државном надметању у познавању српског језика и језичке културе представљали своје градове Смедерево, Смедеревску Паланку и Велику Плану: 

– Милица Вељковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Бранко Радичевић", Смедерево (наставник: Бојана Лутовац) – 17 бодова; 

– Милица Симић, ученица 8. разреда ОШ ,,Бранислав Нушић", Смедерево (наставник: Биљана Младеновић) – 17 бодова; 

– Калина Илић, ученица 8. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Зорка Радовић) – 16 бодова; 

– Лара Златковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Иво Андрић", Радинац (наставник: Миљана Кравић) - 15 бодова; 

– Никола Војиновић, ученик 8. разреда ОШ ,,Вук Караџић", Липе (наставник: Јелена Вучковић) – 15 бодова; 

– Милица Степић, ученица 7. разреда ОШ ,,Академик Радомир Лукић", Милошевац (наставник: Јелена Мићовић Даниловић) – 15 бодова; 

– Миа Јовановић, ученица 7. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) – 13 бодова; 

– Нина Бијелић, ученица 8. разреда ОШ ,,Доситеј Обрадовић", Смедерево (наставник: Јелена Иванишевић) – 12 бодова; 

– Огњен Милановић, ученик 7. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) – 10 бодова; 

– Ива Миловановић, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Ивица Бојичић) – 17 бодова;

– Милан Паприкић, ученик 4. разреда Гимназије, Велика Плана (професор: Весна Стојковић) – 15 бодова;

– Софија Лачковић, ученица 4. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Снежана Милутиновић) – 12 бодова.

Поносни смо на наше ученике који својим радом и залагањем доказују огромну љубав према српском језику!   Сви они су драгуљи својих школа, градова, округа, целе Србије!


ТРШИЋ 2023 - ФОТОГРАФИЈЕ НАГРАЂЕНИХ И УЧЕСНИКА

Резултати 32. Републичког такмичења из српског језика и језичке културе:

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - СЕДМИ РАЗРЕД

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - ОСМИ РАЗРЕД

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Тестови и решења са Републичког такмичења из српског језика и језичке културе:

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - СЕДМИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ОСМИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ПРВИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ДРУГИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023- ТРЕЋИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


понедељак, 1. мај 2023.

10. Републичко такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада" - постигнућа ученика Подунавског округа, резултати такмичења и тестови

 У Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима 29. и 30. априла одржано је 10. Републичко такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада". Подунавски округ је представљало 18 ученика (9 ученика основних школа и 9 ученика средњих школа) који су нас и првог и другог такмичарског дана обрадовали освојеним наградама (3 награде за основце, 4 награде за средњошколце). 

Упућујемо искрене честитке награђеним ученицама: 

🥈ЛАРА ЗЛАТКОВИЋ, ученица осмог разреда ОШ ,,Иво Андрић", Радинац (наставник: Миљана Кравић) - ДРУГО МЕСТО; 

🥉ЕМИЛИЈА КОЛАРЕВИЋ, ученица осмог разреда ОШ ,,Никола Тесла", Голобок (наставник: Сања Јовановић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉МИА ЈОВАНОВИЋ, ученица седмог разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉ДУЊА СПАСИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Светлана Нешић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉АЛЕКСА СПАСИЋ, ученик 3. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Светлана Нешић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉НЕВЕНА МАРИЋ, ученица 4. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Александра Милошевић Јовановић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉 МИЛЕНА МАТОРКИЋ, ученица 4. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Бојана Ђорђевић) - ТРЕЋЕ МЕСТО. 

