петак, 16. април 2021.

Онлајн семинар ,,Наставник - креатор свог онлајн окружења" (за чланове подружнице)

Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ организоваће за своје чланове, у сарадњи са Омладинским истраживачким центром „Гимназијалац“ из Краљева, 7. и 8. маја 2021. године семинар Наставник - креатор свог онлајн окружења.

Подаци о семинару: 

- реализатори семинара: Марина Панић, професор језика и књижевности у Гимназији у Краљеву, Гордана Петровић, дипломирани машински инжењер, професор у Машинској техничкој школи „14.октобар” у Краљеву;

- каталошки број: 638;

- компетенције: К4 - компетенције за комуникацију и сарадњу;

- приоритети: П1 - унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса; 

- трајање: 1 дан - 8 бодова.

Семинар ће се реализовати на даљину, путем платформе Зум (Zoom). 

Семинар је ЗАТВОРЕНОГ ОБЛИКА И БЕСПЛАТАН (ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ).

БРОЈ МЕСТА ОГРАНИЧЕН: 60 НАСТАВНИКА - две реализације обуке. 


Пријављивање за семинар

У пријави на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com треба навести следеће податке: 

1. име и презиме наставника;

2. датум и место рођења;

3. школа и место установе;

4. термин обуке за који се наставник опредељује - петак, 7. мај, у 17.00 или субота, 8. мај у 10.00.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: НАЈКАСНИЈЕ ДО ЧЕТВРТКА, 29. АПРИЛА (односно, до попуњавања броја места).