понедељак, 28. фебруар 2022.

Март, месец српског језика

Друштво за српски језик и књижевност Србије у сарадњи са Катедром за српски језик са јужнословенским језицима покреће манифестацију Март, месец српског језика.

У оквиру ове манифестације једна од активности намењена је свим заинтересованим ученицима основних и средњих школа у Србији (и изван ње) и насловљена је Избор за најлепшу реч српског језика. Објашњење о томе шта се од ученика тражи и формулар који треба да попуне можете видети овде: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/izbor-za-najlepsu-rec-srpskog-jezika/Попуњaвање формулара ће бити омогућено до 15. марта (један ученик шаље једну реч).

Комисија ће прегледати све предлоге, изабрати најлепша решења и објавити их на сајту Март, месец српског језика (који је тренутно у изради).