недеља, 11. фебруар 2018.

Информатор са 59. Републичког зимског семинара 2018.

Информатор са 59. Републичког зимског семинара може се преузети на следећем линку:


У Информатору се могу наћи све релевантне информације о Такмичењу ученика основних и средњих школа из српског језика и језичке културе и Такмичењу ученика основних и средњих школа из књижевности (Књижевна олимпијада).
Ради лакшег сналажења издвајамо странице Информатора на којима су изводи из правилника о такмичењима и програми такмичења.

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА:

- од 34. до 40. стране - пропозиције такмичења
- од 41. до 55. стране - програм такмичења

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ:

- од 69. до 75. стране - пропозиције такмичења
- од 76. 101. стране - програм такмичења