Велике похвале заслужују и наши остали учесници који су у државном надметању у познавању књижевности представљали своје градове Смедерево, Смедеревску Паланку и Велику Плану: 

- Александар Милосављевић, ученик 7. разреда ОШ ,,Карађорђе", Велика Плана (наставник: Ивана Стојановић Николић) - 17 бодова; 

- Милица Вићентијевић, ученица 7. разреда ОШ ,,Вук Караџић", Смедеревска Паланка (наставник: Нада Вулићевић) - 16 бодова; 

- Лена Радосављевић, ученица 7. разреда ОШ ,,Вук Караџић", Крњево (наставник: Милена Кањевац) - 13 бодова; 

- Дуња Столић, ученица 8. разреда ОШ ,,Свети Сава", Смедерево (наставник: Валентина Нешковић) - 17 бодова; 

- Лена Ненадовић, ученица 8. разреда ОШ ,,Ђорђе Јовановић", Селевац (ментор: Татјана Врачар) - 15 бодова; 

- Катарина Живковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Радица Ранковић", Лозовик (ментор: Виолета Јаковљевић) - 13 бодова; 

- Сара Пауновић, ученица 1. разреда ЕУШ ,,Вук Караџић", Велика Плана (професор: Николета Николић) - 16 бодова; 

- Ђорђе Марић, ученик 2. разреда Гимназије, Велика Плана (професор: Весна Стојковић) - 16 бодова; 

- Адриана Радовановић, ученица 3. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Олгица Лазић) - 15 бодова; 

- Марија Илић, ученица 3. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Ивана Лукић) - 16 бодова; 

- Јована Чворо, ученица 3. разреда ЕУШ ,,Вук Караџић", Велика Плана (професор: Николета Николић) - 14 бодова. 

Сви они су наш понос и радост, драгуљи својих школа, градова, округа, целе Србије!

ФОТОГРАФИЈЕ УЧЕСНИКА И НАГРАЂЕНИХ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА

Резултати републичког нивоа такмичења из књижевности ,,Књижевна олимпијада":

КО 2023 - резултати Републичког такмичења - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

КО 2023 - резултати Републичког такмичења - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Тестови и решења са Републичког такмичења из књижевности:

КО 2023, републички ниво - основне школе

КО 2023, републички ниво - средње школе


четвртак, 27. април 2023.

Републичко такмичење ,,Књижевна олимпијада" (спискови учесника, распоред по учионицама, сатница такмичења)

Овде можете погледати све релевантне информације о Републичком такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада које ће се одржати 29. и 30. маја 2023. године у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима.

Подсетимо, након ревизије пристиглих тестова Управа Друштва је одлучила да спусти праг пролазности са окружног на републички ниво такмичења:

- у седмом разреду на 17 бодова;

- у другом разреду на 17 бодова;

- у четвртом разреду на 16 бодова.


Списак пласираних ученика основних школа можете преузети овде

Списак пласираних ученика средњих школа можете преузети овде

Распоред ученика по учионицама можете ореузети овде


Програм Републичког такмичења ,,Књижевна олимпијада" (29. и 30. 5. 2023)


Распоред ученика основних и средњих школа Подунавског округа по учионицама Карловачке гимназије приказан је на датим фотографијама:субота, 1. април 2023.

Резултати Окружног такмичења из српског језика и језичке културе - средње школе (Подунавски округ)

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења ученика средњих школа Подунавског округа из српског језика и језичке културе, одржаног 1. 4. 2023. године.

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ПОДУНАВСКИ ОКРУГ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ)

Похваљујемо све учеснике, честитамо награђенима, а ученицима који су остварили пласман на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе желимо много успеха 28. маја у Тршићу.

Захваљујемо се свим колегиницама и колегама који су вредно радили као чланови комисија на такмичењу. Захвалност упућујемо и Економско-трговинској школи у Смедереву за изузетну организацију такмичења.


Резултати Окружног такмичења из српског језика и језичке културе - основне школе (Подунавски округ)

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења ученика основних школа Подунавског округа из српског језика и језичке културе, одржаног 1. 4. 2023. године.

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ПОДУНАВСКИ ОКРУГ - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ)

Похваљујемо све учеснике, честитамо награђенима, а ученицима седмог и осмог разреда који су остварили пласман на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе желимо много успеха 27. маја у Тршићу.

