понедељак, 12. фебруар 2018.

Новине у правилницима о такмичењима

НОВИНЕ У ПРАВИЛНИЦИМА О ТАКМИЧЕЊИМА - 
вредновање постигнутих резултата

На нивоима општинског и окружног такмичења прво место освајају ученици са 20 и 19, друго место са 18 и 17 и треће место са 16 и 15 бодова.

Ученици који на општинском такмичењу освоје 15 бодова могу од организатора општинског такмичења/школа задужених за издавање диплома да добију диплому за треће освојено место, али НЕМАЈУ проходност на даљи (окружни) ниво такмичења.

Ученици који на окружном такмичењу освоје 15, 16 и 17 бодова могу од организатора окружног такмичења/школа задужених за издавање диплома добити диплому за освојено друго место (17 бодова) или треће место (16 и 15 бодова), али НЕМАЈУ проходност на даљи (републички) ниво такмичења.