недеља, 5. фебруар 2023.

Позивно писмо Савеза славистичких друштава Србије - позив наставницима за учешће на XIX националном конгресу ССДС

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА XIX КОНГРЕСУ САВЕЗА СЛАВИСТИЧКИХ ДРУШТАВА СРБИЈЕ

23–25. 8. 2023. ГОДИНЕ, ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

ТЕМА КОНГРЕСА: САВРЕМЕНО ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И ДРУГИХ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ КАО МАТЕРЊИХ, ИНОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ


У оквиру ове теме предвиђене су три подтеме:

1) ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ СРПСКОГ И ДРУГИХ  СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

2) АКТУЕЛНА ПИТАЊА СРПСКЕ И СЛОВЕНСКИХ КЊИЖЕВНОСТИ

3) МЕТОДИКА СРПСКОГ И ДРУГИХ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ


Начин пријаве

Заинтересовани наставници и научни радници могу се пријавити за учешће на Конгресу са рефератом или без реферата. Потребно је попунити формулар приложен у позивном писму и послати на електронску адресу: kongresslavista2023@gmail.com

Рок за пријаву

Учесници са рефератом треба да се пријаве најкасније до 1. априла 2023. године.

Учесници без реферата могу се пријављивати до 20. августа 2023. године.

Информација о котизацији

За учеснике са рефератом котизација износи 3.000,00 динара. За учеснике без реферата котизација износи 5.000,00 динара.

Котизацију треба уплатити на рачун Савеза, бр.: 205-95034-69 (Комерцијална банка АД, Београд) најкасније десет данa пре почетка Конгреса.

Важна напомена за професоре Српског језика и књижевности и Руског језика: Конгрес ће бити акредитован у Заводу за унапређење образовања и васпитања.
Сви учесници ће добити одговарајуће потврде (сертификате).

Овде можете преузети позивно писмо проф. др Рајне Драгићевић, управника Савеза славистичких друштава Србије: НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС ССДС - ПОЗИВНО ПИСМО