субота, 11. октобар 2014.

Допуна конкурса "Нушић је и данас жив"

Будући да је било дилема у вези са бројем ученика који могу правити презентације и филмове за конкурс "Нушић је и данас жив", наглашавамо да је допуштено да један рад уради појединац или група од два до пет ученика.

Рок за слање радова 20. октобар, а најбоље презентације и филмови биће приказани 1. новембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево, када Подружница буде обележавала 150 година од рођења Бранислава Нушића.
Радове треба послати на неку од следећих адреса:

Подружница Друштва за српски језик
и књижевност Србије
за Подунавски округ
Краља Петра I 18/7
11300 Смедерево

 Народна библиотека Смедерево
Карађорђева 5                                                        
11300 Смедерево

Такође, радове можете доставити и лично Народној библиотеци Смедерево или контактирајте са Миљаном Кравић. Радове треба послати препоручено. Носаче записа (ДВД и ЦД) обавезно треба спаковати у одговарајуће кутије да не би дошло до оштећења приликом поштанског транспорта.