петак, 17. јануар 2020.

Информатор Друштва 2020, пропозиције и програми такмичења

У Информатору се могу наћи све релевантне информације о Такмичењу ученика основних и средњих школа из српског језика и језичке културе и Такмичењу ученика основних и средњих школа из књижевности (Књижевна олимпијада).


Ради лакшег сналажења издвајамо странице Информатора на којима су изводи из правилника о такмичењима и програми такмичења.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ:

- од 33. до 39. стране - пропозиције такмичења
- од 40. до 45. стране - програм такмичења за основне школе
- од 45. до 52. стране – програм такмичења за средње школе


ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ (КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА):

- од 66. до 72. стране - пропозиције такмичења
- од 72. до 85. стране - програм такмичења за основне школе
- од 85. до 98. стране – програм такмичења за средње школе


Још неколико важних напомена:

На такмичењима се користи Правопис српскога језика Матице српске, издање 2010. године, Пешикан, Пижурица, Јерковић, уређивачки одбор: Пешикан, Дешић, Остојић, Станојчић.

На свим нивоима такмичења биће испитано градиво реализовано до тог нивоа такмичења и градиво предвиђено за све претходне нивое такмичења (најмање 13 питања), као и градиво предвиђено за све претходне разреде (највише 7 питања).

Садржаји такмичења су у складу са прописаним Наставним планом и програмом.

Учесници такмичења за свој рад и припрему користе искључиво уџбенике који су одобрени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs).

На окружни ниво такмичења остварују пласман сви ученици који су на општинском нивоу такмичења освојили минимум 75% бодова (15 бодова) - НОВИНА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊИМА.

Ученицима основних и средњих школа и њиховим наставницима желимо од срца успешне такмичарске припреме и одличне резултате у предстојећем такмичарском циклусу!