четвртак, 11. мај 2017.

Програм 5. Републичког такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада)

5. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА,
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
Сремски Карловци, 13. мај и 14. мај 2017. годинеПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА (САТНИЦА) СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
13. и 14. мај 2017. године

8:30 – 9:45

Долазак учесника у Сремске Карловце
(НАПОМЕНА: Професори који су одређени за рад у комисијама за дежурство / прегледање / ревизију / дешифровање, пријављују се од 9:00 до 9:30 часова у зборници Карловачке гиманзије, где ће добити конкретна упутства о раду.)

9.00 – 9.30

Смештај издавача и њихових издања на клупе (припремљене штандове, њих 4) у холу гимназије

10:00 – 10:30

Свечано отварање такмичења

10:30 – 10:45

Улазак ученика у учионице(према списковима раније добијеним преко школских управа и подружница и датом распореду по учионицама)

11:00 – 12:30

Попуњавање теста
(НАПОМЕНА: У свакој учионици дежура по један наставник кога одабере Карловачка гимназија и по један наставник кога одреди Друштво за српски језик и књижевност Србије. Дежурни су обавезни да сачине записник о дежурству у свакој учионици.)

12:30 – 13:00

Дежурни предају тестове у зборници Гимназије Ужина за ученике и чланове комисија

13:00 – 15:30

(Условно) Наставници/пратиоци и ученици имају организован обилазак Сремских Карловаца: „Путевима српског језика и књижевности”. Подељени су у неколико група. Свака група је названа по једном од писаца: нпр. Мануил Козачински, Доситеј Обрадовић, Лукијан Мушицки, Јован Стерија Поповић, Сима Милутиновић Сарајлија, Вук Стефановић Караџић, Бранко Радичевић, Милош Црњански...

Наставници се распоређују као пратиоци сваке групе. Овај обилазак организује Карловачка гимназија.

13:00 – 16.30

Комисије прегледају тестове, припремају Билтен, дипломе и награде за награђене ученике и наставнике.

17:00

Саопштавање резултата Петогрепубличког такмичења изкњижевности Књижевна олимпијада, додела диплома и награда такмичарима и наставницима који су освојили 1, 2. и 3. место.

НАПОМЕНА:
У случају кише, проглашење победника биће у свечаној сали Гимназије, према следећем редоследу: 17.00 први разред; 17.15 трећи разред; 17.30 други и четврти разред.

САТНИЦА ВАЖИ ЗА ОБА ДАНА.


Сатницу такмичења можете преузети ОВДЕ