среда, 27. јануар 2016.

Програм 57. Републичког зимског семинара

Програм 57. РЕПУБЛИЧКОГ ЗИМСКОГ СЕМИНАРА

Четвртак, 11. фебруар 2016.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

9.00–9.30        Пријављивање учесника и дељење семинарског материјала

9.30–10.00      Отварање Семинара
                Поздравна реч председника Друштва (проф. др Александар Милановић)
                Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Александра Вранеш)
                Поздравна реч представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

10.00–10.45    Борисав Станковић и модерна српска проза (проф. др Радивоје Микић)

10.45–11.30    Српски језик између великих и малих језика (академик Предраг Пипер)

11.30–12.15    О могућностима тумачења народне поезије (о песми, варијантама,
жанру) (проф. др Зоја Карановић)

12.15–13.15    Додела награда награђеним ученицима и наставницима: књижевност, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа

13.15–14.00    Коштана Борисава Станковића у извођењу Омладинског позоришта Техничке школе Смедерево

14.00–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА
16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

1. Форме учтивости у језику и у настави (др Бојана Милосављевић)
2. Српски дијалекти у новијим граматикама и настави (мср Сања Огњановић)
3. Грађење императива као наставни проблем (мср Данило Алексић)
4. Синонимија и антонимија у настави српскога језика (мср Весна Николић)
5. О неким могућностима употребе дигиталних фотографија јавних натписа са грешком у настави правописа (мср Саша Чорболоковић)
6. О казивању епске и лирске народне поезије (Ратомир Рале Дамјановић)
7. Анализа мисаоне песме у настави (М. Црњански Ламент над Београдом, В. Попа Очију твојих да није, И. В. Лалић Ветар) (доц. др Милан Алексић)
8. Поетички и онтолошки смисао „матерње мелодије” Момчила Настасијевића (др Душко Бабић)
9. Програми Музеја позоришне уметности Србије и настава књижевности (Ирина Кикић)
10. Стерија и Држић – избор по сродности (мр Лидија Неранџић Чанда)
11. Електронске платформе за учење у настави српског језика и књижевности (Марина Панић)
12. Методички приступ демонолошким предањима (са мотивом вампира) у настави српског језика и књижевности (мср Александра Бјелић; Драгана Цукић)

Петак, 12. фебруар 2016.

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

9.30–10.15      Синтакса и правопис (проф. др Љубомир Поповић)

10.15–11.00    Идеја ништавила у Стеријиној и Сарајлијиној поезији (Надгробије самом себи и Разврат) (проф. др Мило Ломпар)

11.15 –12.00   Лексика славеносрпског језика (доц. др Исидора Бјелаковић)

12.00–13.00    Стваралаштво Иве Андрића у светлу библијске мудрости и народних пословица (проф. др Оливера Радуловић)

13.15–14.00    Разговор са писцем – Владан Матијевић (разговор води проф. др Михајло Пантић)

14.00–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА
16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

17.15–18.30   ОКРУГЛИ СТО: Актуелна питања образовне реформе у Републици Србији

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

1. Кратка историја културе – од пергамента до твита (проф. др Славко Петаковић)
2. Интертекстуалност као мотивацијски поступак у анализи лирске песме (др Вукосава Живковић, мр Валентина Вукмировић Стефановић)
3. „Жена оженита”: наставно упоредно тумачење лика писарчића у Јазавцу пред судом и саборског говора Језик у законским текстовима у светлу Кочићеве борбе за очување српског језика (унутар предметна корелација: књижевност – језик – језичка култура) (мср Јелена Журић)
4. Улога и израда тестова знања из књижевности у средњој школи (мср Милан Шиповац)
5. Могућности проучавања хумора у настави књижевности у основној школи (др Душица Мињовић)
6. Иновативни тематско-мотивски приступ љубавној лирици српске модерне у настави књижевности средњих школа (Залазак сунца, Искрена песма, Можда спава) (мр Сузана Јовановић)
7. Почеци српскословенског језика (доц. др Виктор Савић)
8. Лексички модел за усвајање акцента речи у настави (мр Александра Антић)
9. Концепт добра и зла у фразеологизмима: применљивост у настави (мр Душица Добродолац)
10. Творбене морфеме грчког и латинског порекла у српском језику (медицинска терминологија) (мср Јелена Срдић)
11. Жаргон у настави (мср Владимир Вукомановић Растегорац)
12. Писмени задатак – употребљив у животу? (Формално писмо у настави језичке културе) (мср Тина Поштић)

Субота, 13. фебруар 2016.

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

9.30–10.15      Могућности које пружају анотирани језички корпуси у изучавању
различитих аспеката језика (академик Александар Костић)

10.15–11.00    Зашто је Бора Станковић писао драме? (проф. др Зорица Несторовић)

11.00–11.45    Путописи у настави књижевности (проф. др Слађана Јаћимовић)

11.45–12.30    Српски роман у 2015. години (проф. др Михајло Пантић)

12.30–13.15    Негујмо српски језик (проф. др Вељко Брборић и Владан Вукосављевић)

13.15–13.30    Промоција издања Друштва (проф. др Зона Мркаљ)

13.30–14.00    Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 57. РЗС

14.00               Годишња изборна скупштина Друштва


НАПОМЕНА:

Управа Друштва задржава право измене програма.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

57. РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР (ПРОГРАМ)

Котизација за Семинар је 4500,00 динара и мора се уплатити до 10. фебруара 2016. године на рачун Друштва: 205-23421-53.
Сваки учесник или његова школа дужан је да учешће на Семинару пријави Друштву због евиденције и припреме котизацијског пакета и потврде о учешћу на Семинару. Пријављивање се врши попуњавањем формулара који је у прилогу. Попуњени формулар слати на имејл drustvosj.seminari@fil.bg.ac.rs.
Наставници се могу пријављивати до 10. фебруара 2016. године.
Обавезно је Друштву доставити имејлом попуњен образац за пријављивање и датум уплате (због израде комплетне документације). Професори и наставници су дужни да на Семинар са собом понесу примерак уплатнице (или његову копију).

Образац за пријављивање на Семинар