недеља, 29. децембар 2019.

Сатница семинара ,,Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња"

Семинар
Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња


Каталошки број: 1151        
Трајање: 1 дан (8 бодова)      
Kомпетенција: К4
Приоритети: П3

Реализатори: мр Милорад Дашић, професор српског језика и књижевности, Девета гимназија, Ненад Гугл, професор српског језика и књижевности, Трећа београдска гимназија

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Субота, 11. јануар 2020. године, 10.00 часова


9.30–10.00 Пријављивање (евидентирање) учесника

10.00–10.45 Парадигме међуљудских односа

10.45–11.30 Комуникација у настави српског језика и књижевности

11.30–11.45 Пауза 

11.45–12.15 Начела тимске сарадње

12.15–12.45 Врсте и могућности тимске сарадње у настави

12.45–13.15 Пауза 

13.15–13.45 Међупредметно повезивање  ̶  трансфер знања

13.45–14.15 Пројектна настава  ̶  пример међупредметне сарадње

14.15–14.30 Пауза

14.30–15.00 Пример из праксе

15.00–15.15 Евалуација Семинара

15.15–15.30  Подела уверења о похађаној обуци програма стручног усавршавањаНАПОМЕНА

Организатори задржавају право
измене сатнице.
   

САТНИЦА СЕМИНАРА (11. 1. 2020, РЦ СМЕДЕРЕВО)