четвртак, 5. фебруар 2015.

Изјава о заштити података о личности

Према Закону о заштити података о личности неопходно је да сваки пунолетни учесник такмичења потпише одговарајућу изјаву којом одобрава коришћење својих личних података. Уколико се ради о малолетним лицима, Изјаву потписују родитељи малолетног лица. 
Друштво за српски језик и књижевност Србије направило је ове године нове обрасце изјава који ће важити за све нивое такмичења (општински/окружни/ републички ранг). Дакле, сваки учесник такмичења из књижевности и такмичења из српског језика и језичке културе мора да организаторима такмичења достави ове изјаве
Неопходно је да се овај део у организацији такмичења спроведе. Сем родитеља изјаве потписују и предметни наставници или председник стручног актива (не директор школе). 
У случају пласмана на републичка такмичења, изјаве се шаљу са тестовима у Друштво.


Овде можете преузети изјаве:

ИЗЈАВА ЗА ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

ИЗЈАВА ЗА ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Још једном наглашавамо да нове изјаве важе за све нивое такмичења. Дакле, ученици једну изјаву достављају организаторима такмичења уочи општинског нивоа такмичења и она је валидна и за све следеће нивое такмичења (окружни и републички ранг).