уторак, 20. фебруар 2018.

ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА - ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Како би се испоштовао Закон о заштити података о личности, неопходно је да сваки пунолетни учесник такмичења потпише одговарајућу изјаву којом одобрава коришћење својих личних података. Уколико се ради о малолетним лицима, изјаву потписују родитељи малолетног лица. Такође, изјаве потписују и предметни наставници, односно председници стручног актива (не директор школе).
Изјаве важе за све нивое такмичења - школски, општински, окружни и републички ниво).