Захваљујемо се свим колегиницама и колегама који су вредно радили као чланови комисија на такмичењу. Посебну захвалност упућујемо ОШ ,,Димитрије Давидовић" у Смедереву за изузетно гостопримство и перфектну организацију такмичења.


Окружно такмичење из српског језика и језичке културе - средње школе (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове са Окружног такмичења ученика средњих школа из српског језика и језичке културе (школска 2022/2023. година).

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ПРВИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ДРУГИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ТРЕЋИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)


Окружно такмичење из српског језика и језичке културе - основне школе (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове са Окружног такмичења ученика основних школа из српског језика и језичке културе (школска 2022/2023. година).

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ПЕТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ШЕСТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - СЕДМИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ОСМИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)


петак, 31. март 2023.

Језички лавиринт у Смедеревској Паланци

 „Српски језик је поезија, само птице певају лепше!“

Дивно дружење, сјајна забава, надметање у познавању српског језика и језичке културе, неговање сарадништва и пријатељства – тако би се укратко могао описати четвртак, 30. март, дан испуњен креативношћу и лепотом, у којем је поводом манифестације „Март, месец српског језика“ у дворишту ОШ „Вук Караџић“ у Смедеревској Паланци организован „Језички лавиринт“ – екипно надметање ученика паланачких основних школа у познавању српског језика и књижевности. 

У такмичењу на отвореном, које је иницирала и осмислила наставница Нада Вулићевић са другим чланицама нашег струковног удружења, учествовало је шест екипа градских и сеоских школа: ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Херој Радмила Шишковић“, ОШ „Херој Иван Мукер“, ОШ „Олга Милошевић“, ОШ „Никола Тесла“ (Голобок) и ОШ „Брана Јевтић“ (Кусадак). 

Свака четворочлана екипа, састављена од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда, представљала је по једног писца српске књижевности, а препреке у лавиринту су савладаване у односу на то који школски тим покаже веће знање и да тачне одговоре. 

Лепо време, пријатан амбијент и пријатељска атмосфера допринели су да први организовани „Језички лавиринт“ буде успешно реализован. Иако је званично победник квиза екипа основаца ОШ „Херој Иван Мукер“ (наставнице: Данијела Илић Петковић и Марија Трифуновић), са правом можемо рећи да су сви учесници победници, јер су исказали велику мотивисаност и љубав према српском језику. 

БРАВО за дивне ученике и креативне ентузијасте, наставнике српског језика и књижевности у Смедеревској Паланци! Желимо им да ова изузетно лепо осмишљена активност постане традиционална и да наредних година окупља још више ученика који ће славити српски језик!


ЈЕЗИЧКИ ЛАВИРИНТ - ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВАЦА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ, 30. 3. 2023 (ФОТОГРАФИЈЕ)

четвртак, 30. март 2023.

Смедеревске гимназијалке на трибини ,,Одомаћени гости"

 

Поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика" у среду, 29. марта у свечаној сали Гимназије у Смедереву одржана је занимљива трибина ,,Одомаћени гости" на којој су, попут искусних предавача, вешто и лако, матуранткиње Гимназије Милица Петровић, Хелена Врањешевић, Јелена Лазаревић, Маријана Стојковић, Ана Миркаило, Анастасија Давидовић и Теодора Утвић представиле публици своја истраживања о позајмљеницама у српском језику пореклом из енглеског, чешког, грчког, руског и турског језика. 


Говорећи о истраживачком делу својих радова, које су креирале уз корисне сугестије ментора, професорке Маријане Николић, ученице Гимназије су сажето презентовале ,,историјат“ позајмљеница објашњавајући када и зашто су почеле да се јављају у већем броју у српском језику да би потом скренуле пажњу на употребу и положај позајмљеница данас у савременом српском језику. 

