уторак, 30. јануар 2018.

Програм 59. Републичког зимског семинара

Овде можете преузети програм 59. Републичког зимског семинара који ће се одржати 8, 9. и 10. фебруара 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду.


Подсећамо вас да котизација за Семинар износи 4.500,00 динара и мора се уплатити до 7. фебруара 2018. године на рачун Друштва: 205-23421-53. 
На дан почетка семинара је неопходно са собом понети доказ о уплати (примерак уплатнице или извод са рачуна).
Сваки учесник је дужан да учешће на Семинару пријави Друштву због евиденције и припреме котизацијског пакета и благовремене израде уверења о похађаном Семинару. Пријављивање се врши попуњавањем обрасца који је на сајту Друштва: http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/?page_id=4431
Наставници се могу пријављивати до 6. фебруара 2018. године.


ПРОГРАМ 59. РЕПУБЛИЧКОГ ЗИМСКОГ СЕМИНАРА

Четвртак, 8. фебруар 2018.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.00–09.30    Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала (котизацијски пакет)

09.30–10.00   Отварање Семинара

Поздравна реч председника Друштва (проф. др Зона Мркаљ)
Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Љиљана Марковић)
Поздравна реч представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

10.00–10.45   Српски књижевни језик од Вука до данас (проф. др Радоје Симић)

10.45–11.30    Црњански и Први светски рат(проф. др Мило Ломпар)

11.30–12.15   Неки резултати корпусне лингвистике у настави српског језика (проф. др Рајна Драгићевић)

12.15–13.00    Додела награда награђеним ученицима и наставницима: најбољисредњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа, најбоља методичка припрема

13.00–13.30    Промоција издања Друштва  (доц. др Ана Батас и доц. др Милан Алексић)

13.30–14.15   Културноуметнички програм

14.15–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена:    Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

1. Креативна драма у настави српскогјезика (Наташа Стојиљковић)
2. Откључавамо књижевна дела уз помоћ ИКТ-а (Марина Панић)
3. Наставне и ваннаставнеактивности у тумачењу књижевног стваралаштва Иве Андрића у основној и средњојшколи (др Вукосава Живковић и Валентина Вукмировић Стефановић)
4. Пропорције у настави српскогјезика и књижевности (СашаЧорболоковић и Биљана Никић)
5. Поезија у поетици Јована Дучића (др Мирјана Стакић Савковић)
6. Лингвокултурологија у настави српског језика и књижевности (мср Весна Николић)
7. Развијање стилских компетенција ученика, на примеру новинске вести (Ненад Крцић)
8. Називи животиња у настави лексикологије српског језика (Слободан Новокмет)
9. Прилагођавање наставе српског језика и књижевности ученицима са дислексијом и дисграфијом (Ивана Ковачевић)
10. Електронска платформа Едмодоу настави српског језика и књижевности – забавна школа (Силвана Новаковић)
11. Тумачење Сеоба у контексту Књиге Проповедника (др Оливера Радуловић)
12. Градивне именице у уџбеницима српског језика (мср Дина Томић Анић)
13. Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижевност (др Данијела Ковачевић Микић)

17.30 – 18.30  Песничко вече: „Квадрат песника” (Бошко Сувајџић, Драган Бошковић, Малиша Станојевић, Саша Јефтић) – разговор води Александра Секулић (слушаоница 33)

Петак, 9. фебруар 2018.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15    Стилистика у настави српског језика (проф. др Милош Ковачевић)

10.15–11.00    Прстенови Иве Андрића – о композицији Андрићевих романа (проф. др Јован Делић)

11.00–11.15    Кратка пауза

11.15–12.00    Вуков Српски рјечник као отворена књига (проф. др Бошко Сувајџић)

12.00–12.45    Дигитална хуманистика у настави српског језика и књижевности (доц. др Драгана Грујић и доц. др Гордана Ђоковић)

12.45–13.15    Пауза

13.15–14.00    Разговор с писцем (води проф. др Михајло Пантић)

14.00–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена:    Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

1. Схематски прикази у настави граматике, на примеру облика присвојних заменица (мср Данило Алексић)
2. Српски језик као језик окружења – прилагођено раду са мигрантима (др Лидија Неранџић Чанда)
3. Конкретизација песме „Итака” Ј. Бродског у настави (др Светлана Миловановић)
4. Обрада епске народне песме у основној школи (проф. др Симеон Маринковић)
5. Фолклорни елементи у делима српских романтичара (др Јасмина Пивнички)
6. О неким правописним проблемима у настави српског језика (мср Валентина Илић)
7. Културноисторијски контекст хуманизма и ренесансе у настави књижевности (др Тања Ракић)
8. Разредна и предметна настава књижевности: континуитет или прекид (доц. др Валерија Јанићијевић)
9. Метод екстензивног читања у настави српског језика у основној школи (Јелена Ангеловски)
10. Милош Црњански и светска књижевност у настави (др Мина Ђурић)
11. Мотивисање ученика за читање и тумачење књижевног дела у настави (др Сузана Јовановић)
12. Међупредметне компетенције кроз креативно писање (Биљана Миловановић Живак)

17.15–18.30   ОКРУГЛИ СТО: Нови програми наставе и учења у Републици Србији (слушаоница 33)

Учествују:
Весна Недељковић (Министарство просвете, помоћник министра)
Мр Златко Грушановић (директор Завода за унапређивање образовања и васпитања)
Дејана Субић Милијић (Завод за унапређивање образовања и васпитања)
Ката Симић Мишић и Ана Пејић (Завод за вредновање образовања и васпитања)
Води: проф. др Зона Мркаљ

Субота, 10. фебруар 2018. 

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15    Актуелни проблеми глаголског система српског језика – проблем префиксације (проф. др Душанка Вујовић)

10.15–11.00    Градња моста и жртвени обред у роману На Дрини ћуприја Ива Андрића (проф. др Валентина Питулић)

11.00–11.45    Задаци који подразумевају „вербално резоновање” и њихова примена у настави (проф. др Весна Ломпар)

11.45–12.30    Српски роман у 2017. години (проф. др Михајло Пантић)

12.30–13.15    Представљање сајта Друштва за српски језик и књижевност Србије (мср Милан Шиповац)

13.00 – 13.30  Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 59. РЗС

14.00              Годишња изборна скупштина Друштва


НАПОМЕНА
Управа Друштва задржава право измене програма.