среда, 17. фебруар 2016.

Припрема за такмичарски циклус школске 2015/2016. године

Лагано се припремамо за такмичарски циклус школске 2015/2016. године, који ће почети 5. марта 2016. године општинским рангом такмичења "Књижевна олимпијада" за ученике основних школа.

Ово је трећа школска година у којој је Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ, заједно са школама-домаћинима, задужена за организацију и спровођење општинских и окружних такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења из књижевности "Књижевна олимпијада" за ученике основних и средњих школа. Надамо се да ће, као и претходних година, све протећи у најбољем реду и да ћемо у јуну, обележавајући завршетак такмичарског циклуса, поново окупити велики број најбољих такмичара чијим ћемо се резултатима поносити.

Пре него што почнемо, да се подсетимо одређених правила и сугестија које ће нам свима бити од користи приликом организације и спровођења такмичења...


Изводи из Правилника о такмичењима 
Друштва за српски језик и књижевност Србије
и Пословника о спровођењу такмичења Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Наведена правила важе за оба такмичења која Друштво за српски језик и књижевност Србије, односно подружнице као представници Друштва организују – за такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) и за такмичење из српског језика и језичке културе.


УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА

Да би ученик учествовао на вишем степену такмичења, мора да учествује на претходном нивоу и покаже одређене резултате.

Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу. Ученици који су учествовали на Републичком такмичењу стичу право директног учешћа на окружном такмичењу. (Ти ученици не улазе у утврђен број ученика за једну школу, односно општину и округ – они не раде тест на општинском такмичењу, али је школа дужна да организаторима – подружници и школи-домаћину достави податке о њима пре окружног ранга такмичења.)


БРОЈ УЧЕНИКА - УЧЕСНИКА

Број ученика – учесника на општинском такмичењу у сваком разреду сразмеран је броју одељења у школама (НАЈВИШЕ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ – ЈЕДАН УЧЕНИК).

Могуће је да број ученика који учествује на општинском такмичењу буде мањи од дозвољеног броја, али НЕ СМЕ број учесника бити већи (будући да мора да постоји равноправан однос за све школе и да превелики број учесника прави проблем у организацији такмичења).

Дакле, уколико школа има укупно нпр. 24 одељења (од петог до осмог разреда), допуштено је да на општинско такмичење пошаље укупно највише 24 ученика, при чему ученици који имају право директног учешћа на општинском такмичењу (они који су прошле године учествовали на окружном такмичењу) не улазе у тај број.

Уколико нека школа на општински ранг такмичења пошаље већи број учесника од предвиђеног броја, директори школа које су домаћини такмичења и представници Комисије за такмичења дужни су да реагују подсећајући учеснике на пропозиције такмичења.
 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА

На нивоу општинског и окружног такмичења резултате вреднује стручна комисија коју образује стручно друштво – подружница.

На нивоима општинског и окружног такмичења прво место освајају ученици са 20 и 19, друго место са 18 и 17 и треће место са 16 поена.

На нивоу Републичког такмичења прво место добија ученик са 20 бодова. Уколико нема ученика који је освојио 20 бодова, прво место припада ученику који је освојио 19 бодова. У односу на почетни број бодова рангирају се друго и треће место.

За најбоље резултате у рангу ученици на свим нивоима такмичења освајају I, II и III место и награђују се дипломама (евентуално и књигама – у складу са могућностима организатора). 

Дипломе потписују организатори такмичења: на републичком нивоу Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Друштво за српски језик и књижевност Србије и Вукова задужбина, односно на општинском и окружном нивоу такмичења одељење Министарства (школска управа) и подружнице Друштва (док су школе у којима се такмичење одржава само реализатори).

Ученици који су у завршном разреду освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу ослобађају се пријемног испита из српског језика на факултетима где се полаже српски језик.


ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ

На свим нивоима такмичења организатор је дужан да на јавном месту, доступном ученицима и наставницима, изложи тестове и решења. 
После саопштења резултата ученик има право на писмени приговор, односно жалбу. Приговор званично прослеђује школа председнику комисије на одговарајућем нивоу такмичења у року од седам дана од саопштења.

Уколико се на општинском и окружном нивоу такмичења организатори, школе-домаћини и подружнице, другачије договоре, могуће је да се приговори достављају и истог дана када се такмичење реализује (или у року од три дана по завршетку такмичења).


КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ


КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
(ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ)

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школско такмичење         – до краја фебруара 2016. године 
Општинско такмичење     – 5. март 2016. године 
Окружно такмичење         – 2. април 2016. године
Републичко такмичење     – 14. мај 2016. године (Карловачка гимназија)


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Школско такмичење         – до краја фебруара 2016. године 
Општинско такмичење     – 12. март 2016. године 
Окружно такмичење         – 9. април 2016. године
Републичко такмичење     – 15. мај 2016. године (Карловачка гимназија)


ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ


ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школско такмичење         – до краја фебруара 2016. године 
Општинско такмичење     – 19. март 2016. године 
Окружно такмичење         – 3. април 2016. године
Републичко такмичење     – 28. мај 2016. године (Тршић)


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Школско такмичење          – до краја фебруара 2015. године 
Општинско такмичење      – 26. март 2016. године 
Окружно такмичење          – 23. април 2016. године
Републичко такмичење      – 29. мај 2016. године (Тршић)


КОМИСИЈЕ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ

За организацију и спровођење такмичења у основним школама школске 2015/2016. године задужене су:

1. Људмила Вуковић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
2. Светлана Стевановић, ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска Паланка
3. Милена Кањевац, ОШ „Вук Караџић“ Крњево

За организацију и спровођење такмичења у средњим школама школске 2015/2016. године задужени су:
1. Ивица Бојичић, Гимназија Смедерево
2. Бојана Ђорђевић, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка
3. Весна Стојковић, Гимназија Велика Плана


УПУТСТВО ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ КОМИСИЈА

Наставници који су представници Подружнице Подунавског округа на такмичењима у обавези су да воде рачуна о броју пријављених ученика – учесника на такмичењу, да формирају стручне комисије (састављене од најмање три члана) које вреднују резултате (за сваки разред потребно је формирати посебну комисију), да воде рачуна о објективном начину прегледања тестова, као и да одмах након завршетка такмичења истог дана доставе табеларно приказане И ПРЕКУЦАНЕ резултате Управи Подружнице на имејл sjpodruznica@gmail.com.

УПУТСТВО ЗА ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА КОЈЕ СУ ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА

Директори школа које су домаћини такмичења дужни су да сарађују са представницима Подружнице Подунавског округа, да воде рачуна о броју пријављених ученика, да три дана пре почетка такмичења доставе Управи Подружнице спискове пријављених учесника на имејл sjpodruznica@gmail.com, као и да током такмичења обезбеде члановима стручних комисија и представницима Подружнице адекватан простор за прегледање тестова, решавање приговора, ажурирање података о резултатима који се достављају истог дана Управи Подружнице.                                                                                                    Миљана Кравић,                                                                                                                                     председник Подружнице
                                                                                               Друштва за српски језик и                                                                                                                          књижевност Србије
                                                                                                  за Подунавски округ