среда, 17. септембар 2014.

Мултимедијални конкурс "Нушић је и данас жив"

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије 
за Подунавски округ

поводом 
обележавања 150 година од рођења Бранислава Нушића
расписује мултимедијални конкурс 
  Н у ш и ћ  ј е  

и  д а н а с  ж и в
                             Пропозиције конкурса:

1. Конкурс обухвата ученике седмог и осмог разреда основних школа и ученике средњих школа Подунавског округа.

2. Ученички радови треба да буду у облику презентација или кратких филмова.

3. Циљ конкурса је да ученици практично покажу корелацију између књижевности и информатике, односно између познавања особености Нушићевог стваралаштва и информатичког знања.

4. Ученици треба да презентацијама и филмовима прикажу свој доживљај Нушићевог стваралаштва, његових ликова и хумора.

5. Примају се аматерски филмови трајања до 20 минута.

6. Презентације морају бити рађене у програму PowerPoint (могу да садрже илустрације, фотографије, видео фајлове и др.).

7. Филмови могу бити играни, документарни, експериментални или анимирани.

8. Филмови могу бити снимљени видео камером, дигиталним фотоапаратом или мобилним телефоном.

9. Филмови морају да имају шпицу (јасно назначен почетак и крај филма, са наведеним аутором, називом филма). Први слајд презентације треба да садржи такође назив презентације и податке о аутору.

10. Филмови и презентације не смеју бити направљени пре 2014. године.

11. Неће се прихватити филмови и презентације који подстичу насиље, вулгарност и слично.

12. Филмови и презентације морају бити направљени у складу са Законом о ауторском и сродним правима (извори из којих се преузимају садржаји морају бити назначени на последњем слајду презентације или у завршном делу филма).

13. Примљени филмови и презентације се не враћају. 

14. Филмови и презентације се примају на следећим носачима записа: ДВД и ЦД.

15. Уз сваки пријављени филм и презентацију обавезно доставити следеће податке: име и презиме аутора, школа и разред, адреса, телефон, и-мејл адреса, име и презиме наставника. Филмови без ових информација неће бити прихваћени.

16. Приликом оцењивања радова стручни жири, који чине професори српског језика и информатичари, вредноваће квалитет садржаја и визуелних решења. 

17. Најбољи филмови и презентације биће награђени и приказани на обележавању значајног јубилеја српске књижевности - 150 година од рођења Бранислава Нушића.

18. Рок за слање радова: 20. септембар – 15. октобар 2014. године.

19. Радове слати на неку од следећих адреса: 

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ
Краља Петра I 18/7 
11300 Смедерево 

Народна библиотека Смедерево
Карађорђева 5        
11300 Смедерево

20. Радове треба послати препоручено. Носаче записа (ДВД и ЦД) обавезно треба спаковати у одговарајуће кутије да не би дошло до оштећења приликом поштанског транспорта.                                                                                               Управа Подружнице 
                                                                                               Друштва за српски језик
                                                                                               и књижевност Србије
                                                                                               за Подунавски округ