недеља, 10. новембар 2019.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ – конкурс за најуспешније писмене задатке –


ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАДУЖБИНА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ
– награда за најуспешније писмене задатке –Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и дубље проучавање књижевне уметности. Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима.
Теме се утврђују у сарадњи са Катедром за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду, задаци се пишу на редовним часовима, а најбоље задатке из школа прегледа Републичка комисија у чијем су саставу и професори Филолошког факултета и сарадници Друштва.

ПОНУЂЕНЕ ТЕМЕ НИСУ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЈЕДИНИ РАЗРЕД, ВЕЋ НАСТАВНИЦИ ОДЛУЧУЈУ КОЈУ ТЕМУ ЋЕ ДАТИ У КОМ РАЗРЕДУ (У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ДРУГОГ ШКОЛСКОГ ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА). 

Стручни активи бирају два (2) најбоља рада из школе и шаљу их Републичкој комисији Друштва (у оригиналним свескама за писмене задатке, као оцењене и прокоментарисане радове, са пуним потписом наставника) до 15. децембра текуће године на адресу:

Друштво за српски језик и књижевност Србије
(Конкурс за најуспешније писмене задатке)
Студентски трг 3
11000 Београд 

Овогодишње такмичење ученика средњих школа из књижевности посвећено је обележавању следећих јубилеја:

– 110 година од рођења Меше Селимовића;
– 90 година од рођења Драгослава Михаиловића;
– 160 година од рођења Војислава Илића;
– 110 година од смрти Лазе Костића.

Теме:

1. Одакле долази песма: „Међу јавом и мед сном“ Лазе Костића

2. Дескриптивна поезија Војислава Илића

3. Човек акције и човек контемплације у роману „Дервиш и смрт“ Меше Селимовића

4. Злочин и казна у роману Кад су цветале тикве Драгослава Михаиловића