О нама


Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ је, након деценијске паузе, марта 2013. године обновила свој рад, са жељом да се успостави боља сарадња и комуникација између професора српског језика и књижевности у Подунавском округу, утиче на побољшање образовно-васпитног процеса и развијање љубави према језику и књижевности код ученика.

Циљеви и задаци Подружнице су:

истраживање и изучавање општих и посебних питања о српском језику и књижевности, као и наставе тог предмета у свим врстама школа у којима се предаје;
стручно и методичко усавршавање наставних кадрова у Подунавском округу;
подстицање на рад наставника и  њихов професионални развитак;
унапређивање образовно-васпитног процеса и неговање љубави према језику и књижевности код ученика основних и средњих школа у Подунавском округу;
популарисање резултата науке и наставе српског језика и књижевности у Подунавском округу;
упућивање чланова Подружнице на научну, стручну и методичку литературу из области језика и књижевности;
успостављање сарадње са Друштвом за српски језик и књижевност Србије, Школском управом Пожаревац, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Народном библиотеком Смедерево и њеним огранцима, као и са другим значајним институцијама и асоцијацијама у области науке, просвете и културе у циљу унапређивања језичке и књижевне културе.

Подружница своје циљеве и задатке остварује:

одржавањем састанака на којима се расправља о актуелним питањима и проблемима везаним за наставу српског језика и књижевности;
самосталним или у сарадњи са другим установама организовањем семинара, предавања, трибина, курсева или других облика едукације;
учешћем у изради различитих облика едукативних садржаја;
организовањем општинских и окружних такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења из књижевности, „Књижевне олимпијаде“, као и учешћем у организовању општинске и окружне рецитаторске смотре;
реализацијом различитих активности у области језика и књижевности, које подразумевају активно учешће ученика основних и средњих школа;
афирмацијом најбољих резултата у настави кроз адекватно награђивање ученика и наставника који остварују значајне резултате на такмичењима;
организовањем стручних екскурзија за чланове Подружнице.

Раду струковног удружења прикључило се у претходном периоду 117 наставника са територије Подунавског округа (Смедерево: 68 наставника, Смедеревска Паланка: 26 наставника, Велика Плана: 23 наставника). Месечном чланарином која се одбија од личног дохотка наставника обезбеђују се финансијска средства за реализацију свих активности Подружнице.


Према Статуту Друштва за српски језик и књижевност Србије руководство подружница, огранака Друштва, бира се на период од две године на скупштинама подружница, непосредним гласањем чланова.


У периоду од марта 2013. године, када је обновљен рад Подружнице Подунавског округа, до марта 2015. године руководство нашег струковног удружења чине следећи наставници:

Управни одбор

1. Миљана Кравић (ОШ „Светитељ Сава“ Друговац, Смедерево), председник подружнице;
2. Слађана Јелић (ОШ „Радомир Лазић“ Азања, Смедеревска Паланка), заменик председника подружнице;
3. Марија Живановић (ОШ „Вук Караџић“ Крњево, Велика Плана), секретар подружнице;
4. Људмила Вуковић (ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево), члан Управног одбора;
5. Милица Маричић (Машинско-електротехничка школа „Гоша“ Смедеревска Паланка), члан Управног одбора;
6. Витеза Дабижљевић (Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“ Велика Плана), члан Управног одбора. 

Надзорни одбор Подружнице

1. Марија Огаревић (ОШ „Доситеј Обрадовић“ Смедерево);
2. Нада Вулићевић (ОШ „Вук Караџић“ Смедеревска Паланка); 
3. Јелица Милићевић (Техничка школа „Никола Тесла“ Велика Плана).

Благајник

Татијана Јовановић (Економско-трговинска школа Смедерево) – у међувремену дала оставку

Комисија за стручно усавршавање наставника

1. Лидија Ивановић (Техничка школа Смедерево);
2. Милица Шуклетовић (ОШ „Лазар Станојевић“ Ратари, Смедеревска Паланка);
3. Синиша Павловић (Техничка школа „Никола Тесла“ Велика Плана).

