уторак, 3. новембар 2015.

Семинар "Казивање уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика"

          

Семинар Казивање  уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика


28. и 29. новембар 2015. године


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, 10.00 часова


Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Савезом учитеља Републике Србије организује једнодневни семинар "Казивање  уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика“ (каталошки број: 657; компетенцијa: K1; приоритети: 2). 


Аутори и реализатори: Ратомир Рале Дамјановић, Мирјана Аранђеловић, мр Ново Томић

Општи циљеви: Доживљено читање и рецитовање као вид тумачења књижевног дела. Перцепција књижевног дела кроз говорни облик. Књижевно дело у троуглу писац-казивач-слушалац. Развијање љубави према језику и литератури. Подстицање литерарних амбиција.

Специфични циљеви: Рад са даровитим ученицима који показују интересовање за јавни наступ, такмичења рецитатора, школске приредбе. Дијалогичност књижевног текста. Савладавање принципа говорних облика који укључују откривање књижевног дела на нов начин, искуства глуме и реторике. Звучни принцип семантичких и емотивних вредности текста, версификације и синтаксе у перцепцији текста. Откривање динамичне структуре дела. Књижевно-говорна анализа и синтеза текста кроз говорни израз који олакшава меморисање, побољшава усмено изражавање, правилну артикулацију, дикцију, интонацију и друге принципе говора у свакодневној комуникацији.

Садржај и активности: Казивање као вид тумачења књижевног дела. Рецитација-стваралачки чин. Двострука анализа текста. Структура, композиција говорног исказа. Типологија рецитације, стилови казивања. Специфичности казивања епске и лирске народне песме. Казивање прозе: диференцирана интонација у прозним фрагментима. Такмичења рецитатора. Учење напамет (у текстуалном и говорном облику). Основни тон у религиозним песмама, духовним беседама, молитвама. Тон сказанија и отачаствене реторике у текстовима о Светом Сави; „79 практичних савета за јавни наступˮ.

Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

Број учесника : 30

Трајање: један дан (8 бодова)

Уколико има интересовања наставника, семинар ће се организовати за две групе полазника, 28. и 29. новембра (субота и недеља).
Заинтересовани наставници и професори могу се пријавити путем електронске поште Подружнице sjpodruznica@gmail.com (наводећи име и презиме, ЈМБГ, школу и град ).

Рок за пријаву путем и-мејла: 10. новембар.

Рок за уплату котизације: 16. новембар 2015. године.


Због ограниченог броја места семинар је затвореног типа, искључиво за чланове Подружнице.Котизација је обавезна за све учеснике и износи 1.000,00 (хиљаду динара).Једино уплатом котизације до предвиђеног рока наставник гарантује своје присуство на семинару.


Рачун Подружнице: 205-196797-39
Сврха уплате: Котизација за семинар „Казивање уметничког текста“
Прималац: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Програм семинара можете преузети на линку Семинар "Казивање уметничког текста" (Смедерево, новембар 2015)