понедељак, 31. октобар 2022.

,,Превазилажење проблема у настави српског језика у различитим модулима" - обука од јавног интереса Друштва за српски језик и књижевност Србије у Смедереву

 


Друштво за српски језик и књижевност Србије, у сарадњи са својом подружницом, Друштвом за српски језик и књижевност за Подунавски округ и уз подршку Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организоваће 26. новембра 2022. године у Смедереву обуку Превазилажење проблема у настави српског језика у различитим модулима. Друштво за српски језик и књижевност Србије реализоваће ову обуку у Београду и у још четири града у Србији међу којима је и Смедерево.

Ово је програм од јавног интереса који посебним решењем одобрава министар просвете (бр. обуке: 5351; програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем број: 610-00-00644/6/2022-07).

Језичка култура и функционална писменост представљају приоритетне теме програма.

Предавачи на обуци: проф. др Зона Мркаљ, проф. др Александар Милановић, проф. др Милан Алексић, представници Друштва за српски језик и књижевност Србије и Ката Симић Мишић, саветник за развој испитних програма и припрему испитних инструмената Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.


Пријављивање за обуку

Учесници треба да се јаве свом стручном друштву на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО УТОРКА, 15. НОВЕМБРА.

У пријави треба навести следеће податке: 1. име и презиме наставника; 2. датум и место рођења наставника; 3. назив школе; 4. место установе.

УКОЛИКО ПРИЈАВА НЕ САДРЖИ СВЕ НАВЕДЕНЕ ПОДАТКЕ, СМАТРАЋЕ СЕ НЕПОТПУНОМ.

Информације о садржајима семинара и сатници биће накнадно прослеђене пријављеним наставницима.

ВАЖНА НАПОМЕНА: обука је акредитована за одређен број учесника – уколико број заинтересованих наставника буде већи од дозвољеног броја, приликом прављења коначног списка учесника гледаће се редослед пријава.