Комисија за организовање и спровођење такмичења у основним школама

1. Сања Марковић (ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево);
2. Зорка Радовић (ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска Паланка);
3. Виолета Јаковљевић (ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик, Велика Плана).

Комисија за организовање и спровођење такмичења у средњим школама

1. Татјана Лазаревић Милошевић (Гимназија Смедерево);
2. Бојана Ђорђевић („Паланачка гимназија“ Смедеревска Паланка);
3. Јелена Бркић Златкова (Гимназија Велика Плана).

Комисија за организовање стручних екскурзија и посета

1. Нада Петровић (ОШ „Доситеј Обрадовић“ Враново, Смедерево);
2. Марина Михајловић (ОШ „Херој Радмила Шишковић“ Смедервска Паланка) – у међувремену се ишчланила из удружења;
3. Синиша Павловић (Техничка школа „Никола Тесла“ Велика Плана).

(Сви предложени делегати једногласно су изабрани на Изборној седници Подружнице, одржаној 9. марта 2013. године.)

Председник, заменик председника и секретар представљаће Подружницу Подунавског округа у Скупштини Друштва за српски језик и књижевност Србије.


На Изборној скупштини Подружнице Подунавског округа, одржаној 28. фебруара 2015. године, сви предложени кандидати су једногласно изабрани. У периоду од марта 2015. године до марта 2017. године руководство нашег струковног удружења чине следећи наставници:


Управни одбор

1. Миљана Кравић (ОШ „Светитељ Сава“ Друговац, Смедерево), председник подружнице;
2. Слађана Јелић (ОШ „Радомир Лазић“ Азања, Смедеревска Паланка), заменик председника подружнице;
3. Јелена Златкова (Гимназија, Велика Плана), секретар подружнице;
4. Татјана Лазаревић Милошевић (Гимназија, Смедерево), члан Управног одбора;
5. Милица Маричић (Машинско-електротехничка школа „Гоша“ Смедеревска Паланка), члан Управног одбора;
6. Марија Јагличић (ОШ "Вук Караџић“ Крњево), члан Управног одбора.


Надзорни одбор Подружнице

1. Оливера Ђерић (ТТПШ "Деспот Ђурађ", Смедерево);
2. Нада Вулићевић (ОШ „Вук Караџић“ Смедеревска Паланка);
3. Николета Николић (Економско-угоститељска школа "Вук Караџић", Велика Плана).


Комисија за организовање и спровођење такмичења у основним школама

1. Људмила Вуковић (ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево);
2. Светлана Стевановић (ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска Паланка);
3. Милена Кањевац (ОШ „Вук Караџић" Крњево/ Велика Плана).

Комисија за организовање и спровођење такмичења у средњим школама

1. Ивица Бојичић (Гимназија Смедерево);
2. Бојана Ђорђевић („Паланачка гимназија“ Смедеревска Паланка);
3. Весна Стојковић (Гимназија Велика Плана).

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГНа изборној и оснивачкој Скупштини, одржаној децембра 2017. године, донета је одлука о формирању Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ, које ће почивати на чврсто постављеним темељима претходног петогодишњег рада Подружнице. 
Управу новоформираног Друштва у наредном двогодишњем периоду чиниће: 1. Људмила Вуковић, председник (ОШ ,,Димитрије Давидовић" Смедерево)
2. Лидија Ивановић, заменик председника (Техничка школа Смедерево)
3. Јелена Златкова, потпредседник (Гимназија Велика Плана)
4. Светлана Стевановић, потпредседник (ОШ ,,Херој Иван Мукер" Смедеревска Паланка)
5. Милица Маричић, потпредседник (Машинско-електротехничка школа ,,Гоша" 

Смедеревска Паланка)
6. Олга Терзић, секретар (ОШ ,,Илија Милосављевић Коларац" Колари)
7. Нада Вулићевић, председник Надзорног одбора (ОШ ,,Вук Караџић" Смедеревска Паланка)
8. Мирјана Стојадиновић, члан Надзорног одбора (ОШ ,,Карађорђе" Велика Плана)
9. Јелена Вучковић, члан Надзорног одбора (Гимназија Смедерево)

Комисију за за организовање и спровођење такмичења у основним школама чине:

1. Ана Хранисављевић (ОШ ,,Светитељ Сава" Друговац)
2. Зорка Радовић (ОШ ,, Херој Иван Мукер" Смедеревска Паланка)
3. Горана Милосављевић (ОШ ,,Карађорђе" Велика Плана).