Темељна вишемесечна истраживања смедеревских гимназијалки базирана су на хипотези да за неке речи нема у српском језику одговарајуће замене док су друге речи „сувишне“ јер смо можда заборавили домаћу реч преузевши туђицу.

Креативни део ученичких радова састојао се у писању прича у којима су доминирале речи из одабраног страног језика које су се одомаћиле у српском језику.


ТРИБИНА ,,ОДОМАЋЕНИ ГОСТИ" - ФОТОГРАФИЈЕ (ГИМНАЗИЈА, СМЕДЕРЕВО, 29. 3. 2023)
уторак, 28. март 2023.

Креативне столице српског језика

У уторак, 28. марта у Смедереву је одржана радионица ,,Креативне столице српског језика" чији је аутор и реализатор Вања Стојковић, наставник Српског језика и књижевности. На радионици су учествовали ученици предметне наставе ОШ „Јован Јовановић Змај“ и ОШ „Свети Сава“ у Смедереву. 

Осликавањем старих, похабаних столичица ликом Вука Караџића и мотивима који асоцирају на српски језик, књиге и читање направљена је корелација између више предмета и поспешене су међупредметне компетенције (комуникација, сарадња, компетенција за учење, естетичка компетенција). 
Ученици су на радионици, која је обогаћена дискусијом о значају очувања српског језика, имали прилику да уоче естетичке елементе у различитим контекстима као што су уметничко стваралаштво, национална и културна баштина, језичка култура.

Дружећи се и делећи своја уметничка искуства, на најлепши начин су изразили своје ликовне таленте, показали креативност, маштовитост и љубав према језику и књизи. 

Двема смедеревским школама остаће предивна успомена осликана срцима ове дивне деце. 
Погледајте продукте радионице и уживајте у њиховој чудесној лепоти!

КРЕАТИВНЕ СТОЛИЦЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (РАДИОНИЦА,, СМЕДЕРЕВО, 28. 3. 2023) - ФОТОГРАФИЈЕ

Рaдиoницa „Кaд помешаш бабе и жабе, прогуташ удицу и паднеш с крушке. Зaштo сe кaжe - фрaзeoлoгизми у српскoм jeзику"

Упознавање ученика са богатством фразеолошког корпуса српског језика, откривање везе између фразеологије и националне културе и буђење интересовања за фразеологију српског књижевног језика у којој су прикупљене, наталожене и сачуване у колективном памћењу културне чињенице од значаја за укупност материјалне и духовне културе српског народа биле су теме лингвистичке радионице „Кaд помешаш бабе и жабе, прогуташ удицу и паднеш са крушке. Зaштo сe кaжe – фрaзeoлoгизми у српскoм jeзику“ одржане у понедељак, 27. марта у Регионалном центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика“.

Захваљујући ауторкама радионице мср Миљани Кравић и мср Ани Хранисављевић, професорима Српског језика и књижевности, ученици седмог и осмог разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, „Др Јован Цвијић“, ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву успели су да закораче у чудесни свет науке у језику и обогате своја знања спознајући начине на које се у српском језику одражава фразеолошка слика света. 

Након кратког упознавања са одликама и структуром фразеологизама на делу је било учење кроз игру – у првој радионици ученици су имали задатак да споје дате фразеологизме са њиховим конкретним значењем, други задатак је био да семантички објасне одређене фразеологизме, а у трећем задатку требало је да дате примере фразеологизама ставе у контекст савременог језичког (разговорног) дискурса осмишљавајући реченице или веће текстуалне целине.

Поред ученика који заслужују велике похвале за исказано залагање и мотивисаност, за успех ове занимљиве радионице заслужне су и наставнице Људмила Вуковић, Вања Ђурић и Марија Огаревић које су имале улогу помагача ауторкама радионице.

Тимски рад и одлична атмосфера обележили су ово сјајно дружење радозналих основаца, малих истраживача, а утисци су били тако позитивни да је већ договорено мартовско окупљање наредне године.
РАДИОНИЦА О ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА - ФОТОГРАФИЈЕ (27. 3. 2023)


понедељак, 27. март 2023.

