петак, 17. јануар 2020.

Програм 61. Републичког зимског семинара

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

61. ТРАДИЦИОНАЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
(САВРЕМЕНО ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ)


Београд, Филолошки факултет
7, 8. и 9. фебруар 2020. године

Петак, 7. фебруар 2020.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

08.30–09.30 Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала                                  (котизацијски пакет)

09.30–10.00   Oтварање Семинара
                       Поздравна реч председника Друштва
                       (проф. др Зона Мркаљ)
                       Поздравна реч представника Филолошког факултета
                      Поздравна реч представника Министарства просвете, наукe и технолошког                          развоја Републике Србије

10.00–10.45 Генеза српске приповијетке
                      (проф. др Душан Иванић)

10.45–11.30 Статус српског језика у Србији и изван Србије (образовни аспекти)
                      (проф. др Вељко Брборић)

11.30–11.45 ПАУЗА

11.45–12.30 Ја заова од комшије, једем ноге кокошије (сватовске песме и обред)
                      (проф. др Зоја Карановић) 

12.30–13.00 Наставници – ствараоци
                      (Власта Ценић)

13.00–13.45 Додела награда награђеним ученицима и признања наставницима: најбољи                                средњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, 
                       листови и часописи основних и средњих школа, најбоља методичка припрема,                              признања

13.45–14.45 Културно-уметнички програм: представа „Српска Атина” 
                      (школска драмска секција ОШ „Никола Тесла”, Раковица; наставник: Јасмина Сенић)

14.45–15.30  ПАУЗА

15.30–16.30  РАД У СЕКЦИЈАМА

16.30–17.30  РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем.
Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

1. Зашто се исказ започиње са ПА? (др Јован Чудомировић)
2. Нађимо заједнички језик – предлог за приступ фразеологији у настави српског језика       (др Стефана Пауновић Родић)
3. О симболима у Злочину и казни Ф. М. Достојевског (др Ана Јаковљевић Радуновић)
4. Формирање читалачког укуса (др Душица Мињовић)
5. Пекићево стваралаштво у школским програмима (проф. др Оливера Радуловић)
6. Стваралаштво А. П. Чехова као подстицај наставним иновацијама и
   компаратистици у основној и средњој школи (др Вукосава Живковић и мр Валентина
Вукмировић Стефановић)
7. Мапе ума, цртежи и графикони у настави Српског језика – размена идеја (мр Маја
Анђелковић Шегуљев)
8. Пројектна настава и књижевно дело (Пројекат: Живот и обичаји нашега краја – настављачи Вуковог рада) (мср Верица Костић)
9. Пројектна настава у четвртом разреду средње школе (мср Владимир Милојевић)
10. Значај и будућност Филолошке гимназије у Београду – образовни аспекти (мср Драгана Ћећез Иљукић)
11. Методички приступ лингвокултуролошкој потки романа Петријин венац Драгослава Михаиловића (Јована Димитијевић)
12. Интерактивни тестови знања на часовима српског језика и књижевности (Марина Панић)
13. Посебан приступ обради нове наставне јединице у програму шестог разреда „Овај дечак се зове Пепо Крста” (Ана Милуновић)


18.00–19.00 Литерарно вече писаца професора
                     Води: проф. др Михајло Пантић (слушаоница 11) 

18.00–19.00 Књижевно вече просветних радника који пишу за децу
                     Води: Власта В. Ценић (слушаоница 33)


Субота, 8. фебруар 2020.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15 Типови и значења независносложених реченица
                      (проф. др Милош Ковачевић) 

10.15–11.00 Шта нам говори Хазарски речник
                     (Слободан Владушић) 

11.00–11.15   ПАУЗА

11.15–12.00 Мотив уметничког дела у песништву Лазе Костића
                      (проф. др Зорица Несторовић)

12.00–12.45 Оцењивање у настави српског језика и књижевности
                     (мр Весна Муратовић) 

12.45–13.30 Разговор с писцем
                     (води проф. др Михајло Пантић)

13.30–14.15 Музички програм: представљање албума групе „Месо” 
                     (проф. др Бошко Сувајџић)

14.15–15.00 ПАУЗА

15.00–16.00   РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00   РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем.
Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

1. Дијалошки приступ бароку, просветитељству и романтизму (култура изражавања: говор и глума; литерарно и калиграфско писање) (др Јасмина Пивнички)
2. Школска библиотека – одраз општег квалитета рада школе (др Данијела Ковачевић Микић)
3. Актанцијални модел у наставном тумачењу драме (др Снежана Клепић и Александра Секулић)
4. Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности (др Слободан Новокмет)
5. Креативна настава правописа у основној школи (др Саша Чорболоковић)
6. Контекстуализација СТЕМ учења и настава Српског језика и књижевности
(др Лидија Неранџић Чанда)
7. Страни језици у делима српске књижевности у настави (доц. др Мина Ђурић)
8. Стилске вредности глаголских облика у настави српског језика (мср Ненад Крцић)
9. Фразеологија у настави српског језика и књижевности: могућности шире примене (мср Бојана Тодић Санковић)
10. Периодизација у историји књижевних језика код Срба у средњошколској настави (мср Катарина Беговић)
11. Тематска и пројектна настава у основној и средњој школи (Јасмина Станковић и мср Марија Запутил)
12. Митске земље – о боговима, људима и уметности (Душан Благојевић)
13. Тематски кругови у бароку, просветитељству и романтизму – новине у наставном програму (Мирјана Грдинић)


17.15–18.15 Промоција књиге проф. др Бојана Ђорђевића. 
                  Племенита мисија или мука жива: српски књижевници као професори

17.15–18.15 Књижевно вече: Дело нобеловке Олге Токарчук
                      Воде: Растко Јевтовић и преводилац


Недеља, 9. фебруар 2020.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15 Постигнућа ученика на завршном испиту из српског језика – анализа 
                     нетачних  одговора из области Вештина читања и разумевање прочитаног
                     (др Елизабета Каралић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)

10.15–11.00 Млади и србистика – средњошколски курсеви националних наука: програм,                        циљеви и организација рада ОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу
                      (проф. др Александар Јовановић и проф. др Александар Милановић)

11.00–11.15 ПАУЗА

11.15–12.00 Слојеви лексике савременог српског језика
                     (Рајна Драгићевић) 

12.00–12.45 Српски роман у 2019. години

12.45–14.00 Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 61. РЗС

14.00            Годишња изборна скупштина Друштва


НАПОМЕНА
Управа Друштва задржава право измене програма.