Комисију за за организовање и спровођење такмичења у средњим школама чине:

1. Татјана Лазаревић Милошевић (Гимназија Смедерево)
2. Бојана Ђорђевић (Паланачка гимназија)
3. Весна Стојковић (Гимназија Велика Плана).
УПРАВА ДРУШТВА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 
(Руководство Друштва изабрано на Скупштини 2. новембра 2019. године)

На Изборној скупштини Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ, одржаној 2. новембра 2019. године, сви предложени кандидати су једногласно изабрани. 
У периоду од новембра 2019. године до новембра 2021. године руководство нашег струковног удружења чине следећи наставници.Управа стручног друштва


1. Миљана Кравић, председник (ОШ ,,Иво Андрић", Радинац)
2. Људмила Вуковић, заменик председника (ОШ ,,Димитрије Давидовић", Смедерево)
3. Ана Хранисављевић, потпредседник (ОШ ,,Светитељ Сава", Друговац)
4. Светлана Стевановић, потпредседник (ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка)
5. Јелена Златкова, потпредседник (Гимназија, Велика Плана)
6. Олга Терзић, секретар (ОШ ,,Свети Сава", Смедерево)


Надзорни одбор


1. Нада Вулићевић, председник Надзорног одбора (ОШ ,,Вук Караџић", Смедеревска Паланка)
2. Ана Манић, члан Надзорног одбора (ОШ ,,Бранко Радичевић", Смедерево)
3. Милица Маричић, члан Надзорног одбора (МЕШ ,,Гоша", Смедеревска Паланка)


Комисија за за организовање и спровођење такмичења у основним школама:


1. Бојана Лутовац (ОШ ,,Бранко Радичевић", Смедерево)
2. Зорка Радовић (ОШ ,, Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка)
3. Неђо Рајчић (ОШ ,,Надежда Петровић", Велика Плана)


Комисија за за организовање и спровођење такмичења у средњим школама:

1. Татјана Лазаревић Милошевић (Гимназија, Смедерево)
2. Бојана Ђорђевић (Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка)
3. Весна Стојковић (Гимназија, Велика Плана).УПРАВА ДРУШТВА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 
(Руководство Друштва изабрано на Скупштини 17. априла 2022. године)

На Изборној скупштини Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ, одржаној 17. априла 2022. године, сви предложени кандидати су једногласно изабрани. 
У наредном двогодишњем периоду наше струковно удружење водиће:


Управа стручног друштва

1. Миљана Кравић, председник (ОШ ,,Иво Андрић", Радинац)
2. Људмила Вуковић, заменик председника (ОШ ,,Димитрије Давидовић", Смедерево)
3. Татјана Лазаревић Милошевић, потпредседник (Гимназија, Смедерево)
4. Нада Вулићевић, потпредседник (ОШ ,,Вук Караџић", Смедеревска Паланка)
5. Виолета Јаковљевић, потпредседник (ОШ ,,Радица Ранковић", Лозовик)
6. Олга Терзић, секретар (ОШ ,,Др Јован Цвијић", Смедерево)


Надзорни одбор

1. Бојана Лутовац, председник Надзорног одбора (ОШ ,,Бранко Радичевић", Смедерево)
2. Зорка Радовић, члан Надзорног одбора (ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка)
3. Мирјана Стојадиновић, члан Надзорног одбора (ОШ ,,Карађорђе", Велика Плана)


Комисија за за организовање и спровођење такмичења у основним школама:

1. Валентина Нешковић (ОШ ,,Свети Сава", Смедерево)
2. Светлана Стевановић (ОШ ,, Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка)
3. Неђо Рајчић (ОШ ,,Надежда Петровић", Велика Плана)


Комисија за за организовање и спровођење такмичења у средњим школама:

1. Александра Јовановић Милошевић (Гимназија, Смедерево)
2. Бојана Ђорђевић (Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка)
3. Весна Стојковић (Гимназија, Велика Плана).