недеља, 7. фебруар 2021.

Резултати анкете и већински став чланова Подружнице Подунавског округа поводом одржавања такмичења

У вези са дописом Друштва за српски језик и књижевност Србије, послатим 1. фебруара 2020. године председницима подружница, обавештавамо о резултатима анкете спроведене међу нашим члановима, наставницима основних и средњих школа Подунавског округа (територија Града Смедерева, Општине Смедеревска Паланка и Општине Велика Плана).

Од 120 чланова нашег струковног удружења 85 наставника је одговорило на питање у анкети. 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА: 57 наставника (67,06%)
ПРОТИВ ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА: 28 наставника (32,94%)

О резултатима анкете својих чланова обавестили смо Управу Друштва за српски језик и књижевност Србије шаљући допис у којем смо, како је тражено, аргументовано образложили зашто такмичења треба да се одрже. 

Овде ћемо навести неколико аргумената које смо навели у допису Управи Друштва бранећи већински став у нашој подружници.

1. Министар је 3. фебруара 2021. свим основним и средњим школама Републике Србије послао допис у којем подсећа на обавезе организатора такмичења - по том допису поступају сви директори школа и наставници без изузетка (у тачки 2. дописа бр. 610-00-00017/3/2021-01 од 3. 2. 2021. године који је г. Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја, послао свим основним и средњим школама, наглашено је да је потребно да сви организатори такмичења, укључујући и све основне и средње школе на територији Републике Србије, у складу са Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, број: 610-00-00017/2021-01 од 14. 1. 2021. године, објављеним на званичној интернет страници Министарства и у „Просветном прегледу“ број: 2860/2 од 28. 1. 2021. године, преузму све своје обавезе у организацији и реализацији такмичења и смотри ученика основних и средњих школа у Републици Србији, планираних за школску 2020/2021. годину).

2. Опредељења других стручних друштава поводом реализације такмичења школске 2020/2021. године не треба и не смеју да утичу на став Друштва за српски језик и књижевност Србије – по мишљењу многих наставника Подунавског округа, требало би да наше Друштво, чија традиција траје 110 година, буде узор другима, а не да следи негативне примере других.

3. Уочи почетка школске 2020/2021. године Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ дао је Препоруке за превенцију COVID-19 у школској средини према којима се од 1. септембра организује боравак и настава у школама; на основу тог документа „Батут“ је дао Препоруке за поступање током одржавања такмичења ученика основних и средњих школа у циљу превенције и контроле инфекције новим корона вирусом, а оне су свим основним и средњим школама на територији Републике Србије прослеђене као саставни део дописа министра просвете, науке и технолошког развоја.

4. Поштовање мера заштите у школским срединама се од почетка пандемије свакодневно контролише од стране надлежних градских и републичких школских инспекција и надлежних школских управа, а казне за непоштовање мера су озбиљне и огромне, прописане законима и бројним правилницима које је усвојила Скупштина Републике Србије - сви директори школа, сви наставници и ученици усред ове кризе већ месецима свакодневно умеју да поштују правила. 

5. У ставу 12. тачке 3. Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, број: 610-00-00017/2021-01 од 14. 1. 2021. године, која прописује нивое такмичења и смотри и њихову организацију, наводи се да председник стручног друштва сноси одговорност за републички ниво такмичења заједно са директором школе која је домаћин. За општински и окружни ниво такмичења одговорност сносе директори школа које су домаћини и представници општинског/окружног актива наставника.

6. Друштво за српски језик и књижевност Србије има у свом саставу 19 подружница од којих, нажалост, само неколико њих поштује циљеве и задатке прописане Статутом Друштва - валидност анкете, која је на иницијативу Управе Друштва спроведена по подружницама и са чијим ће резултатима представници Друштва упознати представнике МПНТР на планираним састанцима, доводи се у питање с обзиром на то да неће све подружнице анкетирати све своје чланове; уз то, Друштво нема подружнице у свим градовима, те пристигли одговори свакако не осликавају реално стање на терену. 

7. Предлози за ревијална такмичења су депласирани – када је нешто ревијалног карактера, онда то није такмичење. Такође, било какви други предлози за другачије моделе такмичења су недопустиви.  Треба нпр. у времену сиромаштва размишљати о ученицима средњих школа који на основу такмичарских успеха остварују право за добијање стипендија - не можемо остати равнодушни пред тим чињеницама.

8. Друштво за српски језик и књижевност Србије има јасан и веома прецизан Правилник о такмичењима, а програми такмичења су, као и свих претходних година, објављени у Информатору са Републичког зимског семинара.  Дакле, за разлику од других стручних друштава, у којима је било и претходних година проблема због неусаглашености програма наставе са програмима такмичења или због нејасних критеријума вредновања (биолози), Друштво за српски језик и књижевност Србије нема тих проблема.

9. Недопустиво је да Друштво за српски језик и књижевност Србије одустане од организације својих такмичења у тренутку када многа стручна друштва увелико већ своја такмичења реализују - ученици се доводе тиме у неравноправан положај, што ни у ком случају нема оправдања. Уз то, дугорочне последице, уколико такмичења не буде, сагледаваће се у наредним годинама када буде потпуно опала мотивација ученика за такмичења из српског језика и такмичења из књижевности.

10. Организација такмичења је најважнији сегмент рада Друштва за српски језик и књижевност Србије. Прошле школске године такмичарски циклус је прекинут на самом почетку због ванредних мера, а уколико и ове школске године такмичења не буде било, то свакако неће бити добро за Друштво, његов рад и континуитет који треба одржати и у најтежим околностима (рад Друштва прекидан је током светских ратова, а епидемиолошка ситуација, у којој се настава континуирано одвија свакога дана, далеко је још увек од светског рата).

11. Такмичења постоје због ученика, не због наставника нити због стручних друштава. Ниједан наставник, ниједна подружница нити стручно друштво као кровна организација не сме својим ставовима и одлукама да ученицима ускрати право да на такмичењима учествују, посебно када министар просвете изјави (а његову изјаву објаве сви медији) да је ,,циљ такмичења и смотри афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања, а да је одлука да се такмичења и смотре одрже уз поштовање свих епидемиолошких мера донета у најбољем интересу ученика и како нико од ученика не би био оштећен и дискриминисан“ (извор: сајт МПНТР).

***

Упркос томе што стручна друштва нису надлежна за прописивање начина поступања током одржавања такмичења за време трајања вируса нити контрола спровођења мера заштите, у складу са захтевом Друштва за српски језик и књижевност Србије, доставили смо, како је захтевано уколико се подружнице изјасне да су за одржавање такмичења, и детаљан план организације такмичења. Тај план је у потпуности усклађен са Препорукама за поступање током одржавања такмичења ученика основних и средњих школа у циљу превенције и контроле инфекције новим корона вирусом, прописаним од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и садржи још:

- табеларно приказан просечан број учесника на такмичењима ученика основних и средњих школа Подунавског округа, добијен на основу података из претходне три такмичарске године;

- податке о члановима Управе и члановима комисија за такмичења Подружнице Подунавског округа, као и податке о директорима школа-домаћина (подаци о свима онима који при организовању такмичења сносе личну одговорност);

- податке о свим школама Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане које су на претходно одржаним општинским активима директора преузели обавезе да буду домаћини такмичења из књижевности и такмичења из српског језика и језичке културе.