понедељак, 2. фебруар 2015.

Општинско/Градско такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике основних школа

Општинско / Градско такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике основних школа одржаће се 21. фебруара 2015. године. 


Школе које ће пружити гостопримство основцима и њиховим наставницима су:
  • ОШ "Димитрије Давидовић" Смедерево;
  • ОШ "Вук Караџић" Смедеревска Паланка;
  • ОШ "Вук Караџић" Крњево.

Школе чији ће ученици седмог и осмог разреда учествовати на такмичењу дужне су да пријаве пошаљу школама-домаћинима. Потребно је написати следеће податке: име и презиме ученика, разред, школа, име предметног наставника (уписати име наставника поред сваког ученика).

Подсећамо колеге да пре општинског ранга такмичења треба да реализују школска такмичења на којима ће проценити знање својих ученика.

За организовање општинских и окружних такмичења из књижевности и такмичења из српског језика и језичке културе у Подунавском округу задужена је Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ и школе-домаћини.

Овде можете преузети списак ученика основних школа који имају право директног учешћа.
Ученици основних школа који имају право директног учешћа на оптински и окружни ранг такмичења Књижевна олимпијада

Oвде наводимо најважнијe изводe из Правилника о такмичењима.

Наведена правила важе за оба такмичења која друштво организује – за такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) и за такмичење из српског језика и језичке културе.


УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА


1. Да би ученик учествовао на вишем степену такмичења, мора да учествује на претходном нивоу и покаже одређене резултате.


2. Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу. Ученици који су учествовали на Републичком такмичењу стичу право директног учешћа на окружном такмичењу (они не раде тест на општинском такмичењу, али је школа дужна да организаторима – подружници и школи-домаћину достави податке о њима пре окружног ранга такмичења).


БРОЈ УЧЕНИКА - УЧЕСНИКА


3. Број ученика на општинском такмичењу у сваком разреду сразмеран је броју одељења у школама (НАЈВИШЕ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ – ЈЕДАН УЧЕНИК).


Дакле, уколико школа има укупно нпр. 24 одељења, допуштено је да на општинско такмичење пошаље укупно највише 24 ученика, при чему ученици који имају право директног учешћа на општинском такмичењу (они који су прошле године учествовали на окружном такмичењу) не улазе у тај број.

Могуће је да број ученика који учествује на општинском такмичењу буде мањи од дозвољеног, али НЕ СМЕ број учесника бити већи (будући да мора да постоји равноправан однос за све школе и да превелики број учесника прави проблем у организацији такмичења).


4. На окружном такмичењу могу да учествују најбољи ученици који су освојили најмање 80% од могућих поена на општинском такмичењу.


5. На Републичком такмичењу учествују ученици седмог и осмог разреда и ученици средњих школа који су на окружном такмичењу освојили најмање 90% могућих поена.


ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА


6. На нивоу општинског и окружног такмичења резултате вреднује стручна комисија коју образује стручно друштво – подружница.


7. На нивоима општинског и окружног такмичења прво место освајају ученици са 20 и 19, друго место са 18 и 17 и треће место са 16 поена.


На нивоу Републичког такмичења прво место добија ученик са 20 бодова. Уколико нема ученика који је освојио 20 бодова, прво место припада ученику који је освојио 19 бодова. У односу на почетни број бодова рангирају се друго и треће место.


8. За најбоље резултате у рангу ученици на свим нивоима такмичења награђују се дипломама (евентуално и књигама – у складу са могућностима).