среда, 26. фебруар 2014.

Програм семинара (Смедерево, 1. и 2. март 2013. године)


Друштво за српски језик и књижевност Србије
Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије 
за Подунавски округ
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево

Назив програма: Српски правопис у наставној пракси
(каталошки број: 799; компетенција: К1; приоритети: 6; трајање:2 дана, 20 бодова)
Аутори: проф. др Милорад Дешић, проф. др Вељко Брборић

Субота, 1. март 2014.

10.00–11.30 Начела правописа српског језика 
(проф. др Милорад Дешић)

11.30–11.45 Пауза 

11.45–13.15 Српски правопис у двадесетом веку
(проф.  др Вељко Брборић)

13.15 –14.00   Пауза

14.00–15.30 Интегрални приступ настави правописа 
(проф. др Милорад Дешић)

15.30–17.00 Како изводити наставу правописа
(проф. др Вељко Брборић)

Недеља, 2. март 2014.

10.00–11.30 Писање великог слова (начела, правила, изузеци)
(проф. др Милорад Дешић)

11.30–11.45 Пауза

11.45–13.15 Писање скраћеница
(проф. др Вељко Брборић)

                                 Пример наставног часа

13.15 –14.00   Пауза

14.00–15.30 Исправљање грешака у писменим задацима ученика
Исправљање грешака (правописне вежбе)
(проф. др Милорад Дешић)          

15.30–17.00 Правописне вежбе у настави
                                 Исправљање грешака (правописне вежбе)
(проф. др Вељко Брборић)

17.00–17.15   Завршетак рада Семинара
Подела уверења о похађаној обуци програма стручног усавршавањаНАПОМЕНА
Организатори задржавају право измене сатнице.