Квиз ,,Језикопротрес“ у Паланачкој гимназији

Подстицајна атмосфера, тимски рад и дружење ученика средњих школа Смедеревске Паланке и професора обележили су у понедељак, 27. марта надметање у познавању српског језика и језичке културе у квизу ,,Језикопротрес“, организованом у Паланачкој гимназији поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика“.

Решавајући задатке направљене у ,,Кахут“ апликацији, у квизу су најпре своје знање из области граматике проверили тимови трију паланачких средњих школа – Паланачке гимназије, Машинско-електротехничке школе „Гоша“ и Средње школе „Жикица Дамњановић“. Сваки тим имао је заступљене све старосне групе средњошколаца (од првог до трећег/четвртог разреда). 

Потом је надметање поновљено још једном – такмичило се шест тимова професора Паланачке гимназије уз здушно бодрење и подршку ученика.

Иако су сви учесници по мотивисаности и добром расположењу тог дана били победници, најбољи међу њима награђени су дипломама и симболичним наградама које је обезбедио домаћин, Паланачка гимназија.


Циљ овог занимљивог квиза, који је осмислио Актив професора Српског језика и књижевности Паланачке гимназије, био је јачање сарадње између ученика и наставника, продубљивање свести о вредности и важности неговања језика и језичке културе, као и подсећање да је свако од нас као појединац важна карика у очувању нашег језика и писма.Са великим задовољством можемо закључити да је циљ потпуно остварен! КВИЗ ,,ЈЕЗИКОПРОТРЕС", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, 27. 3. 2023 (ФОТОГРАФИЈЕ)
петак, 24. март 2023.

Предавање о пословној кореспонденцији и вештинама пословне комуникације

Поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика“ у четвртак, 23. марта у свечаној сали Гимназије у Смедереву одржано је предавање „О пословној кореспонденцији и вештинама пословне комуникације“.

Гост Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Гимназије у Смедереву био је Владимир Милојевић, професор Српског језика и књижевности у XIV београдској гимназији, који је кроз одлично обликовано предавање, засновано на многобројним примерима, представио одлике ваљаног стила пословне кореспонденције и типичне грешке у пословном дописивању. 

Професор Милојевић је предочио пословни електронски бонтон, представио примере добре праксе у писаној комуникацији и подсетио на правила писања пословног писма (имејла). Такође, указао је на основна својства исправног говора и вредности говора у пословној комуникацији (интонација, акценат, темпо, гестови, мимика), као и на важност правилности и јасноће у добром пословном преговарању да би на крају презентовао правила дискусије на састанцима и конференцијама, начине вођења пословног телефонског разговора и начине осмишљавања презентација.

Свакоме од нас пре или касније вештине пословне комуникације буду преко потребне и зато је важно исправно их развијати. Фунционално примењиво предавање обогаћено интерактивним учешћем публике и казивање професора Милојевића употпуњено пријатном непосредношћу и вештинама искусног предавача испунили су очекивања бројних смедеревских средњошколаца и других посетилаца које је ова занимљива и корисна тема привукла.ПРЕДАВАЊЕ О ПОСЛОВНОЈ КОРЕСПОНДЕНЦИЈИ (23. МАРТ 2024, ГИМНАЗИЈА, СМЕДЕРЕВО) - ФОТОГРАФИЈЕ

субота, 18. март 2023.

Одржано занимљиво предавање о оријентализмима у смедеревској Гимназији

Поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика“ у петак, 17. марта гост Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Гимназије у Смедереву била је проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду. 
Ученици средњих школа, наставници српског језика и књижевности и друга публика имали су прилику да обогате своје знање о оријентализмима у српском језику у прошлости и данас уживајући у занимљивом и инспиративном предавању уважене професорке.

