четвртак, 3. новембар 2016.Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
3. децембар 2016. године, 10.00 часова


НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ И КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИХ ДОСТИГНУЋА
(Каталошки број: 710; компетенција: К1; приоритети: 1; 16 бодова)


Котизација

600,00 динара - за чланове Подружнице 
2.000,00 динара - за остале наставнике

Рачун Подружнице: 205-196797-39
Сврха уплате: котизација за семинар
Прималац: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Рок за уплату котизације: 17. новембар 2016.

Пријављивање за семинар: на имејл sjpodruznica@gmail.com најкасније до 17. новембра. 
У пријави треба навести следеће податке: име и презиме наставника, јмбг, школа и место.

ВАЖНА НАПОМЕНА

ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ ПРЕДНОСТ ИМАЈУ ЧЛАНОВИ ПОДРУЖНИЦЕ!
Молимо заинтересоване за семинар да испоштују рок за пријаву и уплату котизације (најкасније до 17. новембра). 
Филолошко-уметнички факултет мора да има тачне податке о броју учесника до наведеног датума како би се испоштовао законски рок за пријаву семинара Заводу (ЗУОВ).

ЈЕДИНО УПЛАТОМ КОТИЗАЦИЈЕ ГАРАНТУЈЕТЕ СВОЈЕ ПРИСУСТВО НА СЕМИНАРУ!


Управа Подружнице и РЦ Смедерево