понедељак, 23. фебруар 2015.

НОВЕ ИЗЈАВЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА И ОБРАСЦИ ЗА ПРИГОВОРЕ

Друштво за српски језик и књижевност Србије направило је ове године нове обрасце изјава који ће важити за све нивое такмичења (општински/окружни/ републички ранг). Дакле, сваки учесник такмичења из књижевности и такмичења из српског језика и језичке културе мора да организаторима такмичења достави ове изјаве. (Конкретно, у Подунавском округу изјаве треба доставити представницима Подружнице Подунавског округа.)
Неопходно је да се овај део у организацији такмичења спроведе. Сем родитеља изјаве потписују и предметни наставници или председник стручног актива (не директор школе). У случају пласмана на републичка такмичења, изјаве се шаљу са тестовима у Друштво.


Овде можете преузети нове изјаве:
Још једном наглашавамо да старе изјаве више нису валидне и да нове изјаве важе за све нивое такмичења. Дакле, ученици једну изјаву достављају организаторима такмичења уочи општинског нивоа такмичења и она је валидна и за све следеће нивое такмичења (и окружни и републички ранг).

Такође, Друштво је направило и обрасце за слање приговора, жалби и молби у вези са начином решавања и бодовања одговора на тестовима. Обрасци су доступни на сајту Друштва http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/
Приговоре написане у новим обрасцима могу слати искључиво предметни наставници и/или руководиоци наставних актива, и то са електронске поште своје школе на коју ће им благовремено бити послат и одговор. Све наведено односи се на приговоре након окружних такмичења. (Приговоре са општинских такмичења решава Комисија за приговоре Подружнице Подунавског округа на дан такмичења, одмах након вредновања резултата.)