Многобројним примерима у уводном делу предавања проф. др Рајна Драгићевић подробније је појаснила термине турцизам, османизам, арабизам, фарсизам и оријентализам наводећи да је турски био службени језик и језик администрације, арапски језик науке, а персијски језик књижевности.

Систематичан приступ теми, као посебни квалитет сваког предавања проф. др Рајне Драгићевић, био је уочљив и у овом предавању – најпре је упознала слушаоце ближе са предосманским оријентализмима (пре 15. века), потом са предвуковским оријентализмима (од 15. до 18. века) и оријентализмима у Вуково време (19. века) да би на крају представила оријентализме у савременом српском језику (20. и 21. век). Посебан осврт је у предавању направљен на српску књижевну (српскословенску) лексику и српску народну лексику у време надирања турцизама. 

Професорка Драгићевић је упознала слушаоце детаљније са оријентализмима који означавају људске особине, емоције и друштвене односе износећи запажања да су се турским лексемама од свих пожељних особина најчешће именовале окретност, вештина, спретност, способност, што значи да се ова особина изузетно ценила. Целокупна речничка грађа садржи много турцизама који се односе на срећу, љубавни занос, севдах, а има доста и лексема које се односе на судбину, неминовност, задати след животних дешавања, што вероватно говори и о турском и, генерално, источњачком менталитету и склоности ка промишљању смисла човековог битисања. Такође, много је примера који именују непожељне људске особине и недостатке, лењост, неуредност и необуздану нарав.

Након што су појашњени примери који илуструју лексичку конкуренцију у предавању су презентована занимљива лингвокултуролошка истраживања која обухватају турцизме у савременом српском језику (тематске групе турцизама који се односе на занате и занатлије, боје и посуђе). 

У завршном делу предавања проф. др Рајна Драгићевић је закључила да говорници српског (српскохрватског) језика имају изузетно благ став према турцизмима. Упркос позајмљеницама, основни лексички фонд српског језика остао је нетакнут. Већина оријентализама у српском језику има дијалекатско порекло, српски језик их је примао путем непосредних контаката говорника, а не путем књижевности и других писаних извора, што доводи до закључка да су говорници српског језика примили само ону лексику која им је била неопходна за свакодневну комуникацију, као и за реалије које су са Турцима дошле на српске територије. Губљење и потискивање оријентализама је очекивано – савремени српски језик бележи око 2000 турцизама који спадају у одомаћену лексику.


ПРЕДАВАЊЕ О ОРИЈЕНТАЛИЗМИМА - ФОТОГРАФИЈЕ (СМЕДЕРЕВО, 17. 3. 2023)

субота, 11. март 2023.

Окружно такмичење ,,Књижевна олимпијада" - СШ (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове и решења са Окружног такмичења ученика средњих школа из књижевности Књижевна олимпијада (школска 2022/2023. година).

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ПРВИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ДРУГИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ТРЕЋИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

Допуна решења: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/03/11/dopuna-kljuca-za-okruzni-nivo-takmicenja-knjizevna-olimpijada-za-ss/

Резултати Окружног такмичења ,,Књижевна олимпијада" - средње школе

Овде можете преузети коначне резултате Окружног такмичења ученика средњих школа из књижевности Књижевна олимпијада одржаног 11. 3. 2023. године.

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (ПОДУНАВСКИ ОКРУГ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ)

Подсећамо да коначан списак учесника Републичког такмичења објављује Друштво за српски језик и књижевност Србије након урађене ревизије ученичких тестова.

Похваљујемо све учеснике, честитамо награђенима, а ученицима који су остварили пласман на Републичко такмичење из књижевности желимо много успеха 30. априла у Сремским Карловцима.

Захваљујемо се свим колегиницама и колегама који су вредно радили као чланови комисија на такмичењу. Посебну захвалност упућујемо Техничкој школи у Смедереву за изузетно гостопримство и перфектну организацију такмичења.

уторак, 7. март 2023.

