понедељак, 2. новембар 2015.

Литерарни и мултимедијални конкурс поводом обележавања годишњица у српској књижевности

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ


поводом oбележавањa значајних годишњица српске књижевности

      (80 година од рођења Данила Киша, 100 година од рођења Бранка Ћопића, 

160 година од рођења Стевана Сремца)


расписујe литерарни и мултимедијални конкурс за ученике основних и средњих школа Подунавског округа

Услови литерарног конкурса


Литерарни конкурс обухвата две категорије:


I категорија – ученици од петог до осмог разреда


Теме:


1. Моји походи надахнути књигама Бранка Ћопића
2. Сремчеве Меланија и Јуца у XXI веку
3. Снови и јава Андреаса Сама


II категорија – ученици средњих школа


Теме:


1. Које је боје слез
2. Радост живљења у делима Стевана Сремца
3. „Сваки је човек звезда за себе, све се догађа увек и никад, све се понавља бескрајно и непоновљиво“ (Данило Киш)


Књижевни радови могу бити у форми кратке приче или есеја. Рок за слање радова је 23. новембар 2015. године.   Три примерка прекуцаних и лекторисаних ученичких радова треба потписати шифром. Разрешење шифре са подацима о ученику (име и презиме ученика, разред, школа, град, име и презиме наставника) треба спаковати у посебну коверту и заједно са радовима послати препоручено на следећу адресу:


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево
(са назнаком ЗА ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ПОДРУЖНИЦЕ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА)
Горанска бб (зграда бившег „Монопола“) 2. спрат
11300 Смедерево


Најбољи ученички радови биће награђени и прочитани у децембру на скупу Подружнице Подунавског округа.


Услови мултимедијалног конкурса

1. Конкурс обухвата ученике седмог и осмог разреда основних школа и ученике средњих школа Подунавског округа.
2. Ученички радови треба да буду у облику презентација или кратких филмова.
3. Ученици треба да презентацијама и филмовима прикажу свој доживљај стваралаштва Бранка Ћопића, Стевана Сремца или Данила Киша.


4.
Теме мултимедијалног конкурса су исте за обе категорије, односно за ученике основних и средњих школа:


1. Боје, мириси и звуци детињства у делима Бранка Ћопића
2. Зонини и Манетови потомци у XXI веку
3. Андреас Сам као двојник Данила Киша: у потрази за изгубљеним временом


5. Примају се аматерски филмови трајања до 15 минута.
6. Презентације морају бити рађене у програму PowerPoint (могу да садрже илустрације, фотографије, видео-фајлове и др.).
7. Филмови могу бити играни, документарни, експериментални или анимирани. Могу бити снимљени видео-камером, дигиталним фото-апаратом или мобилним телефоном.
8. Филмови морају да имају шпицу (јасно назначен почетак и крај филма, са наведеним аутором, називом филма). Први слајд презентације треба да садржи такође назив презентације и податке о аутору.
9. Филмови и презентације не смеју бити направљени пре 2015. године.
10. Неће се прихватити филмови и презентације који подстичу насиље, вулгарност и слично.
11. Филмови и презентације морају бити направљени у складу са Законом о ауторском и сродним правима (извори из којих се преузимају садржаји морају бити назначени на последњем слајду презентације или у завршном делу филма).
12. Примљени филмови и презентације се не враћају.
13. Филмови и презентације се примају на следећим носачима записа: ДВД и ЦД.
14. Уз сваки пријављени филм и презентацију обавезно доставити следеће податке: име и презиме аутора, школа и разред, адреса, телефон, имејл-адреса, име и презиме наставника. Филмови без ових информација неће бити прихваћени.
15. Приликом оцењивања радова стручни жири, који чине професори српског језика и информатичари, вредноваће квалитет садржаја и визуелних решења.
16. Један филм или презентацију може да направи појединац или група од највише три ученика.
17. Најбољи филмови и презентације биће награђени и приказани у децембру на скупу Подружнице Подунавског округа.
18. Рок за слање радова: 23. новембар 2015. године. 19. Радове треба послати препоручено. Носаче записа (ДВД и ЦД) обавезно треба спаковати у одговарајуће кутије да не би дошло до оштећења приликом поштанског транспорта.
20. Радове треба послати на адресу:


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево
(са назнаком ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КОНКУРС ПОДРУЖНИЦЕ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА)
Горанска бб (зграда бившег „Монопола“) 2. спрат
11300 СмедеревоТекст конкурса можете преузети на следећем линку 
ЛИТЕРАРНИ И МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КОНКУРС (ЋОПИЋ, СРЕМАЦ, КИШ)