недеља, 15. новембар 2015.

Програм семинара "Казивање уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика"

Програм семинара Казивање  уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика


28. и 29. новембар 2015. године
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево
10.00 часова

Аутори и реализатори: Ратомир Рале Дамјановић, Мирјана Аранђеловић, мр Ново Томић
Каталошки број: 657  
Kомпетенција: К1
Трајање: 1 дан (8 бодова)  
Приоритети: 2
 


9.30–10.00 Пријављивање (евидентирање) учесника

10.00–11.30 Поезија у говорном облику. Књижевно-говорна анализа. Структура, план и                                                         композиција интерпретације. Логички акценти, мисаона и                                                                                 емоционална линија. Стих и рима у казивању.                                                                                                     Примери песама за млађи узраст, средњи                                                                                                             и  старији узраст.                            

11.30–11.45 Пауза

11.45–12.45 Проза у говорном облику. Двострука анализа текста, план казивања и                                                             подела на значењске и говорне блокове. Карактеристике                                                                               приповедних форми. Свезнајући читач и облици                                                                                                  приповедања. Примери прозних                                                                                                                          одломака.

12.45–13.00 Писци и глумци говоре (1)

13.00–13.30 Пауза

13.30–14.30 Лирска и епска народна поезија

14.30–15.00 Писци и глумци говоре (2)
                    Снимак и дискусија

15.00–15.15 Пауза

15.15–17.15 Радионице. Презентација групе и образложење. Казивање одабраног                                                              текста према говорној поставци и разговор о                                                                                                        интерпретацији. Питања и дискусија. Сепарат                                                                                                    “Практични савети за јавни наступ”.

17.15–17.30 Попуњавање евалуационих упитника. Подела уверења о похађаној                                                               обуци програма стручног усавршавања.

Програм семинара можете преузети ОВДЕ
 
НАПОМЕНА
Организатори задржавају право измене сатнице.