Најава предавања проф. др Рајне Драгићевић у СмедеревуУ оквиру обележавања манифестације Март, месец српског језика гост Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Гимназије у Смедереву биће проф. др Рајна Драгићевић, српски лексиколог и лексикограф, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филошког факултета у Београду.

Предавање проф. др Рајне Драгићевић биће посвећено позајмљеницама које у последњих педесетак година у великом броју застаревају прелазећи постепено из активног у пасивни лексички фонд.

Биће представљена новија интересантна истраживања турцизама, осветљене поједине семантичке и творбене карактеристике оријентализама и анализе њихове фреквентности у савременом српском језику.

Циљ предавања је да се првенствено код ученика средњих школа, али и код шире публике прошири знање о лексици српског језика и пробуди интересовање за проучавање ове изузетно занимљиве области.

***

КРАТКА РАДНА БИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР РАЈНЕ ДРАГИЋЕВИЋ

Др Рајна Драгићевић је српски лексиколог и лексикограф, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду. Предаје Савремени српски језик, Лексикологију, Увод у лексикографију, Практичну лексикографију и Лингвокултурологију, на докторским студијама Лексику српског језика. Поред ових области, творба речи у српском и другим словенским језицима је предмет њених научних истраживања.

Аутор је седам монографија, коаутор четири речника, уредник једанаест колективних монографија и зборника радова, аутор неколико уџбеника из граматике српског језика за основну школу и аутор више од 300 научних и стручних радова и приказа.

Проф. др Рајна Драгићевић је председник Савеза славистичких друштава Србије. Један је од аутора четвртог издања Нормативне граматике српског језика, на којем је радила са академицима Предрагом Пипером и Иваном Клајном. Руководи пројектима израде вишетомног речника савременог српског језика Матице српске и терминолошких речника Матице српске који се тичу народних назива за птице, водоземце и гмизавце. Члан је тима који ради на Правопису српског језика, као и многобројних комисија у научним организацијама. 

Учествовала је на многим значајним националним и међународним научним конференцијама, а својим високим научним и истраживачким компетенцијама доприноси реализацији значајних лингвистичких пројеката. 

Главни је уредник научног часописа Јужнословенски филолог и члан уређивачког одбора више значајних српских и страних лингвистичких часописа: Наш језик, Српски језик, Књижевност и језик, Славистика, Анали Филолошког факултета, Језик данас, Прилози настави српског језика и књижевности из Бања Луке.

Поред тога, члан је Уређивачког одбора зборника Славянская историческая лексикология и лексикография Института лингвистических исследований РАН (Институт за лингвистичка истраживања Руске академије наука, Санкт Петербург), члан Уређивачког одбора часописа Лексикографiчний бюлетень Iнститута украïнськоï мови (Институт за украјински језик Националне академије наука Украјине, Кијев) и члан Уређивачког одбора часописа Прилози на Одделението за лингвистика и литературна наука, Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ).

Проф. др Рајна Драгићевић сарађује са многим славистичким катедрама на страним универзитетима, а као гостујући професор одржала је предавања по позиву на универзитетима у Новом Саду, Нишу, Грацу, Берлину, Брну, Марибору, Вроцлаву, Катовицама, Прагу, Скопљу, Варшави, Бечу. На Хумболтовом Универзитету у Берлину учествовала је на пројекту German-Serbian lexicon of associations (Deutsch-Serbisches Assoziationswörterbuch), чији су организатори Institut für Slawistik Humboldt-Universität zu Berlin и German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Два пута је награђивана наградом Павле Ивић – за књигу Лексикологија српског језика и (са групом аутора) за Речник српскога језика. Године 2005. са групом аутора награђена је наградом Стојан Новаковић за уџбенички комплет за српски језик за 4. разред основне школе. Награђена је и Доситејевом повељом Педагошког покрета Србије (2014), Захвалницом Студентске конференције универзитета Србије (2014), Захвалницом Вукове задужбине за допринос остваривању програма Вукове задужбине (2018).