Контакт

Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округАдреса: Горанска б. б.
               11300 Смедерево

Електронска пошта: drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com

Рачун Друштва: 205-358192-78